2016 жыл

Аталышы

Каттоо №,

ИУЖК коду (бар учурда)

ИСН (бар учурда)

Кабардаманын търъ (кайра түзүү жөнүндө, жоюу жөнүндө, уюштуруу документтеринин жоголгондугу (бузулгандыгы жүнүндө), күбөлүгү, мөөрлөрү жана (же) штамптары жоголгондугу (бузулгандыгы) тууралуу Келип түшкөн датасы № кириш датасы Жарыялоо датасы эскертүү
1 «РАДУГА» өндүрүштүк-коммерциялык фирмасы» жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 412-3303-ЖЧК, ИУЖК коду 21862906 Юридикалык жактын мамлекетик катоо жөнүндөгү күбөлүгү жоголгон тууралу № 579, 28.08.2015 ж
2 «Элим» жоопкерчилиги чектелеген коому Катоо номери № 47193-3303 ЖЧК ИУЖК коду 20241645 Юридикалык жактыш жоюу аракети жүрүп жатканы тууралы

№543,

14.08.2015 ж

3 «Октябрьская ПМК ачык акционердик коому 720-3303- ААК. ИУЖК коду-03169925, ИСН-02306199410025 Жоопкерчил ИГИ чектелген коомуна өзгөртүү  жолу менен кайра түзүү жол- жобосунан  жаткандыгы тууралуу №590. 03.09.2015ж.
4 «ломбард Асылзат кредит» КЖУ Каттоо номери № 101351-3303-КЖК, ИУЖК коду-25805012, ИСН-01208200810244 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралы 29.09.2015 ж 14.10.2015
5 «Ломбард «Асылзат кредит» КЖК Каттоо номери № 101351-3303-КЖК, ИУЖК коду-25805012, ИСН-01208200810244 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралы 29.09.2015-ж 21.10.2015
6 «Майлуу-Суу шаарынын № 2 орто мектеби» мекемеси 4945-3303-М-е, ИУЖК коду-20105132 Уюштуруу документтеринин жоголгондугу тууралу № 682, 28.10.2015 ж 11.11.2015
7 «Жүзүм-Шарап» АК 359-3303—АК, ИУЖК коду-400834 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканына тууралу № 677, 16.10.2015 ж 11.11.2015 Дооматтар 16.12.2015 жылга чейин Сузак району, Ленин айылы, Порощая көч., 24 дареги боюнча кабыл алынат. Тел (0778) 44-60-29
8 «Сузаксуукурулуш» ААК 636-3303-АК, ИУЖК коду-20107711 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралу № 678, 16.10.2015 ж 11.11.2015 Дооматтар 16.12.2015 жылга чейин Сузак району, Ынтымак айлы, Аттокуров көч., 54 дареги боюнча кабыл алынат тел: (0778) 22-54-88
9 «АИГ-Строительные материалы» ЖЧК 100427-3303-ЖЧК, ИУЖК:25802700, ИСН:01006200810020 Жоюу жөнүндө билдируу 10.11.2015 ж. №715 25.11.201
10 «Булак» ЖЧК 123430-3303-ЖЧК, ИУЖК:22572139, ИСН:00706201210013 Жоюу жөнүндө билдируу 29.10.2015 ж. №690 25.11.2015
11 «Жылдызча» мектепке чейинки билим берүү уюму 119471-3303-М-е, ИУЖК:22452783, ИСН:01811201110179 Уставы жоголгондугу жөнүндө билдируу 1.12.2015 ж. №766 01.12.2015 ж.
12 «ЕТ ГЕО» Жооп-керчилиги чектелген коомунун Чаткал филиалы 112750-3303-Ф-л, ИУЖК:27091545, ИСН:42207201010104 Филиалынын мөөрү (печать) жоголгондугу жөнүндө билдируу 25.11.2015 ж. №747 07.12.2015
13 «Прогресс+С» ЖЧК 115181-3303-ЖЧК, ИУЖК коду:25676833, Мам.каттоо ж-дө күбөлүк жоголгондугу тууралу 08.12.2015 ж. №793 22.12.2015
14 «Азия-Текс» ЖЧК 561-3303-ЖЧК, ИУЖК коду:21872247 Юридикалык жактын жоюу аракети журуп жатканы тууралу 01.12.2015 ж. №767 22.12.2015
15 «Бал-С» ЖЧК 142614-3303-ЖЧК, ИУЖК коду: 28875817 Юридикалык жактын жоюу аракети журуп жатканы тууралу 24.11.2015 ж. №746 22.12.2015
16 «Оомат-А» Асыл тукум чарбасы» ДЧ 147938-3303-ДЧ, ИУЖК коду: 29057086 Юридикалык жактын жоюу аракети журуп жатканы тууралу 24.11.2015 ж. №745 22.12.2015
