2016 жыл

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

 

Регистрационный №,

код ОКПО (в случае наличия)

ИНН (в случае наличия)

Вид уведомления

(о реорганизации, о ликвидации,  об утере (порче) учредительных документов, об утере (порче) свидетельства), печатей и (или) штампов

 

 

 

 

Дата поступления (дата входящего №)

 

 

 

Дата опубликования

 

 

 

 

Примечание

1 Кыргызской Республики Өкмөтүнүн Кыргызской Республики Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын алдындагы «Торугарт» мамлекеттик ишканасы 134645-3304-ГП, 25933767, 03001201410130 Жоюу жөнүндө 10.07.2015 № 1084   Кредиторлордун талаптары мыйзамда белгиленген тартипте 2 айлык мөөнөт ичинде кабыл алынат
2 «Ынтымак-Ырыс» ачык акционердик коому 80877-3304-ОАО, 0343327, 02302200010042 Жоюу жөнүндө 14.07.2015 № 1118    
3 «Курманжан Датка-Нарын» жоопкерчилиги чектелген коому 146655-3304-ЖЧК, 26004739, 00206201510042 Жоюу жөнүндө 21.09.2015

№ 1487

  Кредиторлордун талаптары кат түрүндө 2 айылк мөөнөт ичинде алынат
4 Нарын райондук Ж. Шералиев атындагы балдардын көркөм өнөр мектеби 80310-3304-У-е, 21841904, 00112199710076 Уставы жоголгондугу жөнүндө 21.10.2015№ 1651 22.10.2015  
5 Жоопкерчилиги чектелген коом «Ырыскелди-Б» микрокредиттик компаниясы 118751-3304-ЖЧК, 26973326, 02809201110120 Жоюу жөнүндө 28.10.2015№ 1679 28.10.2015 Дооматтар 2 айлык мөөнөттүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Чоң-Алыш көч., 74-үй, тел. (0777) 623806
6 Нарын шаардык маданият департаменти 80379-3304-У-е, 22312668 Жобосу жана Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 02.12.2015№№ 1835, 1836 07.12.2015  
7 «Үлгү» айыл чарба өндүрүштүк үрөөнчүлүк кооперативи 78779-3304-КК, 20372502, 02605199510027 жоюу жөнүндө 03.12.2015 № 1842 07.12.2015 Дооматтар 2 айлык мөөнөттүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Көкөтөй көч., 6-үй, тел. (0708) 571793
8 «Инпротэкс» жоопкерчилиги чектелген коому 21245-3304-ООО, 23490320, 01603200410074 Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 26.01.2016 № 85 09.01.2016  
9 «Абиль» коомдук бирикмеси 78068-3304-ОО, 22822576,03004200110071 Жоюу жөнүндө 25.04.2016 № 553 07.05.2016 Дооматтар 2 айлык мөөнөттүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Молдоев көч., 27-үй, тел: 0701119015
10 Жоопкерчилиги чектелген коом «Шанс Плюс» микрокредиттик компаниясы 116324-3304-ЖЧК, 26972717, 01504201110025 жоюу жөнүндө 23.05.2016 № 680 06.06.2016 Дооматтар 3 айлык

мөөнөттүн ичинде

төмөнкү дарек

боюнча кабыл

алынат: Нарын

облусу, Нарын ш.,

М. Исаков көч., үй н/ж, тел. (03522) 50723

11 Жоопкерчилиги чектелген коому «Шанс Плюс» микрокредиттик компаниясы Каттоо номери № 116324-3304-ЖЧК, ИУЖК коду-26972717, ИСН-01504201110025 Уствы жана Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 23.05.2016 № 678, 679 07.06.2016  
12 Жоопкерчилиги чектелген коому «Шанс Плюс» микрокредиттик компаниясы Каттоо номери № 116324-3304-ЖЧК, ИУЖК коду-26972717, ИСН-01504201110025 Жоюу жөнүндө 23.05.2016 № 680 07.06.2016 Дооматтар 3 айлык мөөнөттүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын облусу,Нарын ш., М.Исаков көч., үй н/ж тел: (03522) 50723
13  «Дөбөлү айылдык ден-соолук комитети» коомдук бирикмеси 130648-3304-КБ, 25932532, 00407201310033 жоюу жөнүндө 14.06.2016 № 816 14.06.2016 Дооматтар 2 айлык

мөөнөттүн ичинде

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл

алынат: Нарын

облусу,

Нарын району,

Дөбөлү айылы

тел. 0709148133

14 Мамлекеттик мекемелердин жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин Нарын облустук комитети 967-3304-ОПО, 20120887, 03112199710021 Об утере положения и свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица 23.05.2016 № 767 768 21.06.2016  
15 Ат-Башы районунун Ак-Жар айылынын Жаналы уулу Абдыракман атындагы ак-Жар орто мектеби 1513-3304-У-е, 20636125, 42803199610407 Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 26.07.2016 № 993 03.08.2016  
16 Мамлекеттик мекемелердин жана коомдук тейлөө кызматкерлеринин кесип бирлигинин Нарын облустук комитети 967-3304-ОПО, 20120887, 03112199710021 Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 23.05.2016№ 768 04.08.2016  
17  «Адикин-Жакшылык» айыл чарба кооперативи 80188-3304-КК, 22318151, 02703200110135 жоюу жөнүндө 09.08.2016 № 1020 15.08.2016 Дооматтар 2 айлык

