Home » Нотариат » Жеке нотариалдык иш жүргүзүү лицензиясы жөнүндө » Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси

Жеке нотариат ишин жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси


  1. Квалификациялык экзамен тапшырууга киргизүү жөнүндө арыз.
  2. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (акыркы иштеген жери же нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн).
  3. Талаптагыдай толтурулган жана сүрөтү чапталып, колу коюлган кадрлардын эсебин алуу боюнча өздүк баракчасы.
  4. Өмүр баяны.
  5. Жогорку юридикалык билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариат тарабынан күбөлөндүрүлгөн).
  6. Паспортунун көчүрмөсү.
  7. Стажировкадан өткөндүгү жөнүндө келишимдин көчүрмөсү.
  8. Стажировкадан өткөндүгүнүн жыйынтыгы жөнүндө корутунду.