Home » Апостилдештирүү » Ишти жөнгө салган укуктук актылар » “1961-жылдын 5-октябрындагы чет өлкөлүк расмий документтерди мыйзамдаштыруу талаптарын жокко чыгаруучу Гаага конвенциясына Кыргыз Республикасынын кошулушу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

“1961-жылдын 5-октябрындагы чет өлкөлүк расмий документтерди мыйзамдаштыруу талаптарын жокко чыгаруучу Гаага конвенциясына Кыргыз Республикасынын кошулушу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Бишкек шаары

2009-жылдын 16-ноябры № 296

1-берене.

1961-жылдын 5-октябрындагы чет өлкөлүк расмий документтерди мыйзамдаштыруу талаптарын жокко чыгаруучу Гаага конвенциясына кошулсун.

2-берене.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги кошулуу жөнүндө грамотаны депозитарий болуп эсептелген Нидерланддар Королдугунун Тышкы иштер министрлигине депонирлесин.

3-берене.

Ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Президенти К.Бакиев

2009-жылдын 2-октябрында Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган