“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы