2016 жыл

Аталышы Каттоо №,

ИУЖК коду (бар учурда)

ИСН (бар учурда)

Кабардаманын търъ (кайра түзүү жөнүндө, жоюу жөнүндө, уюштуруу документтеринин жоголгондугу (бузулгандыгы жүнүндө), күбөлүгү, мөөрлөрү жана (же) штамптары жоголгондугу (бузулгандыгы) тууралуу Келип түшкөн датасы № кириш датасы Жарыялоо датасы эскертүү
1 «Береке-Баткен» жоопкерчилиги чектелген коому 108575-3309-ООО, иужк-26910538, исн- 00511200910062 Жоюу жөнүндө № 341 11.09.2015
2 «ЗДФ» жоопкерчилиги чектелген коому 129614-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28129698, ИСН-00705201310045 жоюу 2015-ж 23-декабры № 641 25.12.2015
3 “Баткен Ойл” жоопкерчилиги чектелген коому 1075-3309-ООО, ИУЖК коду-23699116

Күбөлүгү жоголгон

2016-ж. 30-марты,

№ 267

4 “Бек-Кадамжай” жоопкерчилиги чектелген коому 128931-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28126346, ИСН 00104201310066

Күбөлүгү

жоголгон

2016-ж.

4-февралы,

№ 109

5 Учреждение “Кадамжайский районный кенеш” 95443-3309-м-е, ИУЖК коду-22495427

Жоюу жөнүндө

2016-ж.

6-май,

№ 351

6 Учреждение «Кадамжайский районный кенеш» 95443-3309-М-е, ИУЖК коду-22495427

Жоюу жөнүндө

2016-ж 6-май № 351 12.05.2015
7 “Төрөт үйү” коомдук фонду 129033-3309-м-е, ИУЖК коду-28126375, ИСН 00504201310086

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 23-май,

№ 407

8 “Ооган согушунун ардагерлеринин Баткен райондук кещеши” коомдук бирикме 1071-3309-3309-КБ, ИУЖК коду-23898434,

Уставы жоголгон

2016-ж. 25-май,

№ 428

25.05.2016
9 «ЮрСтройСервис» жоопкерчилиги чектелген коому 114242-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-27242783, ИСН-00312201010037

Жоюу жөнүндө

2016-ж 28 апрели № 345
10 “Кадамжай поселкалык округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси” коомдук оз алдынча башкаруусу 109031-3309-ТОС, ИУЖК коду-26910705, ИСН 03011200910051

Күбөлүк жана уставы жоголгон

2016-ж. 14-июнь,

№ 512

14.06.2016
11 “Ак-Булак Дыйкан” суу пайдалануучулардын ассоциациясы 94377-3309-СПА, ИУЖК коду-23483969, ИСН 02004200410367

Күбөлүк жана уставы жоголгон

2016-ж. 14-июнь,

№ 514

12 «Абдисамат» айыл чарба кооперативи 386-3309-М-е, ИУЖК коду-22768587

Жоюу жөнүндө

2016-ж 9-июнь № 492 22.06.2016
13 «Кадамжай поселскалык округунун жайыт пайдалануучулар бирикмеси» коомдук оз алдынча башкаруусу Регистрационный номер № 109031-3309-ТОС, ИУЖК коду-26910705, ИСН-03011200910051 Күбөлүгү жана уставы жоголгон 2016-ж 14-июнь №  512 18.06.2016
14 «Ак-Булак Дыйкан суу» пайдалануучулардын ассоциациясы Каттоо номери № 94377-3309-СПА, ИУЖК коду-23483969, ИСН-02004200410367 күбөлүгү жана уставы жоголгон 2016-жыл 14-июнь № 514 18.06.2016
15 “НУР ФАРМ” жоопкерчилиги чектелген коому 137195-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28434102, ИСН 02005201410089

Жоюлуу процессинде тургандыгы

2016-ж. 28-июнь,

№ 582

29.06.2016
16 “Марказ” айыл өкмөтү 711-3309-м-е, ИУЖК коду-04508310,

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 6-июль,

№ 589

11.07.2016
17 “Марказ” айыл өкмөтү 711-3309-м-е, ИУЖК коду-04508310,

Жобосу жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 11-июль,

№ 609

11.07.2016
18 “Кара-Бак” айыл өкмөтү 93884-3309-м-е, ИУЖК коду-24490300,

Уставы жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 15-июль,

№ 645

19.07.2016
19 “Достук-Баткен транс” 93946-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-24400796,

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 15-июль,

№ 635

19.07.2016
20 «Марказ» айыл өкмөтү 711-3309-М-е, ИУЖК коду-04508310 Жобосу жоголгондугу тууралуу 2016-ж 11 июль № 609 20.07.2016
21 «Марказ» айыл өкмөтү 711-3309-М-е, ИУЖК коду-04508310

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж июль № 589 20.07.2016
22 Баткен областык эмгек миграция жана жаштар башкармалыгы 93788-3309-м-е, ИУЖК коду-22414311, ИСН 01612199910028

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 19-июль,

№ 647

20.07.2016
23 “Дем” Онугуу демилгелери” коомдук фонду 121588-3309-КФ, ИУЖК коду-27641098, ИСН 00603201210017

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 19-июль,

№ 651

20.07.2016
24 «Достук-Баткен транс» 93946-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-24400796

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж 15-июль № 635 26.07.2016
25 «Кара-Бак» айыл өкмөтү 93884-3309-М-е, ИУЖК коду-24490300

