2017 жыл

 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы  

Эскертүү

1 Базар-Коргон райондук ардагерлер коомдук бирикмеси Каттоо №

49372-3303-КБ;

код ОКПО

20105347;

ИСН 01007200110134

Күбөлүк жана устав жоголгондугу тууралуу 26. 12.2016 ж.

№ 1166

24.01.2017  
2 “НУР радио” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

135938-3303-ООО;

код ОКПО   28691974  ;

ИСН 02803201410155

Жоюу жѳнүндѳ 12. 12.2016 ж.

№ 1132

24.01.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-абад ш., Ленин  көч., 40
3 Бизнес мектеби” билим беруу мекемеси-Мекемеси Каттоо №

137293-3303-М-е;

код ОКПО       28700495;

ИСН 01905201410298

Жоюу жѳнүндѳ 01.11.2016 ж.

№ 1014

24.01.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Панфилов көч., 34.

Тел.: 0773008300

4 “Геотопсервис” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

149331-3303-ЖЧК;

 

код ОКПО       29264369 ;

ИСН 01210201510025

Жоюу жѳнүндѳ 08.11.2016 ж.

№ 1027

24.01.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл.,Ноокен р-ну, масы айылы, Турдумбетов көч., н/ж.
5 М.М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин Жалалабаттагы технология жана башкаруу колледжи Каттоо №

44995-3303-М-е;

 

код ОКПО        ;

24126237

Жоюу жѳнүндѳ 01.11.2016 ж.

№ 1012

24.01.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары , Женижок көч., 9

 

6 «Каштерек» жоопкерчилиги чектелген коому Катто № 145279-3303-ЖЧК; код ОКПО 29045223; ИСН 03003201510270 Жоюу жөнүндө 20.01.2017 ж. №34 26.01.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Таш-көмүр шаары , Кызыл-Алма көч., 115/2.

 

7 №22 Жол эксплуатациялоо ишканасы Каттоо №

115476-3303-МИ;

код ОКПО

03137159;

ИСН 00102199310017

Кайра түзүү жөнүндө 30. 01.2017 ж.

№ 60

03.02.2017  
8 «Нефтчи» ыктыярдуу спорт клубу коомдук фонду Катто № 47128-3303-КФ

код ОПКО 21752052

ИСН 02605199710112

Күбөлүк жана устав жоголгондугу тууралуу 26.01.2017 ж. №57 08.02.2017  
9 №22 Жол экплуатациялоо ишканасы Катто № 115476-3303-МИ; код ОКПО 03137159; ИСН 00102199310017 Кайра түзүү жөнүндө 30.01.2017 ж. №60 08.02.2017  
10 “Бизнес мектеби” билим беруу мекемеси-Мекемеси Каттоо №

137293-3303-М-е;

код ОКПО     28700495  ;

ИСН 01905201410298

Күбөлүк жана устав жоголгондугу тууралуу 13.02..2017 ж.

№ 125

27.02.2017  
11 Октябрь балдардын жана өспүрүмдөрдүн дене тарбияга даярдоо клуб-мекемеси Рег №

код ОКПО   21303561;

ИНН 007021999610313

О ликвидации 17.02.2017 г.

№ 134

27.02.2017 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу Жалал-Абадская обл., город Жалал-Абад, пр. Манаса, 47/25.

 

12            
13 Анвар Махмадалиев атындагы №20 орто мектеби код ОКПО  21301237 ;

ИНН 00201199610178

Күбөлүк жана устав жоголгондугу тууралуу 31.03.2017 г.

№ 263

06.04.2017  
14 “Стома-Дент” жоопкерчилиги чектелген коому Рег № 147825-3303-ЖЧК

код ОКПО  29056978 ;

ИНН 03007201510059

Жоюу туралуу 17.11.2016 г.

№ 1058

06.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ала-Букинский район, село Ала-Бука, ул. Мамырбекова , 59, Тел.: 0550859897
15 “Ноокен районунун ардагерлеринин жана майыптарынын “Союз Чернобыль” Коомдук бирикмеси Рег. № 148317-3303-КБ;

код ОКПО  29262258;

ИСН 02608201510107

 Жоюу туралуу 28. 02.2017 ж.

№ 252

06.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Тынчтык көч., 18
16 “ломбард “Оомат-КА” Кошумча жоопкерчиликтеги коому Рег. № 149332-3303-КЖК ;

код ОКПО 29264375 ;

ИСН 01210201510038

 Жоюу туралуу 03.03.2017 ж.

№ 172

06.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен району, Алма айылы, Мектеп көч.
17 “ломбард “Имран + А”Кошумча жоопкерчиликтеги коому Рег. № 146969-3303–КЖК ;

код ОКПО 29052383 ;

ИСН 01606201510162

 Жоюу туралуу 10.03.2017 ж.

№ 219

06.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., жалал-Абад шаары, Н. Айтматова көч. 7
18 “Таш-Көмүр шаарынын жеке ветеринарлары” коомдук бирикмеси Рег. № 163696-3303-КБ;

код ОКПО 29274764 ;

ИСН 01301201710101

 Жоюу туралуу 24.03.2017 ж.

