Home » Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам » Кепилдеген акысыз юридикалык жардам берүү жөнүндө маалымат » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын ишке ашыруу тууралуу”

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому “Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын ишке ашыруу тууралуу”

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 8-февралы № 79

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын бекитүү жөнүндө” 2005-жылдын 12-октябрындагы № 457 Жарлыгы менен бекитилген Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин “Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын бекитүү жөнүндө” 2005-жылдын 12-октябрындагы № 457 Жарлыгы менен бекитилген Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү системасын өркүндөтүү концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын тиркелген планы (мындан ары – иш-чаралардын планы) бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги белгиленген мөөнөттөрдө иш-чаралардын планын аткаруу боюнча таасирдүү чараларды көрсүн.

3. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

4. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жүктөлсүн.

 

Премьер-министр Ф.Кулов