2017 жыл

 
 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы  

Эскертүү

1 «Талас шаардык каржы бөлүмү» мекемеси Катто № 139848-3307-У-с, ИУЖК коду: 0233805, ИСН: 01905199510023 Иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш №10, 2017-ж. 05.01 10.01.2017
2 «Талас шаардык каржы бөлүмү» мекемеси Катто № 139848-3307-У-с, ИУЖК коду: 02338051, ИСН: 01905199510023 Иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш №10, 2017-ж. 05.01 18.01.2017
3 Кара-Будур жоопкерчилиги чектелген коому 148255-3309-ЖЧК,  ИУЖК коду: 28819782, ИСН 02408201510012 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу № 86 2017-жылдын 26 январы
4 «Керектоочулордун укугун коргоо боюнча Талас областык мамлекеттик кызматы» мекемеси Катто № 89305-3307-М-е, ИУЖК коду 21968349, ИСН 01304199910012 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу. Кириш №134, 2017 ж. 01.02. 08.02.2017
5 «Керектоочулордун укугун коргоо боюнча Талас областык мамлекеттик кызматы» мекемеси Катто № 89305-3307-М-е, ИУЖК коду 21968349, ИСН 01304199910012 Жоюу (иш аракетин токтотуу) тууралуу. Кириш №134, 2017 ж. 01.02. 15.02.2017
6 «Талас медициналык колледжи» мекемеси Катто № 89476-3307-М-е, ИУЖК коду 02057599, ИСН 02609199510246 Юридикалык жакты мамлекеттик кайра катто жөнүндөгү күбөлүгүнүн бузулгандыгы тууралу Кириш №137, 2017-ж. 01.02. 15.02.2017
7 Талас облосунун Талас районунун Көк-Ой айылдык аймагынын «Көк-Ой айыл өкмөтү» мекемеси Катто № 111331-3307-М-е

ИУЖК  коду 04509700

ИСН 00711199610033

Юридикалык жактын мамлекеттик кайра каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн бузулгандыгы тууралуу Кириш №320, 2016-ж 28.03 06.04.2017
8 Талас облусунун Бакай Ата райоунун Ак-Добо айылдык кенеши мекемеси Катто № 106652-3307-У-е,  ИУЖК  коду 24459915 ИСН 00908200710154 Уставынын мамлекеттик кайра каттоо жонундогу куболугунун моорунун жана бурч моорунун (штамп) жоголгондугу тууралуу Кириш № 541 01.06.2017 07.06.2017
9 Арашан ачык акционердик коому Катто № 89235-3307-ОАО,  ИУЖК  коду 03517790 ИСН 02606199310040 Юридикалык жактан мамлекеттик  кайра каттоо жонундогу куболугунун бузулгандыгы тууралуу Кириш № 546 01.06.2017 02.06.2017
10 Эсенбай-Ата айылы чарба кооперативи Катто № 115340-3307 КК ИУЖК коду 25086267 ИСН 01502201110013 Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жонундо куболугунун жана бурчтук моорун жоголгондугу тууралуу Кириш № 799 2017.08.08 17.08.2017  
11 Эсенбай-Ата айылы чарба кооперативи Катто № 115340-3307 КК ИУЖК коду 25086267 ИСН 01502201110013 Жоюу иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш №798 2017.08.08 17.08.2017  
12 Достук Сельхозагро Сервис жоопкерчилиги  чектелген коому Катто № 91827-3307-ЖЧК ИУЖК коду 24460545 ИСН 02308200710047 Жоюу иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш №761 2017.28.07 14.08.2017  
13 Байгара дыйкан чарбасы Катто № 137761-3307-ДЧ ИУЖК клду 28652968 ИСН 01206201410122 Жоюу иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш №762 2017.07.28 14.08.2017  
14 Саяк Ата ондуруштук бирикмеси айыл чарба кооперативи Катто № 103232-3307 КК ИУЖК коду 25768280 ИСН 01912200810061 Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жонундогу куболугунун моорун жана бурчтук моорун жоголгондугу тууралуу Кириш №797 2017.08.08 17.08.2017  
15 Саяк Ата ондуруштук бирикмеси айыл чарба кооперативи Катто № 103232-3307 КК ИУЖК коду 25768280 ИСН 01912200810061 Жоюу иш аракетин токтотуу тууралуу Кириш № 796 2017.08.08 17.08.2017