Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер болгон адамдардан квалификациялык сынак алуу боюнча жалпы суроолордун тизмеси