Home » Байланыштар » Юстиция министрлигинин борбордук аппараты

Юстиция министрлигинин борбордук аппараты

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

 

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

 

Ахметов Уран Тулондиевич

Министр (312) 65 – 64 – 99
Абдылдаева Айнур Нуралиевна Статс-катчы (312) 65-64-74
Дооталиев Улан

Тимурович

Министрдин орун басары

dotaliev1010@gmail.com

(312) 65-64-74
Иминов Махамаджан

Саитович

Министрдин орун басары (312) 65-65-06

БАСМА-СѲЗ КАТЧЫСЫ

 

Басма-сѳз катчысы

Низамова Мадина Искендеровна

Байланыш телефону: (312) 65 98 89

Электрондук почтанын дареги: press@minjust.gov.kg

 

 

КОРРУПЦИЯНЫН АЛДЫН АЛУУ МАСЕЛЕЛЕРИ БОЮНЧА ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ

 

 

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери

боюнча ыйгарым укуктуу

Телефон: (312) 65-65-09

Электрондук почтанын дареги:

  

ЧУА ДОЛБООРЛОРУН ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА МЫЙЗАМ ДОЛБООРЛОРУН ЭКСПЕРТИЗАДАН ѲТКѲРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

ЧУА  долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү башкармалыгынын

начальниги

Курманбаева Аида Маратовна

Байланыш телефону: (312)  65-65-01

Электрондук почтанын дареги:

 

Архивдик жана мүлккѳ укуктарды, калкты каттоо саясатын иштеп чыгуу жана ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу бѳлүмү

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

 

Ызакова Сайра Темирбековна Бѳлүмдун башчысы

izakova@minjust.gov.kg

65-34-52
Сулайманова Айнура

Жумалиевна

Башкы адис

Sulaimanova-74@mail.ru

65-64-98
Ташиева

Перизат Жапаркуловна

Башкы адис

Perizat44@inbox.ru

65-65-10
Ипасова

Назира Анарбековна

Башкы адис

Nazira_ipasova@mail.ru

65-34-52
Турганбаева

Айнура Кимсанбаевна

Башкы адис

turganbaeva_ainura@mail.ru

65-58-90
Нурудинов  Бакыт

Нурудинович

Башкы адис

Nurudinov.89@mail.ru

65-64-78
Туратбек  уулу

Акылбек

Жетектѳѳчү адис

65-64-98

Авай  уулу

Адилет

Жетектѳѳчү адис

Adilet_tr90@mail.ru

65-64-78
 Жапарали кызы Венера Адис 65-64-98

Мыйзам долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү бѳлүмү

Бакаев Азат Джумгалбекович Бѳлүмдун башчысы 65-64-78
Абышев  Медер

Болотович

Башкы адис abyshev@minjust.gov.kg 65-65-09
Шеркулова Айсалкын Шеркуловна Башкы адис Sherkulova@minjust.gov.kg 65-64-80
Айтматова  Алия

Таланбековна

Башкы адис aitmatova@minjust.gov.kg 65-64-98
Шарипова

Умай

Асилбековна

Жетектѳѳчү адис Sharipova_umai05@mail.ru 65-65-10
Абдырасулова Айгерим Садыгалиевна Жетектѳѳчү адис abdyrasulova@minjust.gov.kg 65-64-78
Жетектѳѳчү адис 65-65-10
Касиева  Гульбайрам Касиевна Адис 65-65-10
Аматова Элнура

Сабырбековна

Адисинин м.а. 65-65-10

МЫЙЗАМ АЛДЫНДАГЫ АКТЫЛАРДЫН ДОЛБООРЛОРУН ЭКСПЕРТИЗАДАН ѲТКѲРҮҮ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

 

Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлорун экспертизадан ѳткѳрүү башкармалыгынын начальниги

Байланыш телефону:  (312) 65-64-84

Электрондук почтанын дареги:

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Ишекеева Гулзаада Назаркуловна Башкы адис Ishekeevagulzaadanazarkulovna@mail.ru 65-98-88
Алкожоева  Бегимай Умарбековна Башкы адис Elya_93@list.ru 65-98-88
Акматбаева  Жамила Мухтарбековна Жетектѳѳчү адис 65-64-81
Лобанова  Жанна Александровна Жетектѳѳчү адисинин м.а.

Jannetta_87@mail.ru

65-64-81
Сатыбалдиева Аида

Туратбековна

Жетектѳѳчү адис

satibaldievaaida@mail.ru

65-64-81
Калбаева  Айгерим

Эриковна

Адис 65-65-11

Калкты документтештирүү чѳйрѳсүндө саясатты иштеп чыгуу боюнча бѳлүмү

Рыскулова Джылдыз

Джакшылыковна

Бѳлүмдун башчысы

J.ryskulova@mail.ru

65-64-97
Аманжолова  Кундуз

Бошкоевна

Башкы адис

Kuka_8558@mail.ru

65-64-81
Омуркулова Гульжеке Досмамбетовна Башкы адис

ogulzheke@mail.ru

65-65-11
Арабаева Айзат Матаевна Башкы адисинин м.а. 65-65-11
Токтогулова

Нурмира Сабыржановна

Жетектѳѳчү адис 65-64-81
Эргешова

Айнура Казыбековна

Жетектѳѳчү адисинин м.а.

