Home » Мыйзам долбоорлоо иши » КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

 

“Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин

депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

 

1-берене.

 

“Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., N 10, 1095-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

  1. преамбула күчүн жоготту деп табылсын;
  2. Мыйзам төмөнкү мазмундагы 1-1 –беренеси менен толукталсын:

«1-1-берене. Мыйзамдын предмети

Ушул Мыйзам Жогорку Кенештин депутатынын ишинин принциптерин жана кепилдиктерин жана анын Конституцияда каралган негизги укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин белгилейт.»;

  1. 6-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«6-берене. Жогорку Кеңештин депутатынын ишин башка милдеттерди аткаруу менен айкалыштыруу

Жогорку Кеңештин депутаты илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иш жүргүзө алат, эгерде Жогорку Кеӊештин депутатынын негизги ишмердигине каршы келбесе.

Премьер-министр же биринчи вице-премьер-министр кызмат ордуна дайындалган Жогорку Кенештин депутаты, Жогорку Кеӊештин төрагасы, анын орун басары, Жогорку Кенештин Комитетинин же Жогорку Кенештин убактылуу комиссиясынын төрагасы же мүчөсү болуп шайлана албайт.

Жогорку Кеӊештин депутаты, Премьер-министр же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордуна депутаттык мандатын сактоо менен жана пленардык отурумдарда добуш берүү укугун сактоо менен дайындалышы мүмкүн.

Жогорку Кеӊештин депутаты, Премьер-министр же биринчи вице-премьер-министрдин кызмат ордунан кетсе, бошотулса же милдетин аткаруусу токтотулса, депутаттык укуктары толугу менен калыбына келтирилет.»;

  1. 24-берененин 3-бөлүгүндө слова «макулдугу» деген сөздү «депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүгүнүн добушу» деген сөздөргө алмаштырылсын;
  2. 28-берененин 4-бөлүгүнүн үчүнчү абзацы күчүн жоготту деп табылсын;

2-берене.

 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Президенти