Home » Мыйзам долбоорлоо иши » Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планы » 2016-жылындагы Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат

2016-жылындагы Кыргыз Республикасынын Өкмɵтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин Планынын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат

Өкмөттүн 2016-жылга мыйзам долбоорлоо ишинин планы башында өзүнө 46 мыйзам долбоорун иштеп чыгууну кошкон. Аны ишке ашырууга мамлекеттик бийликтин 23 органы иштеген, анын ичинен 17си жооптуу аткаруучу болуп саналган, 6оо кошо аткаруучу катары тартылган.

Кварталдык пландоонун алкагында:

I кварталда – 12 мыйзам долбоорун;

II кварталда  – 13 мыйзам долбоорун;

III кварталда – 16 мыйзам долбоорун;

IVкварталда  – 5 мыйзам долбоорун иштеп чыгуу каралган.

Ошону менен, аталган программалык документти ишке ашыруу процессинде 2016-жылдын 30-июнундагы № 304-р, 2016-жылдын 6-октябрындагы № 418-р Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйруктары менен   план менен каралган (2, 4, 14-пункттар) 3 мыйзам долбоору күчүн жоготту деп табылган.

Бүгүӊкү күндө 2016-жылга мыйзам долбоорлоо ишинин планынын 43 пунктунун ичинен 20сы аткарылган.

Ошентип 2016-жылга планды аткаруу 50 %  түзөт.