Home » Нотариат » Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө » Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү тартиби жөнүндө Жобо

Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү тартиби жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын

Убактылуу Өкмөтүнүн

2010-жылдын 13-июлундагы

№ 126 токтомуна

2-тиркеме

 

I. Жалпы жоболор

II. Стажировкадан өтүү тартиби

III. Стажировканын аякташы

Тиркеме. Стажировкадан өтүүчү адам жөнүндө маалыматтар

 

I. Жалпы жоболор

 

1. Бул Жобо “Нотариат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине ылайык жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү тартибин жана шарттарын жөнгө салат.

2. Стажировкадан өтүүнүн максаты жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга квалификациялык экзамен тапшыруу үчүн нотариат ишинин практикалык көндүмдөрүн алуу болуп саналат.

 

II. Стажировкадан өтүү тартиби

 

3. Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер болгон Кыргыз Республикасынын жараны (мындан ары – стажер) стажировка жөнүндө арыз менен Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине кайрылууга тийиш. Талапкер стажировкадан өтүү үчүн төмөнкү документтерди тапшырат:

- арыз;

- эмгек китепчесинин акыркы иштеген жери же нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- талаптагыдай толтурулган жана сүрөтү чапталып, колу коюлган кадрлардын эсебин алуу боюнча өздүк баракчасы;

- өмүр баяны;

- паспортунун көчүрмөсү.

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардан квалификациялык экзамен алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Квалификациялык комиссиянын чечими боюнча талапкер стажировкадан өтүү үчүн мамлекеттик нотариуска же жеке нотариуска жиберилет.

4. Мамлекеттик нотариуска стажировкага жиберүү Квалификациялык комиссиянын чечиминин негизинде Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан ишке ашырылат.

Стажировка акы төлөмө негизинде жүргүзүлөт:

- жеке нотариуста нотариус менен стажердун ортосундагы келишимдин негизинде;

- мамлекеттик нотариуста белгиленген тартипте бекитилген өлчөмдө.

5. Стажердун ишине мамлекеттик нотариуста түздөн-түз жетекчилик жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин буйругу менен ушул милдет жүктөлгөн нотариус тарабынан ишке ашырылат.

Стажердун ишине жеке нотариуста жетекчилик жүргүзүү нотариуста беш жылдан кем эмес иштеген иш стажысы бар нотариус ишке ашырылат.

6. Стажировка түздөн-түз квалификациялык экзамен тапшыруунун алдында жүргүзүлөт, бул учурда стажировка аяктаган учурдан тартып квалификациялык экзамен тапшырганга чейинки убакыт алты айдан ашпоого тийиш.

Стажировканын мөөнөтү алты айдан кем эмес убакытты түзөт жана кыскартылбоого тийиш.

Стажировканын мөөнөтү стажер ооруп калган же башка жүйөлүү себептер боюнча жок болгон мезгилге мамлекеттик же жеке нотариустун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин чечими менен узартылууга тийиш.

7. Мамлекеттик нотариуста стажировкадан өтүү мезгилинде стажерго мамлекеттик нотариустун эмгек шарттары, ички эмгек тартибинин эрежелери жайылтылат. Стажердун эмгегине акы төлөнбөйт.

Жеке нотариуста стажировкадан өтүүчү стажердун укуктары жана милдеттери келишим менен аныкталат.

Стажер өзү тарабынан аткарылган нотариустук иш-аракеттердин жашырындыгын сактоого милдеттүү.

8. Жеке нотариустар өздөрүндө стажировкадан өтүп жаткан адам жөнүндө маалыматты ушул Жобого тиркелген форма боюнча стажировкадан өтүү жөнүндө келишим түзүлгөн учурдан тартып бир айдан кечиктирбестен юстиция органдарына берүүгө милдеттүү.

Мамлекеттик же жеке нотариус бир эле мезгилде экиден ашпаган стажердун ишине жетекчилик кыла алат.

9. Стажировкадан өткөрүү стажировканын программасына ылайык жүргүзүлөт, аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги бекитет. Стажировканын программасы стажировканын жетекчилери жана стажерлор үчүн милдеттүү болуп саналат.

Программа стажер нотариалдык иш-аракеттерди өркүндөтүү жана нотариустун ишин уюштуруу боюнча практикалык көндүмдөрдү алуусуна багытталган иш-чаралардын тизмесин камтууга тийиш.

10. Стажировканын программасынын негизинде стажировканын жетекчиси стажировканын жеке планын бекитет.

Стажировканын учурунда стажер төмөнкүлөрдү өздөштүрүүгө тийиш:

- Кыргыз Республикасынын нотариат ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын;

- нотариаттык практиканы жана жарандардын, юридикалык жактардын жана мамлекеттин укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоону камсыз кыла турган нотариаттык иш-аракеттерди жана нотариаттык иш кагаздарды жүргүзүүнүн эрежелерин;

- кесиптештер жана кардарлар менен өз ара мамиле түзүүнүн этикалык нормаларын.

 

III. Стажировканын аякташы

 

11. Стажировка аяктаганда стажердун жетекчиси анын жыйынтыгы жөнүндө корутунду түзөт, анда стажировканын жүрүшүндө стажер ээ болгон жалпы даярдыктын деңгээли чагылдырылат.

Корутундунун бир нускасы стажердун жетекчисинде, экинчиси – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде же анын аймактык органдарында сакталат, ал эми үчүнчүсү стажерго берилет.

12. Мамлекеттик нотариус катары алты айдан ашык иштеген адамдарга иштин көрсөтүлгөн мөөнөтү стажировкадан өтүү мөөнөтү катары эсептелет.

 

“Жеке нотариат ишин жүргүзүү

укугуна лицензия алууга

талапкер адамды стажировкадан

өткөрүү тартиби жөнүндө” жобого

тиркеме

 

Стажировкадан өтүүчү адам жөнүндө

МААЛЫМАТТАР

 

 

Стажировкадан өтүүчү адамдын аты-жөнү

Стажировкадан өтүүнүн себеби Стажировка башталган күн Стажировка бүткөн күн Эскертүү
 

 

 

 

Жеке нотариустун аты-жөнү,

нотариустук округ мөөрү колу