Home » Адвокатура » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Адвокаттык иштин маселелери боюнча квалификациялык комиссиянын курамы

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Адвокаттык иштин маселелери боюнча квалификациялык комиссиянын курамы

Комиссия

Фамилиясы, аты, атасынын аты.

Сүрөтү

Ээлеген кызмат орду

Байланыш телефондору

1

Төрайым

Дооталиев Улан Тимурович

 

 

Министрдин орун басары

Тел: 65-65-06

2

Мучөсү

Сейдалиева Марипа Эрмековна

 image004

Юстиция министрлигинин Адам укуктары жана адвокатура боюнча башкармалыгынын башчысы

Тел: 35-30-60

3

Мучөсү

Кожомова Гульниза Кожомовна

 image005

Кыргыз Республикасынын Адвокаттар кеңешинин төрайымы

Тел: 62-54-89

4

Мучөсү

Иванов Артем Юрьевич

 image008

Бишкек шаарынын жана Чуй облусунун адвокаттарынын коомдук бирикмесинин мүчөсү

Тел: 62-54-89

5

Мучөсү

 Салиева Эрке Таштанбековна

Адвокат

6

Мучөсү

 Слесарев Сергей Михайлович

Адвокат

7

Катчы

Бейшеналиев Медер Зулхайнаринович

Юстиция министрлигинин Адам укуктары жана адвокатура боюнча башкармалыгынын башкы адиси

Тел: 65-34-46