Home » Байланыштар » Юстиция министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрү

Юстиция министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрү

 

Борбордук куроо каттоо конторасыны директору

 Шаршеев Айдин Омуралиевич

тел.: 61-01-03

Электрондук почта: zalog.kg@mail.ru

Дареги: 720001, Бишкек ш., Чуй проспекти, 219, 5 кабат

                            расмий Интернет сайты: WWW.ZALOG.GOV.KG

Аты-жону Ээлеген кызматы Электр.почта Рабочие, дом, сотовые номера телефонов
1 Темиралиев  Нурлан

Садырович

Директордун орун басары zalog.kg@mail.ru 61-26-46
2 Тойгонбекова Венера Кенешбековна Каржы чарба болумун башчысы finzalog.@mail.ru 61-26-46
3 Джоробекова Назгуль Кочкоровна Башкы адис czrk.bishkek@gmail.com 61-01-03
4 Хафизова Альфия Сан-Вазавна Башкы адис czrk.bishkek@gmail.com 61-01-03
5 Алымбекова  Айгерим Нуркановна Башкы адистин м.а. czrk.bishkek@gmail.com 61-01-03
6 Усенова Жылдыз

Кубанбековна

Адис ozrk.ysykkol@gmail.com 0 (3922) 5-12-98
7 Абдыкадырова Гульнура Алыкановна Ибашкы адистин м.а. ozrk.jalalabad@gmail.com 0 (3722) 2-56-35
8 Мамутова Гулянда

Жунусмаматовна

Адис ozrk.jalalabad@gmail.com 0 (3722) 2-56-35
9 Абдуллаев Сабырали Акматалиевич Каттоо болумунун башчысы ozrk.osh@gmail.com 0 (3222) 2-75-67
10 Мадмарова Гульнара Каноотжановна Адис ozrk.osh@gmail.com 0 (3222) 2-75-67
11 Самарбекова Ырысгул Адилбековна адис ozrk.osh@gmail.com 0 (3222) 2-75-67
12 Макешова Гулнара  Бердибековна Башкы адис ozrk.naryn@gmail.com 0 (3522) 5-06-92
13 Жапаров Куштарбек Жаныбекович Адис ozrk.naryn@gmail.com 0 (3522) 5-06-92
14 Молдоканов Кенешбек

Ашимович

Башкы адис ozrk.talas@gmail.com 0 (3422) 5-65-73
15 Бостонбаев Каныбек Рахманбердиевич Башкы адис zalog.batken@mail.ru 0 (3622) 5-17-01
16 Абдрахманов Нурдоолот Айдаралиевич Адис zalog.batken@mail.ru 0 (3622) 5-17-01