мөөнөттүн ичинде

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл

алынат: Нарын

облусу,

Нарын району,

Ак-Кудук айылы

тел. 0772257675

18 Нарын шаардык маданият департаменти 403-3304-У-е, 22312668,

029082000102011

Жобосу жана Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 08.09.2016№ 1145 13.09.2016  
19 Нарын шаардык маданият департаменти 403-3304-У-е. 22312668, 02908200102011 Жобосу жана юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 08.09.2016 № 1145 21.09.2016  
20 Нарын шаардык маданият департаменти 403-3304-У-е, 22312668,

029082000102011

Юридикалык жактын мөөрү жана штамптары жоголгондугу жөнүндө 26.09.2016№ 1177 27.09.2016  
21 Нарын шаардык маданият департаменти 403-3304-У-е, 22312668, 029082000102011 Юридикалык жактын мөөрү жана штамптары жоголгондугу жөнүндө 26.09.2016 № 1177 03.10.2016  
22 «Юр-Альянс» жоопкерчилиги чектелген коому 137353-3304-ЖЧК, 25934672,

02605201410016

Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 24.10.2016№ 1244 24.10.2016  
23 Жумгал керек-жарак кооперативи 118361-3304-НК, 018511837, 00207199610032 Уставы жана Юридикалык жакты мамлекеттик кайра каттоо жөнүндө күбөлүгү, мөөрү жоголгондугу жөнүндө 10.11.2016№№ 1280, 1281 11.11.2016  
24  Жоопкер-чилиги чектелген коом «Умтул Айым» микркредит-тик компаниясы 118929-3304-ЖЧК, 26973355, 01010201110030 жоюу жөнүндө 18.11.2016 № 1299 23.11.2016 Дооматтар 2 айлык

мөөнөттүн ичинде

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат:

Нарын облусу, Нарын ш.,

Назарматов кёч., 10

тел. (03522) 60694

0703 273751

25 Жоопкерчилиги чектелген коом «Умтул Айым» микрокредиттик компаниясы Каттоо номери № 118929-3304-ЖЧК, ИУЖК коду-26973355, ИСН-01010201110030 Жоюу жөнүндө 18.11.2016 № 1299 05.12.2016 Дооматтар эки айлык мөөнөттүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Назарматовкөч., 10 тел: (03522) 60694 (0703) 27 37 51
26  «Жалын»

Ачык акционердик коому

79839-3304-ОАО, 20369983, 02803199410012 жоюу жөнүндө 28.11.2016 № 1329 06.12.2016 Дооматтар

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгy телефон

боюнча кабыл алынат:

Нарын облусу,

Нарын ш.,

Ленин көч., 93

тел. (03522) 53648

0772 900363

27  Нарын шаардык билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюз комитети 326-3304-У-е, 22303770 кайра түзүү жөнүндө 06.12.2016 № 1347 07.12.2016 Мекеме Нарын шаарынын билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирликтеринин бирикмесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар 2 айлык мөөнөттө

төмөндөгү дарек жана

төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат:

Нарын облусу, Нарын ш.,

Ленин көч., 78

тел. (03522) 51684

28 Нарын шаардык билим берүү жанан илим кызматкерлеринин профсоюз комитети 326-3304-у-е, 22303770 Кайра түзүү жөнүндө 06.12.2016 № 1347 12.12.2016 Мекеме Нарын шаарынан билим берүү кызматкерлеринин кесиптик бирликтеринин бирикмесине кайра түзүү процедурасын өткөрүп жатат. Дооматтар 2 айлык мөөнөттө төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча каюыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Ленин 78 тел: 0352251684
29 «Жалын Ачык акционердик коому» 79839-3304-ОАО, 20369983, 02803199410012 Жоюу жөнүндө 28.11.2016 № 1329 12.12.2016 Дооматтар төмөндөгү дарек боюнча жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: нарын облусу, Нарын ш., Ленин көч., 93 тел: 3522 53648 0772 900363
30  «БН-Эко»

коомдук бирикмеси

121382-3304-КБ, 26973958, 02402201210138 жоюу жөнүндө 21.12.2016 № 1416 27.12.2016 Дооматтар

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш.,

И. Раззаков көч., 6а-үй, 3-бат., тел. 0772 185888

31  «Нарын шаардык финансы бөлүмү»

мекемеси

80214-3304-М-е, 23600624, 00902200510107 жоюу жөнүндө 22.12.2016 № 1419 27.12.2016 Дооматтар

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон боюнча кабыл алынат: Нарын облусу, Нарын ш., Мамбеталы у. Т. көч., 20-үй.

32  «Ак-Борук» айыл чарба кооперативи 80264-3304-КК, 23037997, 01903200210117 жоюу жөнүндө 19.08.2016 № 1073 27.09.2016 Дооматтар 2 айлык

мөөнөттүн ичинде

төмөндөгү дарек жана төмөндөгү телефон

боюнча кабыл

алынат: Нарын

облусу,

Нарын району,

Оттук айылы

тел. 0777423373