Уставы жоголгондугу тууралуу

2016-ж 15 июль № 645 26.07.2016
26 «Дем» Өнүгүү демилгелери коомдук фонду 121588-3309-КФ, ИУЖК коду-27641098, ИСН-00603201210017

Жоюу жөнүндө

2016-ж 19-июль № 651 27.07.2016
27 “Достояние” коомдук кайрымдуулук фонду 107064-3301-КФ, ИУЖК коду-26795899, ИСН 03007200910205

Уставы жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 27-июль,

№ 686

27.07.2016
28 “Шахтер Кызылкыя” футболдук клубу коомдук бирикмеси 1337-3309-КБ, ИУЖК коду-24069965, ИСН 02203200610132

Мөөрлөрү жана штамптары жоголгондугу жөнүндө

2016-ж. 28-июль,

№ 691

29.07.2016
29 «Достояние» коомдук кайрымдуулук фонду Каттоо номери № 107064-3301-КФ, ИУЖК коду-26795899, ИСН-03007200910205

Уставы жоголгондугу тууралуу

2016-ж 27-июль № 686 04.08.2016
30 “Гульсима” жоопкерчилиги чектелген коому 145643-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28819227, ИСН 01604201510059

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 23-август,

№ 762

24.08.2016
31 “Тоокен-ЖТ” жоопкерчилиги чектелген коому 127572-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28108443, ИСН 00702201310013

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 15-сентябрь,

№ 824

15.09.2016
32 «Тоокен ЖТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 127572-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28108443, ИСН-00702201310013

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж 15 сентября № 824 19.09.2016
33 “Баткен райондук кооперативи” коммерциялык эмес кооперативи 93664-3309-КК, ИУЖК коду-01851473, ИСН 00509199810023

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж. 23-сентябрь,

№ 843

26.09.2016
34 “Баткен балык чарбасы” мамлекеттик ишканасы 94100-3309-МИ, ИУЖК коду-24257896,

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 27-сентябрь,

№ 846

27.09.2016
35 “Жаныкул” жоопкерчилиги чектелген коому 159249-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 28821230, ИСН-00806201610108

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 3-сентябрь,

№ 870

03.10.2016
36 «Баткен балык чарбасы» мамлекеттик ишканасы Каттоо номери № 94100-3309-МИ, ИУЖК коду-24257896

Жоюу жөнүндө

2016-жыл 27 сентябрь № 846 04.10.2016
37 «Баткен райондук кооперативи» коммерциялык эмес кооперативи Каттоо номери № 93664-3309-КК,  ИУЖК коду-01851473, ИСН-00509199810023

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

2016-ж 23-сентябрь № 843 04.10.2016
38 «Жаныкул» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 159249-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28821230, ИСН-00806201610108

Жоюу жөнүндө

2016-ж 3 сентябрь № 870 12.10.2016
39 “Шахтер Кызылкыя” футболдук клубу коомдук бирикмеси 1337-3309-КБ, ИУЖК коду-24069965, ИСН 02203200610132

Мөөрлөрү жана штамптары жоголгондугу жөнүндө

2016-ж. 28-июль,

№ 691

12.10.2016
40 «Эегр-Тоо» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 140850-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-28815063, ИСН-00710201410105

Күбөлүктүн бузулгандыгы тууралуу

2016-ж 12 октябрь № 890 20.10.2016
41 “Дарыгер Адам” жоопкерчилиги чектелген коому 298-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 20014317

Жоюу жөнүндө

2016-ж. 24-октябрь,

№ 912

25.10.2016
42 “Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү” мекемеси 865-3309-м-е, ИУЖК коду 02169789

ИСН 02310200310321

Күбөлүгү жана жобосу жоголгондугу тууралуу

№ 1008 2016-жылдын 30-ноябры
43 “Көтөрмө айыл өкмөтү” мекемеси 708-3309-м-е, ИУЖК коду 04508296,

ИСН 00606199610013

жобосу жоголгондугу тууралуу

№ 1009 2016-жылдын 30-ноябры
44 “Самаркандек айыл өкмөтүнүн алдындагы “Умут” мумкунчулугу чектелген жана кыйын абалда жашаган уй-булоо балдарын калыптандыруу кундузгу борбору” мекемеси 131343-3309-м-е, ИУЖК коду 28392007,

ИСН 01208201310182

Жоюу жөнүндө

№ 1050 2016-жылдын 14-декабры 15.12.2016
45 “Тибет-Ажу эл аралык соода-туристтик компаниясы” жоопкерчилиги чектелген коому 93912-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 24392134,

ИСН 01001200710073

Къб=лъгъ жоголгондугу тууралуу

№ 1057 2016-жылдын 14-декабры 15.12.2016
46 «Тибет-Ажу эл аралык соода-туристтик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому 93912-3309-ЖЧК, ИУЖК коду-24392134, ИСН-01001200710073

Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу

№ 1057 2016-жылдын 14-декабры 20.12.2016
47 «Самаркандек айыл өкмөтүнүн айылдагы «Умут» мүмкүнчүлүгү чектелген жана кыйын абалда жашаган үй-бүлөө балдарын калыптандыруу күндүзгү борбору» мекемеси 131343-3309-М-е, ИУЖК коду-28392007, ИСН-01208201310182

Жоюу жөнүндө

№ 1050 2016-жылдын 14-декабры 20.12.2016
48 “Бат-Нур” жоопкерчилиги чектелген коому 123027-3309-ЖЧК, ИУЖК коду 27782019,

ИСН 02105201210016

Къб=лъгъ жоголгондугу тууралуу

№ 1123 2016-жылдын 28-декабры 29.12.2016