Home » Вакансиялар.Аттестациялык конкурстук комиссиянын курамы » Мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө жөнүндө жарыя

Мамлекеттик административдик кызматтын бош орунун ээлөө жөнүндө жарыя