№ 242

06.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Таш-Көмүр шаары, Ленин көч. 4
19 “Уулзада” медико-экологиялык центр” коомдук фонду Рег. № 43451-3303-КФ

код ОКПО 24575640 ;

ИСН 2211200710313

 Күбөлүгү жана уставы жоголгондугу  туралуу 09.03.2017 ж.

№ 215

06.04.2017  
20 «Союз+Бакыт» Коомдук фонду Рег.№ 105810-3303-КФ

Код ОКПО 26552493

ИСН 02105200910016

Жоюу туралуу 06.04.2017 ж.

№341

20.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Чаткал р. Каныш-Кыя айылы.
21 «Финансы кооперативи»Кредиттик союз Манзини Групп» Рег.№ 111306-3303-ФК

Код ОКПО 22570749

ИСН 01207200010053

Жоюу туралуу 04.04.2017 ж.

№303

20.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата шаары, Гагарин көч. 7/7
22 «Ген дизайн» жоопкерчилиги чектелген коому Рег.№ 162945-3303-ЖЧК

Код ОКПО 29274149

ИСН 00112201610056

Жоюу туралуу 04.04.2017 №301 26.04.2017 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл. Жалал-Абад ш. к-р Спутник. Жени Жок көч. 30, 29 үй.
23 “Тагайбек” жоопкерчилиги чектелген коому Рег № 121365-3303- ЖЧК

код ОКПО  27715075 ;

ИНН 02402201210023

Жоюу туралуу 28.02.2017 ж.

№ 255

30.05.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Таш-Кɵмүр шаары, Кичирайон, 42-үй, 2-бат
24 АЛТААЗИ   жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 131890-3303-ООО ИУЖК коду 28508102 ИСН 00909201310181 Куболугу жоголгондугу жонундо 11.05.2017 № 460 22.05.2017  
25 Кок-Жангак  шаардык №2 балдар оспурумдор спорт мектеби ИУЖК коду 02938437 ИСН 01809199210256 Жобосу жоголгондугу жонундо 15.05.2017 № 495 22.05.2017  
26 МСК-ЭЛ Айназик  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 135532-3303-ЖЧК  код ОКПО   28691862 ИНН 00703201410378 Жоюу туралуу 15.05.2017 №494 22.05.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Жалал-Абад обл. город Жалал-Абад ул, Алаа-Тоо 40
27 Уч терек инженердик техникалары Муниципалдык ишканасы Каттоо № 145228-3303МП  код ОКПО    29045199 ИСН 02703201510211 Уставы  жоголгондугу боюнча 11.05.2017 № 480 07.06.2017  
28 “Асыл кредит” кошумча жоопкерчилиги бар коому Рег. № 109823-3303-КЖК;

код ОКПО  25181793 ;

ИСН 01401201010163

 Жоюу туралуу 01.06.2017 Ж.

№ 550

08.06.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен району, Кочкор-Ата шаары, Борбордук-Базар,
29 “Миллиард-ЖМТ” жоопкерчилиги чектелген коому Рег. № 158607-3303-ЖЧК;

код ОКПО  29272156 ;

ИНН 01205201610109

 

 Об утере свидетельства 07.06.2017 г.

№ 72

08.06.2017  
30 “Тоскоол-Ата” жоопкерчилиги чектелген коом Рег. № 54019-3301-ЖЧК;

код ОКПО  23901837 ;

ИСН 01710200510192

 Жоюу туралуу 07.06.2017 Ж.

№ 590

08.06.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Ленин кɵч. 303
31 “Куттуу Тоо” жоопкерчилиги чектелген коому Рег. № 160398-3303-ЖЧК;

код ОКПО  29272914 ;

ИСН 02807201610073

 Жоюу туралуу 26.04.2017 Ж.

№ 419

04.05.2017 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак району, Сафаровка айылы Когарт кɵч. 18
32 Сузак балдарды жана оспурумдорду дене тарбия даярдоо клубу Рег. № 117801-3303-М-е;

код ОКПО  25665219 ;

ИНН 02207201110063

 Об утере свидетельства и устава 13.06.2017 г.

№ 605

16.06.2017  
33 Майлуу-Суу шаардык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт бөлүмү мекемеси Рег. № 113668-3303-М-е ;

код ОКПО  04587114 ;

ИНН 00409199210110

 Об утере свидетельства и устава 13.06.2017 г.

№ 609

16.06.2017  
34 Ноокен районунун Кочкор-Ата балдар-оспурумдор спорт мектеби Рег. №  109105-3303-М-е;

код ОКПО  25173339 ;

ИНН 03011200910316

 Об утере свидетельства и устава 13.06.2017 г.

№ 606

16.06.2017  
35 Токтогул райондук балдар чыгармачылык уйу код ОКПО  21152151 ;

ИНН 03011199510392

 Об утере устава и печати 21.06.2017 г.

№ 420

21.06.2017