Арыздардын үлгүлөрү

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

 

Арыз

 

Мага «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия берүүңүздү өтүнөм.

 

Колу

Убакыты


 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

Арыз

 

            Мени «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн квалификациалык экзамен берүүгө уруксат берүүнүздү өтүнөм.

 

 

 

Колу

Убакыты

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

Арыз

 

          Мени мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды көрсөтүү боюнча адвокаттардын мамлекеттик реестрине кошууңузду  өтүнөм

 

 

 

Колу

Убакыты

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

Арыз

 

            Менин 2015-жылдын 11-ноябрындагы №0001 адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиямдын аракетин өз каалом боюнча токтотууңузду өтүнөм.

 

 

Колу

Убакыты

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын

Юстиция министрине

аты-жөнү, дареги,

байланыш номери

Арыз

 

         Менин 2015-жылдын 11-ноябрындагы №0001 адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензиямдын аракетин өз каалом боюнча талабына келтирүүңүздү өтүнөм.

 

 

 

Колу

Убакыты