Home » Мыйзам долбоорлоо иши » «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбооруна маалым кат- негиздеме

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбооруна маалым кат- негиздеме

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбооруна

маалым кат- негиздеме

 

Ушул «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын долбоору  (мындан ары – Мыйзам долбоору) «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын ченемдерин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайыкташтыруу максатында иштелип чыккан.

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12 – беренесине ылайык преамбулага ченемдик буйрумдарды киргизүүгө жол бербегендигине байланыштуу Мыйзам долбоору менен «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын преамбуласын жөнгө салуу предметин регламенттештирген 1-1-беренеси түрүндө жазуу сунушталууда.

Ошону менен, 2014-жылдын 15-январында 2016-жылдын 11-декабрында референдумда кабыл алынган 2016-жылдын 28-декабры № 218 «Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө кирген.

Көрсөтүлгөн Мыйзам менен Конституциянын 6, 16, 20, 24, 26, 36, 41, 50, 64, 68, 70, 72, 74, 75, 81, 84, 86, 87, 89, 94, 95, 96, 102, 104-беренелерине өзгөртүүлөр киргизилген.

Конституциянын 68-беренесине ылайык Президенттин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамдары Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоого, Өкмөттү кызматтан кетирүүгө, мөөнөтүнөн мурда Президенттик шайлоодо Президенттин кызмат ордуна талапкер болууга укуксуз.

Ушуга байланыштуу Мыйзам долбоордун 1-беренесинин 5 жана 6-бөлүктөрү менен «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө»  конституциялык Мыйзамдын Президенттин кызматына талапкерди көрсөтүү жана каттоо тартибин регламенттештирген 49 жана 53 –беренелерине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда.

Мында тышкары, Мыйзам долбоору менен «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 3 жана 46 –беренелерине тактоочу өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда.

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык Өкмөт Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийлик органдарынын бирдиктүү тутумуна башчылык кылган жана анын ишин жетектеген коллегиалдуу орган болуп саналат.

Көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамдын 11-беренесинин негизинде Өкмөт ыйгарым укуктарды  ишке ашыруу боюнча милдеттерди министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ведомстволордун жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ортосунда бөлүштүрөт.

Ушул жоболорду эске алуу менен Мыйзам долбоору менен саясий партияларды мамлекеттик каттоо чөйрөсүндө иш милдеттерди жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу бийликтин аткаруу бутагынын мамлекеттик органынын ыйгарым укуктарын жана функцияларын алып салуу жагынан «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 49 жана 60 –беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда.

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 53 жана 61 –беренелери менен Президенттин кызматына жана Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлердин тизмесин каттоо тартиби тууралуу жоболор аныкталган, аларда иштеген же окуган жеринен маалымдаманы алып келүү зарылдыгы бекитилген.

Бирок, көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамдын Президенттин кызматына жана жана Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлерге карата коюлуучу талаптарды  аныктаган 50 жана 59 –беренелеринде иштеген же окуган жерлерге талап коюлган эмес.

Баяндалганды эске алуу менен Мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүүлөрдү киригизүү сунушталууда.

Эл аралык жана улуттук мыйзамдаргдын иштөөдөгү ченемдергине  жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча Мыйзам долбоорунун ченемдери колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга каршы келбейт, ошондой эле долбоор жөнгө салуучу таасирди талдоону талап кылбайт, анткени ишкердик иш-аракетти жөнгө салууга багытталган эмес.

Мыйзам долбоору жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына тиешеси жок болгондугун эске алуу менен «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»  Мыйзамдын 22-беренесинин талаптарына ылайык коомдук талкуулоо талап кылынбайт.

Мыйзам  долбоорду кабыл алуу терс социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.

Мыйзам  долбоорду кабыл алуу мамлекеттик бюджеттен  кошумча каржы чыгымдарын  талап кылбагнадыгын кошумча белгилейбиз.

Министр                                                                                                                      У. Ахметов