Арыздардын үлгүлөрү

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

 

Арыз

 

Мени жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн квалификациялык экзаменин

тапшырууга уруксат берүүңүздү суранам.

 

Колу

Убакыты

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

 аты-жөнү, дареги,

 байланыш номери

Арыз

 

Мага квалификациялык экзамендин жыйынтыгынын негизинде жеке нотариат ишин жүргүзүүгө укук

берген лицензияны берүүңүздү ошондой эле, жеке нотариалдык кеңсени (толук дареги) дареги

боюнча каттооңузду суранам.

 

 

Колу

Убакыты