2016 жыл

Аталышы Каттоо №, ИУЖК коду, ИСН Кабарламанын түрү Келип түшкөн датасы

(№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы Эскертүү
1 «Талас облустук мамлекеттик архивинин мекемеси» Катоо номери № 90401-3307-М-е, ИУЖК коду 05967818, ИНН-00204199210049 Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу туурауу Кириш № 732, 2015 ж. 16.09 2015 жылдын 11 август
2 «Талас облустук мамелекеттик архиви» мекемеси Катоо номери № 90401-3307-М-е, ИУЖК коду 05-967818, ИСН-00204199210049 Мамлекеттик кайра катоодон өткөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 732 2015-ж, 16.09 2015 жылдын 11 авгутсу
3 «Анаке» дыйкан чарбасы Каттоо номери № 138176-3307, КХ, ИУЖК коду-28651851, ИСН-02502201410017 Мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүнүдөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 775 2015-ж.05.10 2015-жылдын 21 апрели
4 «Талас жылуулук камсыздоо ишканасы» мамлекеттик ишканасы Каттоо номери № 89748-3307-МИ, ИУЖК коду-03519116, ИСН-02104198710015 Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүнүн бузулгандыгы тууралуу Кириш № 778, 2015-ж.06.10 2015 жылдын 06-октябры
5 Учреждение «Технологический институт Таласского государсвтенного университета» Каттоо номери № 90998-3307-ООО, ИУЖК коду-22978820, ИСН-01011200310018 Жоюу (иш аракети токтотуу) тууралуу Кириш № 876 2015 ж 06.11 17.11.2015
6 Учреждение «Технологический институт Таласского государственного университета» Каттоо номери № 90998-3307-ООО, ИУЖК коду-22978829, ИСН-01011200310018 Жоюу (иш аракети токтотуу) тууралуу Кириш № 876 2015-ж 06.11 23.11.2015
7 «Азия боб» жоопкерчилиги чектлеген коому Каттоо номери № 90990-3307-ООО, ИУЖК коду-25766737, ИСН-02304200810075 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 857 2015-ж 30.10 23.11.2015
8 «Талас-Молтүшүм» суу пайдалануучулардын ассоциациясы Каттоо номери № 110755-3307-АВП, ИУЖК коду-22775127-ИСН-02502201010017 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралу Кириш № 856 №2015-ж, № 30.10 23.11.2015
9 «Алим Плюс» жоопкерчилиги чектлеген коому Каттоо номери № 117368-3307-ООО, ИУЖК коду-25028459, ИСН-02206201110015 Жоюу(иш аракети токтотуу)  тууралуу Кириш № 855 2015-ж, 30.10 23.11.2015
10 «АБН И Партнеры» микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 90829-3307-ООО, ИУЖК коду -24460966, ИСН——— Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 854-ж, 30.10 23.11.2015
11 «Талас областык ветеринарлар ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси Каттоо номери № 89964-3307-ОЮЛ, ИУЖК коду-22975311, ИСН-00303200310124 Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 907 2015-ж. 20.11
12 Кредитный союз «Тилек» Каттоо номери № 89530-3307-КС, ИУЖК коду-22244441, ИСН-02906200010240 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 952 2015-ж 04.12. 17.12.2015
13 «Талас областык профессионалдык союздарынын кеңеши» кесиптик бирлиги Каттоо номери № 89898-3307-КБ, ИУЖК коду-20047305, ИСН-00110200210016 Устатынын жоголгондугу тууралуу Кириш № 989 2015 жылдын 16-декабры 18.12.2015
14 «Талас областынын профессионалдык союздарынын кеңеши» кесиптик бирилиги Каттоо номери № 89898-3307-КБ, ИУЖК коду-200747305 ИСН-00110200210016 Устатынын жоголгондугу тууралуу Кириш № 989 2015-жылдын 16-декабры 22.12.2015
15 «Чеп-Таш-Агросервис» айыл чарба кооперативи Катоо номери № 91800-3307-КК, ИУЖК коду-28654074, ИСН-____________ Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 1119 2015-ж.31.12 16.01.2016
16 «МУСАБАЙ» балдар бакчасы мектепке чейинки билим берүүч мекемеси Каттоо номери № 139843-3307-М-е, ИУЖК коду-28654074, ИСН-00909201410019 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 1118 2015-ж.31.12 16.01.2016
17 «Манас райондук мамлекеттик администрациясы мекемеси» Каттоо номери № 40176(Сатистика органдарында) ИУЖК коду-05968611, ИСН-01403199510211 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш №69 2016-ж 02.02
18 «Техник Дизель Азия» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 106848-3307-ООО, ИУЖК коду-267943681, ИСН-01707200910124 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 102 2016-ж 12.02
19 «Манас районунун согуш, куралдуу күчтөр, укук коргоо органдарынын жана ооруктагы эмгектеенген  ардагерлеринин Кеүеши» коомудук бирикмеси Каттоо номери № 124426-3307-ОО, ИУЖК коду-25142402, ИСН-00608201210063 Юридикалык жактын мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 103 2016 ж 12.02
20 «Талас» райондук мамлекеттик администрациясы мекемеси Каттоо номуру жок (Статистика органдарында катталган) ИУЖК коду-04078430, ИСН-01305199510042 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 182 2016 жылдын 05-марты
21 «Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министирлигинин Талас шаардык социалыдк өнүгүү башкармалыгы мекемеси » Каттоо номери № 90552-3307-М-е, ИУЖК коду-03212978, ИСН-1007199510158 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 55 2016-жылдын 29-марты 01.04.2016
22 «Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министирлигинин Талас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы мекемеси» Каттоо номери № 109668-3307-М-е, ИУЖК коду-03212955, ИСН-1403199510074 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 236 2016-жылдын 24-марты 01.04.2016
23 «Кыргыз Республкикасынын социалдык өнүгүү министирлигинин Бакай-Ата райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы мекемеси» Каттоо номери № 90766-3307-М-е, ИУЖК коду-05713673, ИСН-00112199510147 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 278 2016-ж 04.04 13.04.2016
24 «Кара-Буура райондук мамлекеттик администрациясы» мекемеси Каттоо номери № 010220(статистика органдарында катталган), ИУЖК коду-04078476, ИСН-01412199210114 Жобосунун жоголгондугу тууралуу Кириш № 299 2016-ж 11-апрели
25 «Манас жарчысы» гезитинин редакциясы мекемеси Каттоо номуру жок, ИУЖК коду-4998774, ИСН-01912200110329 (статистика органдарында катталган) Уставынын жана күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 332 2016-ж.25.04
26 «Аруу ИмпЭкс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 125145-3307-ООО, ИУЖК коду-25145484, ИСН-02009201210078 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 400 2016-ж 24.05 01.06.2016
27 «Мамыр» дыйкан чарбасы Каттоо номери № ТГР 22098 (статистика органдарында) ИУЖК коду-21492326, ИСН-02101199710225 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 401 2016-ж 24.05 01.06.2016
28 «Талас Инфо кейджи» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148106-3307-ЖЧК, ИУЖК коду-28665406, ИСН-01408201510010 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 476 2016-ж 15.06 30.06.2016
29 «Айтыш Ата Мурасы» дыйкан чарбасы Каттоо номери № 90935-3307-КХ, ИУЖК коду-24613227, ИСН-02802200810013 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 476 2016-ж 20.06 30.06.2016
30 «Улут Руху» микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 90377-3307-ЖЧК, ИУЖК коду-23803380, ИСН-02604200510025 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 473 2016-ж 15.06 30.06.2016
31 «Тилек» кредиттик союз Каттоо номери № 89530-3307-КС, ИУЖК коду-22244441, ИСН-02906200010240 Уставынын жоголгондугу тууралуу Кириш № 523 2016-ж 27.06 12.07.2016
32 «Кара-Буура районунун согуш, куралдуу күчтөр, укук коргоо органдарынын жана ооруктагы эмгектенген ардагерлеринин Кеңеши» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 124471-3307-ОО, ИУЖК коду-25142540, ИСН-00808201210043 Юридикалык жактын мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 623, 2016-ж 29.07
33 «Кара Буура районунун согуш, куралдуу күчтөр, укук коргоо органдарынын жана ооруктагы эмгектенген ардагерлеринин Кеңеши» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 124471-3307-ОО, ИУЖК коду-25142540, ИСН-00808201210043 Юридикалык жактын мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүунүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 623 2016-ж 29.07 08.08.2016
34 «Азия транзит» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 153051-3307-ЖЧК, ИУЖК коду-29119360, ИСН-01712201510056 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 689 2016-ж 12.08
35 «КАСЫМБЕК» ветсервис жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 120320-3307-ЖЧК, ИУЖК коду-25029737, ИСН-01701201210229 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 688 2016-ж 12.08
36 «Көпүрө Базар ууздары» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148855-3307-ЖЧК, ИУЖК коду-28665764, ИСН-002109201510047 Жоюу (иш аракетин токтотуу тууралуу) Кириш № 818 2016-ж 04.10 18.10.2016
37 «МЕРСИН» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 131487-3307-ООО, ИУЖК коду-28288920, ИСН-02108201310092 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 868, 2016-ж 21.10 31.10.2016
38 «Жарандар үнү» коомдук фонду Каттоо номери № 89903-3307-КФ, ИУЖК коду-22973967, ИСН-01611200210016 Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүн бузулгандыкы тууралуу Кириш № 877 2016-ж 25.10 31.10.2016
39 «Талас областык мамлекеттик телерадиоберүү» мекемеси Каттоо номери № 89406-3307-М-е, ИУЖК коду-20047191, ИСН-02007198110017 Мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндөгү күбөлүгүнүн бузулгандыгы тууралуу Кириш № 884 2016-ж 26.10 31.10.2016
40 «Здоровье и образование молодежи в 21 веке» Каттоо номери № 89668-3307-ОФ, ИУЖК коду-22256830, ИСН-01405200110119 Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жоголгондугу тууралуу Кириш № 925 2016ж 10.11 23.11.2016
41 «Талас райондук билим берүү бөлүмү» мекемеси Каттоо номери № 90079-3307-У-е, ИУЖК коду-02169341, ИСН-01311200310044 Кайра түзүү жөнүндө (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 946 2016-ж 17.11 08.12.2016
42 «Талас шаардык билим берүү» мекемеси Каттоо номери № 90026-3307-У-е, ИУЖК коду-02169252, ИСН-00906199510039 Кайра түзүү жөнүндө (иш аракетин токтотуу) тууралуу Кириш № 946 2016-ж 17.11. 08.12.2016