17 КК «Сельско-хозяйственно-сервисный кооператив «Кокчогоз» Айыл чарба сервистик кооперативи» КК 6170-3303-КК, ИУЖК коду:23917592 Юридикалык жактын жоюу аракети журуп жатканы тууралу 16.12.2015 ж. №803 22.12.201
18 «Прогресс+С» ЖЧК 115181-3303-ЖЧК ИУЖК коду-25676833 Мамлекетттик каттоо жөнүндө күбөлүк жоголгондугу тууралу 08.12.2015 ж № 793 29.12.2015
19 «Азия-Текс» ЖЧК 561-3303-ЖЧК ИУЖК-коду-21872247 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралу 01.12.2015 ж № 767 29.12.2015
20 «Бал-С» ЖЧК 561-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-28875817 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп  жатканы тууралу 24.11.2015 ж № 746 29.12.2015
21 «Оомат-А» Асыл тукум чарбасы» ДЧ 147938-3303-ДЧ, ИУЖК коду-29057086 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралу 24.11.2015 ж № 745 29.12.2015
22 КК «Сельско-хозяйственно-сервисный кооператив «Кокчогоз» Айыл чарба сервистик кооперативи» КК 6170-3303-КК, ИУЖК коду-23917592 Юридикалык жактын жоюу аракети жүрүп жатканы тууралу 16.12.2015 ж № 803 29.12.2015
23 «Molotash LTD» (Молоташ ЛТД) ЖЧК 22717-3300-ООО, ИУЖК коду:23987995, ИСН:02812200510038 Мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүк жоголгондугу тууралу 04.01.2016 ж. №1 11.01.2016
24 «МКФ «Дил-Шох» ЖЧК 47646-3303-ООО, ИУЖК коду: 20107177 Жоюу тууралу 25.12.2015 ж.№820 11.01.2016
25 «Ява ЛТД» ЖЧК ДГР 24010, ИУЖК коду: 20499289 Кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк жоголгондугу тууралу 13.01.2016 ж. №26 19.01.2016
26 «Тай-Мурас» балдар жана өспүрүмдөр спорт мектеби» мекемеси 134459-3303-М-е, ИУЖК коду: 28684164, ИСН:02301201410050 Уюштуруу документи (Уставы) жоголгондугу тууралу 14.01.2016 г. №29 19.01.2016
27 «АИГ Строительные материалы» ЖЧК 100427-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-25802700, ИСН-01006200810020 Жоюу жөнүндө билдирүү 10.11.2015-ж № 715 02.12.2015
28 «Булак» ЖЧК 123430-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-22572139, ИСН-00706201210013 Жоюу жөнүндө билдирүү 29.10.2015-ж № 690 02.12.2015
29 «Ява ЛТД» ЖЧК ДГР 24010, ИУЖК коду-20499289 Кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүк жоголгондугу тууралу 13.01.2016 ж № 26 01.02.2016
30 «Тай Мурас» балдар жана өспүрүмдөр спорт мектеби» мекемеси 13445-3303-М-е, ИУЖК коду-28684164, ИСН-02301201410050 Уюштуруу документи (Уставы) жоголгондугу тууралуу 14.01.2016 ж № 29 01.0.2016
31 «№ 31 А.Абдрахманов атындагы орто мектеби мекемеси» 4755-3303-М-е, ИУЖК коду-21301349 Уставы жоголгондугу жөңүндө билдирүү 29.01.2016 ж 16.02.2016
32 «Аксы жаңырыгы» гезитинин редакциясы» мекемеси ИУЖК коду-2492680, ИСН-03003199310031 Стат.органдан алынган күбөлүгү жана Уставы жоголгондугу жөнүндө билдирүү 20.01.2016 ж. № 38 16.02.2016
33 «№31 А.Абдрахманов атындагы орто мектеби» мекемеси 4755-3303-М-е, ИУЖК коду:21301349 Уставы жоголгондугу жөнүндө билдируу 29.01.2016 ж. 16.02.2016
34 «Аксы жанырыгы» гезитинин редакциясы» мекемеси ИУЖК коду:2492680, ИСН:03003199310031 Стат.органдан алынган күбөлүгү жана Уставы жөгөлгөндүгү жөнүндө билдируу 20.01.2016 ж. №38 16.02.2016
35 “Кредиттик союз Пахта-Арал» финансылык кооперативи

Каттоо №

113978-3303-КК;

ИУЖК        коду 22571080;

ИСН  00408200010082

жоюу жѳнүндѳ

21.04.2016 ж.

№ 327

25.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен р/ну, Арал а., Школьный көч., 3. Тел.: 0553150300
36 «Сапат» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

47340-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 22030846;

ИСН  00206199810047

жоюу жѳнүндѳ

16.05.2016 ж.

№ 412

31.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Базар-Коргон р/ну, Базар-Коргон а., Иттифок көч., 35.
37 «Абдукарим» Спорттук клубу» Мекемеси

Каттоо №

138699-3303-М-е;

ИУЖК        коду 28869082;

ИСН  02307201410045

жоюу жѳнүндѳ

12.04.2016 ж.

№ 291

31.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Базар-Коргон р/ну, Базар-Коргон а., Вокзал көч., 3тел.: 0554449504.
38 «Ташкөмүр» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 106748-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-21142023, ИСН-00111199510040 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министирлиги» мекемеси: -Union Resources, LTD (Юнион Ресурс, ЛТД) жоопкерчилиги чектелеген коому  Каттоо  20.09.201,-ж 06.06.2016 Жалал-Абад обл., Таш Көмүр ш., Шахтер көч., 232 Мамасейитов Садырбек Молдодосович
39 № 16 С.Акбарова атындагы орто мектеби Мекемеси Каттоо номери № 45632-3303-М-е, ИУЖК коду-20124721, ИСН-02301199610413 Уставы жоголгондугу жөнүндө 31.05.2016-ж № 441 13.06.2016
40 Саякат мейманкана комплекси «Мол-Мол» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 47120-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-20133111, ИСН-00107199310063 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 27.05.2016-ж № 434 13.06.2016
41 «Абдукарим» Спорттук клубу мекемеси Каттоо номери № 138699-3303-У-е, ИУЖК коду-28869082, ИСН-02307201410045 Жоюу жөнүндө 12.04.2016 ж № 291 13.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл.,  Базар-Коргон р/ну,  Базар-Коргон а., Вокзал көч., 3 тел: 0554449504
42 «Кредиттик союз Пахта-Арал» финансылык кооператив Каттоо номери № 113978-3303-КК, ИУЖК коду-22571080, ИСН-00408200010082 Жоюу жөнүндө 21.04.2016 ж № 327 13.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен р/ну Арал а., Школьный көч., 3 тел: 0553150300
43 «Сапат» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 47340-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-22030846, ИСН-00206199810047 Жоюу жөнүндө 16.05.2016 ж № 412 13.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Базар-коргон р/ну Базар-Коргон а., Иттифок көч., 35
44 «Ташкөмүр» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 106748-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-21142023, ИСн-00111199510040 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик мүлк министирлиги мекемеси» Union Resources, LTD (Юнион Ресурсес ЛТД) жоопкерчилиги чектелген коому 20.09.2010 ж 13.06.2016 Жалал-Абад обл., Таш-Көмүр ш., Шахтер көч., 232 Мамасейитов Садырбек Молдодосович
45 «Телтору ат майданы» мамлекеттик эс алуу мекемеси” Мекемеси

Каттоо №

125828 -3303-М-е;

ИУЖК        коду 27922644;

ИСН  03110201210051

Уставы жоголгондугу жѳнүндѳ

10.06.2016 ж.

№488

13.06.2016
46 Байтемир” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

141619-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28875605;

ИСН  03110201410117

Жоюу жѳнүндѳ

08.06.2016 ж.

№438

15.06.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Достук к/р., К. Тыныстанов көч., 10.

тел.: 0552077711

47 «Согуштун, Куралдуу Күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын ардагеринин жана орууктагы эмгекчилердин Аксы райондук кеңеши» Коомдук бирикмеси Каттоо номери № 136418-3303-КК, ИУЖК коду-28695848, ИСН-01104201410289 Тенирбердиев Токтогул, Турабеков Токтосун Кубатбекович, Долонбаев Эркин

Каттоо 11.04.2014 ж

Жалал-Абад обл., Аксы р-ну, Кербен ш., Т. Уметалиев көч., 120

18.06.2016 Долонбаев Эркин
48 «Алина Кредит» ломбарды Кошумча жоопкерчилиги коому

Каттоо №

113157-3303-КЖК;

ИУЖК        коду 27091806;

ИСН  02508201010096

Жоюу жѳнүндѳ

17.06.2016Ж.

№ 510

27.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен р/ну, Кочкор-Ата ш., Терешков көч., 21.
49

«Томас и Ко»

Жоопкерчилиги

чектелген коому

Каттоо №

106411-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду 26554434;

ИСН  02206200910026

кайра түзүү жѳнүндѳ

30.06.2016-ж.

№ 527

12.07.2016

Коом бөлүнүп чыгуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун ѳтүп жатат.

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ленин көч., 183.

тел.: (0322) 5-23-89.

50 Инабат” Дыйкан (фермер) чарбасы

Каттоо №

49213-3303-ДЧ;

ИУЖК        коду 22837158;

жоюу жѳнүндѳ

07.07.2016 ж.

№ 557

20.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен р/ну, Масы а., Проектный көч., 3. Тел.: 0551090074
51 Саламаттыкты сактоо кезматкерлеринин Жалал-Абад областтык профсоюз комитети мекемеси

Каттоо №

48917-3303-М-е;

ИУЖК        коду 21449589;

ИСН  02203199110011

кайра түзүү жѳнүндѳ

13.07.2016 ж.

№ 568

02.08.2016

Мекеме  өзгөртүп  түзүү жолу менен кайра түзүү жол-жобосун ѳтүп жатат.

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Курортный көч., 2а.

тел.: (0322) 20781

52 «Манап» Жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

129506-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28336397;

ИСН  03004201310019

Жоюу жѳнүндѳ

27.07.2016ж.

№ 606

09.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Олимпийский көч., 1/8.
53 «Тогуз Булак» көп тармактуу айыл чарба  кооперативи

Каттоо №

43266-3303-КК;

ИУЖК        коду 24150661;

ИСН  01406200710329

Жоюу жѳнүндѳ

23.06.2016 ж.

№ 517

09.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Базар-Коргон р/ну, Арстанбап а., тел.:0556985898.
54 «Маркет Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

143604-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28880468;

ИСН 02001201510109

жоюу жѳнүндѳ

16.08.2016 ж.

№ 682

25.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Ирригатор а.  Тел.: 0550905038
55 «Универсал Груп» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

143606-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28880474;

ИСН 02001201510111

жоюу жѳнүндѳ

16.08.2016 ж.

№ 681

25.08.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ж. Бакиева көч., 36.  Тел

0778828600

56 «ДИЛ-ШОХ» көп тармактуу коммерциялык фирмасы жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

47646 -3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 20107177;

ИСН 01010199210025

жоюу жѳнүндѳ

17.08.2016 ж.

№ 687

01.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ала-Бука р/ну, Ала-Бука а., Ленин көч.,   Тел.: 0553432659
57 №15 Беки уулу Семетей атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеб мекемеси

Каттоо №

45689-3303-М-е;

ИУЖК коду  22453676;

ИСН 02909200310306

Уставы жоголгондугу жѳнүндѳ

22.09.2016-ж.