Aika090994@bk.ru

65-65-11
Жолчубаев

Назарбек Жанызакович

Адис 65-98-88

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫ КАТТОО БОЮНЧА БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

 

Юридикалык жактарды каттоо боюнча башкармалыгынын начальниги

Казаков Кубан Каленович

Байланыш телефону: (312) 65-64-94

Электрондук почтанын дареги: Kkazakov_2009@mail.ru

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Набитаева  Айсулуу Куватбековна Башкы адис aisuluunabitaeva@mail.ru 65-34-79
Жарасул Кызы Салтанат Башкы адис Saltanatzhar84@mail.ru 65-64-88
Сагынова  Айгуль Мундусбековна Жетектѳѳчү адис 65-34-79
Замирбек  кызы Жанара Жетектѳѳчү адисинин м.а. jaku9291@mail.ru 65-34-79
Эшалиев  Уларбек Туратбекович Адис Ularbek-88@mail.ru 65-64-88
Айварова  Мээрим

Айваровна

Адис 65-64-88
Алибаева  Гульназ

Жакыповна

Инженер Naza.nazik@mail.ru 65-64-87
Калмуратова Айсулуу

Абдумажитовна

Инженеринин м.а. Aisuluu_sydykova@mail.ru 65-64-87

НОТАРИАТ ЖАНА АДВОКАТУРА БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

Нотариат жана адвокатура башкармалыгынын

начальниги

 Байланыш телефону:  (312) 35-30-60

Электрондук почтанын дареги:

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Абдуллаева Гульгакы

Калмаматовна

Башкы адис abdullaeva@minjust.gov.kg 65-35-12
Ысыранов  Самат Кыштообекович Башкы адис Ysyranov1987@mail.ru 65-34-56
Бейшеналиев  Медер

Зулхайнаринович

Башкы адис meder.beishenaliev@mail.ru 65-34-46
Касымова  Алтынай

Айылчиевна

Жетектѳѳчү адис Altynai-goldmoon@mail.ru

65 35 12
Тургунбаева Элиза Мунарбековна Жетектѳѳчү адисинин м.а. 65 35 12
Чокоева  Кымбат Бактыбековна Адис Kymbatdk@mail.ru 65 35 12
Бокоев Муратбек

Каныбекович

Адис bokoevmurat@gmail.com 65-34-56
Абдылдаева  Зумрат

Болотовна

Адис Janka_imanalieva@mail.ru 65-94-04
Иманалиева Айжан

Айбековна

Адисинин м.а. 65-94-04

ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТЫШТЫК БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

 

 

 

Эл аралык кызматтыштык башкармалыгынын начальниги.

Иманалиева Тамара Куланбековна

Байланыш телефону: (312) 65-65-08

 Tamara-sr@mail.ru

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Алагушева Алтынай Эрмековна Башкы адис Alagusheva@mail.ru 65-94-04
Азыкова Жылдыз

Медетовна

Башкы адис 65-94-04
Курманбекова Айпери Курманбековна Башкы адисинин м.а. Aipery_1@mail.ru 65-94-04
Алыбаева Мээрим Орозбековна Жетектѳѳчү адис Yana_9008@mail.ru 65-34-48
Алиязова Шайзаада Сыргаковна Жетектѳѳчү адис Shaizaada.aliyazova@mail.ru 65-34-48
Нургазиев Нурбек

Солтобекович

Адис 65-34-48
Лянахунов Нурсултан Адис Lyanakhunov@minjust.gov.kg 65-94-04

 

УЮШТУРУУЧУЛУКТУ КАМСЫЗДО БОЮНЧА БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

 

Уюштуруучулукту камсыздо боюнча

башкармалыгынын начальниги

Шатенов Айбек Аубекирович

Электрондук почтанын дареги: Shatenov@minjust.gov.kg

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Башкы адис 65-64-98
Асанова Чолпон

Дамировна

Башкы адис
Чакиев Адилет

Молдошевич

Жетектѳѳчү адис a.chakiev@mail.ru 65-34-56
Акимбай

Уулу Учкунбек

Адис subanaliev@minjust.gov.kg 65-34-47

Отдел по работе с персоналом 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Баатырова Гульмира

