Home » Кызматтардын прейскуранты » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмеси

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан

көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн

ТИЗМЕСИ

 

№ к/б

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

 4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр

44

Апостил коюу

УКМК, ЮМ, ИИМ

УКМК, ЮМ, ИИМ

Акы төлөнөт

68

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн дубликатын берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

69

Нотариалдык ишти жасоо үчүн жеке жана юридикалык жактардын нотариусту чакыруусу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

70

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо үчүн аталыштарды алдын ала текшерүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

71

Нотариалдык күбөлөндүрүүн жүргүзүү үчүн типтүү эмес документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү

24

Пенсионерлер, майыптар жана аларга теңештирилген жарандардын категориялары үчүн пенсияларды жана жөлөк пулдарды дайындоого байланышкан криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

25

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

6. Маалымат менен камсыздоо тейлөөлөрү

36

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архивдеринен юридикалык жактардын каттоо документтерин издөө

ЮМ

ЮМ

Акысыз

37

ММКнын Мамлекеттик реестринен маалыматтарды даярдап берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

38

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик бирдиктүү реестринен көчүрмөлөрдү берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

7. Басма, көчүрмөлөө жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

6

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын көчүрмөлөрүн кагаз бетине чыгаруу (ксерокопия)

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

8. Коопсуздукту жана сактоону камсыздоо

8

Жеке нотариустардын нотариалдык документтерин мамлекеттик нотариалдык конторанын архивине кабыл алуу жана сактоо

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт