2017 жыл

 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН

Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы

 

Эскертүү

1 «БН-Эко» коомудк бирикмеси 121382-3304-КБ, 26973958, 02402201210138 Жоюу жөнүндө 21.12.2016 № 1416 04.01.2017 Дооматтар төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., И.Раззаков көч., 6а-үй, 3 бат., тел: 0772 185888
2 «Нарын шаардык финансы бөлүмү» мекемеси 80214-3304-М-е, 23600624, 00902200510107 Жоюу жөнүндө 22.122.016 № 1419 04.01.2016 Дооматтар төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Мамбеталы у. Т көч., 20-үй
3 Ат-Башы райондук ички иштер бөлүмү 98353-3304-М-е, 20643757, 03105199910097 Жобосу жана Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 10.01.2017№№23, 24 11.01.2017  
4

 «Н-Кадам»

жоопкерчилиги чектелген коому

136869-3304-ЖЧК, 25934494, 00605201410081 жоюу жөнүндө 25.01.2017 № 87 26.01.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын р-ну, Кенеш айылы,

Аэропорт көч., 25-үй, тел. 708 931503

5

 «Ай-Суусар»

жоопкерчилиги чектелген коому

146502-3304-ЖЧК, 26004691, 02505201510139 жоюу жөнүндө 27.01.2017 № 103 30.01.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары,

Ч. Түлөбердиев көч., 158-үй, 2-бат., тел. 03522 50886, 0700550488

6  «Н-Кадам» Жоопкерчилиги чектелген коому 136869-3304-ЖЧК, 25934494, 00605201410081 Жоюу жөнүндө 25.01.2017 №87 31.01.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын р-ну, Кеңеш айылы, Аэропорт көч., 25-үй

тел. 0708931503

7  № 14 Жол төйлөө ишканасы

80490-3304-ГП, 22823682,

00407200110161

кайра түзүү жөнүндө 31.01.2017 № 119  

Юридикалык жак № 14 Жол тейлүү мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар 2017-жылдын 1-прелине чейин төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат:

Нарын облусу, Кочкор р-ну, Сары-Булак айылы, М. Алиев көч., 11

тел. (0550) 332443

8

   «Кыргыз Республикасынын     ө өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка            каршы               күрөшүү боюнча Мамлекеттик кызматынын Нарын облусу боюнча башкармалыгы»

мекемеси

148021-3304-У-е, 26005176, 01008201510010 жоюу жөнүндө 31.01.2017 № 115  

Дооматтар эки айлык мүүнүттү

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары,

Ленин күч., 44-үй, тел. 03522 53100

9

 «Ай-Суусар»

жоопкерчилиги чектелген коому

146502-3304-ЖЧК, 26004691, 02505201510139 жоюу жөнүндө 27.01.2017 № 103  

Дооматтар эки айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары,

Ч. Төлүбердиев көч., 158-үй, 2-бат., тел. 03522 50886, 0700550488

10  № 15 Жол тейлөө ишканасы

104583-3304-ГП, 3136993,

00909199210229

кайра түзүү жөнүндө 30.01.2017 № 107  

Юридикалык жак № 15 Жол тейлүү мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар 2 айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат:

Нарын облусу, Ак-Талаа р-ну, Баетов айылы, А. Султаналиев көч., 42

тел. (03537) 92486, 92487

11 Нарын облустук прокуратурасы 98361-3304-М-е, 20032278, 02611199710057 Жобосу жана Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

07.02.2017-ж.

№№ 148, 149

07.02.2017  
12 «НАГС» коомудук бирикмеси

78096-3304-ОО

23300130

00304200310096

Жоюу жөнүндө

07.02.2017

№146

20.02.2017

Дооматтар 2 айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облосу, Ат-башы р-н, Ак-Моюн айылы. Тел 0707407190

13 «Сагынбай-Ата-5» аыйл чарба кооперативи 80629-3304-КК, 23037201 Жоюу жөнүндө

07.02.2017

№145

20.02.2017

Дооматтар 2 айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облосу, Ат-башы р-н, Ак-Моюн айылы. Тел 0707407190

14 № 24 Жумгал жол-тейлоо участогу 98397-3304-М-е, 20031652, 01409199210166 Жобосу  жоголгондугу жөнүндө

15.02.2017-ж.

№ 194

20.02.2017  
15 «Бишкек-Нарын-Торугарт» автомобиль жолунун башкармасынын №41 жол тейлөө ишканасы

98355-3304-ГП

20031445

00502199610040

Кайра түзүү жөнүндө

15.02.2017

№193

24.02.2017 Юридикалык жак №41 Жол тейлөө мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар 2017-жылдын 14-апрелине чейин төмөндөгү дарек жана  төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облосу, Нарын шаары, мусурманкулов көч., 8 тел (03522)50833
16

№ 3 автомобиль

жолдорунун

өндүрүштүк-линиялык

башкармасы

81106-3304-У-е, 20032321, 01009199210050 жоюу жөүндө 21.02.2017 № 211 01.03.2017

Дооматтар төмөндөгү дарек

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары, Раззаков көчөсү, 19

17

  «САМБИ» айыл чарба

кооперативи

80479-3304-НК,

23038436

жоюу жөүндө 24.02.2017 № 228 01.03.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын р-ну, Казан-Куйган айылы,

тел. 0707 712864

18 «Далынбо» дыйкан чарбасы 80481-3304-КХ, 23034602 жоюу жөүндө 27.02.2017 № 238 01.03.2017

Дооматтар эки айлык м мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын р-ну, Эмгекчил айылы, Чынгыш көчөсү 42-үй

тел. 0705 464320

19  № 20 Жол тейлөө ишканасы 78793-3304-ГП, 3137018, 00109199310212 кайра түзүү жөнүндө 21.02.2017 № 214 02.03.2017

Юридикалык жак № 20 Жол тейлүү мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар эки айлык мөөнөттө төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Ат-Башы р-ну, Ат-Башы айылы, М. Ѳмүракунов көч., 258

тел. 03534 24763, 24408

20  «Теңир-Тоовет плюс» коммдук бирикмеси 131372-3304-КБ, 25932683, 01508201310058 жоюу жөнүндө 28.02.2017 № 242 06.03.2017 Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын району, Куланак айылы, тел. 0702011336
21 «АН ГАРАНТ» жоопкерчилиги чектелген коому

140795-3304-ЖЧК,

26002870, 00310201410043

жоюу жөнүндө 28.02.2017 № 243 06.03.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары, Кулумбаев көч., 23, тел. 03522 51242,

0773 484919

22

 № 955

Д. Алканов атындагы Жол тейлөө ишканасы

78797-3304-ГП, 22305326, 02804200010119 кайра түзүү жөнүндө 09.03.2017 № 274 17.03.2017

Юридикалык жак № 955 Жол тейлөө мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар эки айлык мөөнөттө төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Кочкор р-ну, Кочкор айылы, С. Орозбаков көч., 36-үй

тел. 03535 60033

23 № 955 д. Алканов атындагы Жол тейлөө ишканасы

78797-3304-ГП

22305326

02804200010119

Кайра түзүү жөнүндө 09.03.2017 23.03.2017 Юридикалык жак №955 жол тейлөө мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар эки айылык мөөнөттө төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облосу, Кочкор р-ну, Кочкор айылы, С. Орозбаева көч., 36-үй тел.0353560033
24 «Эки-Нура» ичүүчү сууну керектөөчүлөрдүн айылдык коомдук бирикмеси 79136-3304-КБ, 23595935, 02709200410076 уставы жоголгондугу жөнүндө

17.03.2017-ж.

№ 326

28.03.2017  
25 «Талаа-Булак» сууну пайдалануучулардын ассоцициясы 78851-3304-АВ, 23609034, 01506200510264 уюштуруу келишими жоголгондугу жөнүндө 23.03.2017-ж. № 338 28.03.2017  
26  № 957 Жол тейлөө ишканасы 78795-3304-ГП, 3136958, 00209199310024 кайра түзүү жөнүндө 25.03.2017 № 343 03.04.2017

Юридикалык жак № 957 Жол тейлөө мекемесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар эки айлык мөөнөттө төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Ат-Башы р-ну, Ат-Башы айылы, Ат-Башы көч., 20

тел. 03534 23161

27  Нарын облусунун ИИБ мамлекеттик автоинспекциясынын Нарын облустук адистештирилген монтаждоо-эксплуатациялоо участогу 79298-3304-ГП, 23595556, 02707200410080 жоюу жөнүндө 28.03.2017 № 357 06.04.2017

Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары, Ленин көчөсү, 27,

тел. 03522 51297

28  Нарын облустук балдар-уландар спорт мектеби 78786-3304-М-е, 22318257, 01809200110057 Жобосу жоголгондугу жөнүндө 20.04.2017 № 473 26.04.2017  
29  Жумгал районунун аймагында жашаган Согуштун, Эмгектин, Куралдуу күчтөрдүн, Ички иштер министрлигинин жана Улуттук коопсуздук комитетинин ардагерлеринин «Жумгал-Ата» коомдук бирикмеси

77995-3304-ОО,

22822642,

01405200110058

Уставы жоголгондугу жөнүндө 27.04.2017 № 511 28.04.2017  
30 № 20 Жол тейлоо ишканасы 78793-3304-ГП, 3137018, 00605199810234 Жобосу жоголгондугу жён=ндё 13.05.2017 № 555    
31  № 20 Жол тейлоо ишканасы 78793-3304-ГП, 3137018, 00605199810234 Жобосу жоголгондугу жён=ндё 13.05.2017 № 555    
32 Нарын шаардык жашылдандыруу мекемеси

112958-3304-У-е, 20031617,

00806198410015

жоюу жён=ндё 17.05.2017 № 579   Кредиторлордун талаптарын билдир==лёр= эки айлык мёёнётт=н ичинде Нарын шаары, Ленин кёчёс=, 74 дарегинде комиссия тарабынан кабыл алынат, суроолор боюнча байланыш тел. 03522 56482, 50689
33  «Нур-Багыт-79» кёп тармактуу кооперативи 78615-3304-КК, 24410918, 01404200710138 жоюу жён=ндё 18.05.2017 № 581  

Дооматтар эки айлык мёёнётт=н ичинде тёмёндёг= дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын шаары, С. Орозбак кёчёс=, 89,

тел. 0701 247924

34 Нарын шаарынын муниципалдык менчик департаменти 78030-3304-У-е, 23609206 жоюу жён=ндё 22.05.2017 № 588   Кредиторлордун талаптарын билдир==лёр= эки айлык мёёнётт=н ичинде Нарын шаары, Ленин кёчёс=, 74 дарегинде комиссия тарабынан кабыл алынат, суроолор боюнча байланыш тел. 03522 56482, 50689
35  № 14 Жол тейлоо ишканасы 80490-3304-ГП, 22823682, 00407200110161 Жобосу жоголгондугу ж-ё 25.05.2017 № 613 26.05.2017  
36 № 955 Д. Алканов атындагы жол тейлёё ишканасы 78797-3304-ГП, 22305326, 02804200010119 Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жён=ндё к=бёл=г= жоголгондугу ж-ё 25.05.2017 № 614 26.05.2017  
37 Финансылык кооператив «Элькассо» кредиттик союзу 80833-3304-КК, 24007863, 02401200610011 жоюу жён=ндё 26.05.2017 № 815   Кредиторлор менен эсептеш== боюнча суроолор эки айлык мёёнёттё Нарын шаары, Орозобеков кёчёс=, 9А дарегинде жана 03522 60462, 0770 335570 тел. боюнча кабыл алынат
38  «Атабек» айыл чарба ёнд=р=шт=к кооперативи 79890-3304-КК, 24005491, 00401200610176 жоюу жонундо 31.05.2017 № 642  

Дооматтар эки айлык мёёнётт=н ичинде тёмёндёг= дарек жана телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Ат-Башы району, Ак-Муз айылы, Керимов Касый кёчёс=, 36,

тел. 0707 020560

39 Байэл ичуучу  сууну керектоочулордун айылдык коомдук бирикмеси 80860-3304-КБ 23034585, 00603200210239 Уставы жана Юридикалык жакты  мамлекеттик каттоо жонундо куболугу жоголгондугу жонундо 16.05.2017 № 567-568 22.05.2017  
40 Нарын шаардык жашылдандыруу  мекемеси 112958-3304-У-е 20031617, 00806198410015 жоюу жонундо 17.05.2017 № 579 13.06.2017 Кредиторлордун талаптарын билдируулору эки айлык мооноттун ичинде Нарын шаары Ленин коч 74 дарегинде комиссия  тарабынан кабыл алынат сууролор боюнча байланыш тел 03522-56485-50689
41 Нур-Багыт-79 коп тармактуу кооперативи 78615-3304-КК 24410918, 01404200710138 жоюу жонундо 18.05.2017 13.06.2017 Дооматтар эки айлык мооноттун ичинде тоомондугу дарек жана телефон боюнча кабыл алынат Нарын облусу Нарын шаары  Орозбак коч 89 тел 0701247924
42 Нарын шаарынын муницыпалдык менчик департаменти 78030-3304 У-е, 23609206 жоюу жонундо 22.05.2017 13.06.2017 Кредиторлордун талаптарын билдируулору эки айлык мооноттун ичинде Нарын шаары Ленин коч 74 дарегинде комиссия  тарабынан кабыл алынат сууролор боюнча байланыш тел 03522-56485-50689
43 Ак-Муз Ветсервис   жоопкерчилиги чектелген коому 78860-3304 ООО, 23300673, 02605200310153 жоюу жонундо 27.06.2017 № 757 03.07.2017 Кредиторлордун талабы эки айлык моонотто Ат-Башы району, Ак-Муз айылыСубакожоев кочосу 28 уй дарегинде жана 0778 531053 тел боюнча кабыл аланат
44 Чолур айыл чарба кооперативи 80476-3304-КК, 23038100, 02603200210039 жоюу жонундо 19.06.2017 № 722 30.06.2017 Дооматтар эки айлык мооноттун ичинде Нарын р-н Орто Саз айылы  Кудайбергенов кочосу 1 уй дарегинде жана 0702 199635 тел боюнча кабыл алынат
45 «Ак-Муз Ветсервис» жоопкерчилиги чектелген коому 78860-3304-ООО, 23300673, 02605200310153 Жоюу жонундо 27.06.2017 № 757 03,07,2017 Кредиторлордун талабы эки айлык моонотто Ат-Башы району , Ак-Муз айылы , М. Субакожоев кочосу кочосу , 28-уй  дарегинде жана 0778 5310530 тел. боюнча кабыл алынат
46 «Уч-Нура 2005» сууну пайдалануучулардын ассоцияциясы 79744-3304-АВ , 23603899, 02403200510114 Юридикалык жактын уюштуруу келишими жоголгондугу жонундо 28.06.2017 №760 04,07,2017  
47 «Умут» балдар бакчасы 98425-3304-М-е, 200034739 , 0180919210228 Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жонундо куболугу жана уставы жоголгондугу жонундо 28.06.2017  № 761 ,762