Мурзаевна

Бѳлүмдун башчысы baatyrovagulmira@mail.ru 65-34-45
Бараков  Данияр Нурланбекович Башкы адис Daniyar.barakov@gmail.com 65-20-54
Бейшенбекова Жаркынай Бейшенбековна Адис Miss.beyshenbekova@mail.ru 65-20-54
Курманов Баястан Таштанбекович Адисинин м.а. Kurmanov.baiastan@mail.ru 65-20-54
Бегимбаева Махабат Сагынбековна Адис begimbaeva@minjust.gov.kg 65-20-54
Бекбоев  Элчибек

Турдуназирович

Адисинин м.а. sandrio_88@mail.ru 65-20-54

Отдел по контролю исполнения и делопроизводства

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук почтанын дареги

Байланыш телефону

Айталиева  Адиля Абдыкасымовна Бѳлүмдун башчысы Adelya2610@mail.ru 65-20-98
Калбекова Айсана Курбанбековна Жетектѳѳчү адис
Камаева Айчүрөк

Усенбековна

Жетектѳѳчү адисинин м.а. Kamaeva.aichurok@mail.ru 65-65-02
Черикчиев Жанарбек Осмоналиевич Жетектѳѳчү адис Janarbek28@mail.ru 65-64-85
Дуйшокулова

Кундузкан

Каныбековна

Адис

Kunduz_1992.kg@mail.ru

65-18-05
Жакыпова Гульзат Архивариус 65-65-02
Архивариусунун м.а.

Lola.atabaeva@mail.ru

Секретарь руководителя altynay.sultanova.90@mail.ru 65-64-90
Секретары 65-65-06
Секретары 65-64-77
Аширбаева Батмахан

Тентеевна

Заведующая

копировально – множительным бюро

65-64-87
Абельмечинов Эльдияр Курьер

Edison_Hitch@mail.ru

65-18-05

УКУКТУК МААЛЫМАТ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

Укуктук маалымат башкармалыгынын начальниги

Байланыш телефону:   (312) 65-81-94

Электрондук почтанын дареги:

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук

почтанын дареги

Байланыш телефону

Сыдыкова Нуржан

Ибраимовна

Башкы адис sydykova@minjust.gov.kg 65-65-04
Салиева

Лайлихан

Башкы адис salieva@minjust.gov.kg 65-23-03
Абыкаев Улан

Замирбекович

Адис            it@minjust.gov.kg 65-64-93
Кадырбекова

Каныкей

Кадырбековна

Адис

kadyrbekova@minjust.gov.kg

65-65-04
Мамытбеков

Тилек

Адис (маалыматтык технологиялар боюнча)

mamytbekov@minjust.gov.kg

65-64-93
Турарбек  кызы

Перизат

Юрист – оператор

turarbekkyzy@minjust.gov.kg

65-65-04
Сатыгулова

Самара

Юрист – оператор

satygulova@minjust.gov.kg

65-23-03
Сманалыев

Нурхан

Юрист – оператор           Nur.smanaliev@mail.ru 65-65-04
Аширматова Жайнагуль Юрист – оператор Zhaina.ashirmatova.mail.ru 65-65-04

 

УКУКТУК ПРОПАГАНДА ЖАНА СЭМБ, БККК МЕНЕН ИШТѲѲ БОЮНЧА БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

Укуктук пропаганда жана сэмб, бккк менен иштѳѳ боюнча башкармалыгынын начальниги

Чотонов Айбек Озубекович

Байланыш телефону:   (312) 65-08-42

Электрондук почтанын дареги: chotonov@minjust.gov.kg

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук

почтанын дареги

Байланыш телефону

Нурланов  Кубан

Нурланович

Башкы адис nurlanov@minjust.gov.kg 65-64-99
Асаналиев Уланбек Кантурсунович Башкы адис asanaliev@minjust.gov.kg 65-64-99
Мыктыбек кызы

Элзат

Жетектѳѳчү адис myktybekkyzy@minjust.

gov.kg

65-64-99
Исаков  Султан Талайбекович Адис isakov@minjust.gov.kg 65-64-99

КАРЖЫ-ЧАРБА БѲЛҮМҮ

 

Каржы-чарба бѳлүмдүн башчысы

Даниярова Дильбара Асанбековна

Байланыш телефону:   (312) 65-65-13

Электрондук почтанын дареги:  Dda-65@mail.ru

 

Фамилиясы, аты, атасынын аты

Ээлеген кызматы

Электрондук

 почтанын дареги

Байланыш телефону

Назаркулова Дамира

Асановна

Башкы адис

d-nazarkulova@mail.ru

65-94-03
Жумабекова Майрам Алмасбековна Жетектѳѳчү адис

Maia_8723@mail.ru

65-64-89
Боркулова  Назира

Аалиевна

Адис

Nazinur210178@mail.ru

65-94-03
Рыскулова  Мэри              Турусбековна Чарбанын башчысы 65-68-24
Алтымышов Токтосун Апышович Комендант 45-47-38

АУДИТ БОЮНЧА АДИС

Сатыбалдиев Асан

Рахманжанович

Адис

Asan.satybaldiev.r@gmail. com

65-64-93