Home » Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам » Кепилдеген акысыз юридикалык жардам берүү жөнүндө маалымат » Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча Улуттук кеңеш жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы “Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча Улуттук кеңеш жөнүндө”

Бишкек шаары

2011-жылдын 28-марты ПЖ № 67

 

“Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылайык жана мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасын уюштуруу жана ишин аныктоо жана аны жүзөгө ашыруунун натыйжалуулугуна баа берүү максатында токтом кылам:

1. Ушул Жарлыктын тиркемесине ылайык курамда Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча Улуттук кеңеш түзүлсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча Улуттук кеңеш жөнүндө тиркелген Жобо бекитилсин.

5. Бул Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

 

“Эркин Тоо” газетасында 2011-жылдын 1-апрелинде № 24 жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Р.Отунбаева

 

 

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу мамлекет

кепилдеген юридикалык жардам боюнча Улуттук кеңештин

КУРАМЫ

 

Алымбеков Эркинбек Жумабаевич- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты;

Осмоналиев Камил Турдубекович- Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун судьясы;

Мамыров Эркинбек Тобокелович- Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы;

Шайдиева Динара Жапаркуловна- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин  статс-катчысы;

Керезбеков Канат Керезбекович- Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын  ректору;

Майчиев Шамарал Юсупович- “Улуттук юридикалык корпорация” жоопкерчилиги чектелген коомдун директору, адвокат;

Бахаутдинов Мухтар Маметханович- жеке адвокат;

Камчиева Дилбар Тешебаевна- Ош облусунун Ноокат райондук юридикалык консультациясынын башчысы, адвокат;

Кожомова Гүлниза Кожомовна- “Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын адвокаттар коллегиясы” коомдук бирикмесинин Башкармасынын төрайымы, адвокат.