Home » Нотариат » Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө

Жеке нотариат ишин жургузуу укугуна лицензия алууга талапкер адамды стажировкадан өткөрүү жөнүндө