№ 796

22.09.2016
58 «Кут-Билим Ордосу» орто билим беруу лицейи» мекемеси

Каттоо №

145417-3303-М-е;

ИУЖК        коду 29045265;

ИСН  00704201510050

Жоюу жѳнүндѳ

22.09.2016-ж.

№ 822

06.10.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Пахта-Кочп, 219.

тел.: 0551474707.

59 «Мирказна» Кредеттик союзу

Каттоо №

45126-3303-КС;

код ОКПО        23083632.

Жоюу жѳнүндѳ

28.09.2016 ж.

№ 819

12.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Бегабат а., тел.: 0555110805
60 «Аракет Орто-Сай» камкордук көрүүчү кеңеши коомдук бирикмеси

Каттоо №

158226-3303-КБ;

код ОКПО        29271984;

ИСН 02004201610256

Жоюу жѳнүндѳ

03.10.2016 ж.

№ 825

17.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Орто-Сай а., тел.: 0779267099
61 Жалал-Абад областтык керектөөчүлөрдүн укугун коргоо “Либра” коомдук бирикмеси

Каттоо №

45249-3303-КБ;

код ОКПО        23091264;

ИСН 02111200210055

Жоюу жѳнүндѳ

03.10.2016 ж.

№ 831

19.10.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ж. Бакиев коөч., 27,

тел.: 03722 2-10-91

62 «Ал-Имрон» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

103508-3303-ЖЧК;

код ОКПО        25813342;

ИСН 01201200910062

Жоюу жѳнүндѳ

07.10.2016 ж.

№ 847

21.10.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Сузак а., Пушкин көч., 32.,

тел.: 0556985898

63 «Бека-строй» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

142984-3303-ЖЧК;

код ОКПО        28880285;

ИСН 01912201410170

Жоюу жѳнүндѳ

20.10.2016 ж.

№ 976

24.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Ноокен р/ну, Масы а., Бөгөт участогу.  Тел.: 0770787883
64 «Жалал-Абад шаардык дене тарбия жана спорт бөлүмү мекемеси

Каттоо №

121838-3303-М-е;

ИУЖК коду  22654127;

ИСН 00811200010082

Уставы жоголгондугу жѳнүндѳ

13.10.2016 ж.

№ 859

24.10.2016
65 «Бумеранг плюс» ломбарды» Кошумча жоопкерчиликтеги коому

Каттоо №

122898-3303-КЖК;

код ОКПО        22571625;

ИСН 01405201210038

Жоюу жѳнүндѳ

28.10.2016 ж.

№ 990

08.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Сузак а.,  Дакан Палван көч., н/ж. Тел.: 0554170797
66 «Адилет-НТ» Адвокаттык бюро» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

140714-3303-ЖЧК;

код ОКПО        28871570;

ИСН 00210201410053

Жоюу жѳнүндѳ

31.10.2016 ж.

№ 1005

08.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ленин көч., н/ж. Тел.: 0778543554.
67 «Адилет-НТ» «Адвокаттык бюро» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 140714-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-28871570, ИСН-00210201410053 Жоюу жөнүндө 31.10.2016 ж № 1005 11.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад ш., Ленин көч., н/ж тел: 0778 54 35 54
68 “Ош-Бишкек” ломбарды” Кошумча жоопкерчилиги бар коомунун Токтогул филиалы

Каттоо №

122364-3303-Ф-л;

ИУЖК коду  22571469

ИСН 41204201210159

Куболугу жоголгондугу жѳнүндѳ

18.11.2016 ж.

№ 1059

18.11.2016
69 “Жалал-Абад Экономика, башкаруу жана укук колледжи” Мекемеси

Каттоо №

137294-3303-М-е;

код ОКПО      28700503 ;

ИСН 01905201410305

Жоюу жѳнүндѳ

01.11.2016 ж.

№ 1013

28.11.2016

Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Жалал-Абад шаары, Панфилов көч., 34.

Тел.: 0773008300