2017 жыл

 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы  

Эскертүү

 
1 Ош мамлекеттик администрациясынын алдындагы уй-було жана аялдардын иштери боюнча областтык комиссиясы мекемеси Каттоо номуру: 71638-3306-У-е,

ИУЖК коду: 22476803.

Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш

№ 4741

09.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 221,  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0551101693

03222 5 51 90

 
2 Кыргыз Республикасынын Окмотунун Ош облусундагы ыйгарым укуктуу окулунун алдындагы Райондор аралык керектоочулордун укугун жана жарандардын саламаттыгын коргоо кызматы – мекемеси Каттоо номуру: 73396-3310-У-е,

ИУЖК коду: 22223215.

ИНН: 02304199910198

Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш

№ 4743

09.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Нурматов көчөсү, 3,  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0551101693

03222 5 51 90

 
3 «Тышкы экономикалык байланыштар боюнча Ош облустук коитети» – мекемеси Каттоо номуру:

74001-3306-М-е,

ИУЖК коду: 20231888.

Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш

№ 4744

09.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 221,  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0551101693

03222 5 51 90

 
4 Ош областык өрөөнчүлүк боюнча кординациялык борбору – мекемеси Каттоо номуру:

4820-3310-М-е,

ИУЖК коду: 21521186.

Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш

№ 4742

09.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 224 а,  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0551101693

03222 5 51 90

 
5 «Ош Ойл-Трейдинг» Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

145164-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29011421

ИСН:02503201510081

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 28.12.2016-жыл Кириш

№: 4722

09.01.2016 Дооматтар 2-ай ичинде Кара-Суу р-ну, Толойкон а. дареги боюнча кабыл алынат

0770463673

 
6 «Азык-Береке» Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

145098-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29011355

ИСН:02303201510414

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 28.12.2016-жыл Кириш

№: 4723

09.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кара-Суу р-ну, Кара-Суу ш., Ленин к., н-ж. дареги боюнча кабыл алынат

0770463673

 
7 «Наз-Кредо «Кредиттик союзу» Финансылык кооперативи

 

Каттоо №

77677-3310-КС

ИУЖК коду:23628310

ИСН:01907200410068

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 27.12.2016-жыл Кириш

№: 4707

09.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Ленин көчөсү, 347-үй дареги боюнча кабыл алынат 03222-2-42-47  
8 «Наз-Кредо «Кредиттик союзу» Финансылык кооперативи

 

Каттоо №

77677-3310-КС

ИУЖК коду:23628310

ИСН:01907200410068

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 27.12.2016-жыл Кириш

№: 4707

09.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Ленин көчөсү, 347-үй дареги боюнча кабыл алынат 03222-2-42-47  
9 «Электробытовик» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145162-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28990381, ИСН-02503201510040 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 16.12.2016-жыл кириш № 4543 09.01.2017 Дооматтар эки ай ичинде ош шаары, Өзгүр Конур-Жаз 108-үй дареги боюнча кабыл алынат  
10 «Ариет-БМС» коомдук фонду Каттоо номери № 78549-3310-КФ,  ИУЖК коду-23653973 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 21.12.2016-жыл кириш № 4606 09.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде ош шаары Арек а Арек көч., 17-а-үй дареги боюнча кабыл алынат 0558 800054  
11 «Бир Бол Алтын» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148962-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27322559, ИСН-02509201510012 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 16.12.2016-жыл кириш № 4542 09.01.2017 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары. Низами көчөсү 148-үй, 18-бат, дареги боюнча кабыл алынат  
12 «Жаны Кадам Голд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148965-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27322565, ИСН-02509201510022 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 16.12.2016-жыл кириш №  4544 09.01.2017 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Заводская көч., 5-үй, 8 бат, дареги боюнча кабыл алынат  
13 «Люкс-Транс ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 159030-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27325061, ИСН-00106201610152 Жоюу жөнүндө 15.11.2016-жыл кириш № 4526 09.01.2017 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Салиева көч., 68ү32 дареги боюнча кабыл алынат тел: 0555 24 00 27  
14 «АНТ проекстрой» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 108238-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-26124297, ИСН-01510200910120 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 15.12.2016-жыл № 4525 09.01.2017 Дооматтар эки айдын  ичинде Ош шаары, Салива көч., 40в-үй, 29-бат, дареги боюнча кабыл алынат  
15 «Издательский дом Хилал» Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

136776-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:28784931

ИСН:02904201410089

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 06.01.2017-жыл Кириш

№: 38

11.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл, Чоё-Алай р-н, Дароот-Коргон айылы дареги боюнча кабыл алынат 0555788030  
16 «Асыл-Транс Плюс» Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

130461-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:28256310

ИСН:02106201310075

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 10.01.2017-жыл Кириш

№     73

11.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл, Кара-Суу р-н, Кара-Суу ш, Нурахунов көчөсү, 57-үй. дареги боюнча кабыл алынат 0555604325  
17 «Азык-Береке» Жоопкерчилиги чектелген коому Катто № 175098-3306-ЖЧК ИУЖК коду:29011355 ИСН:02303201510414 Жоюлу процесинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 28.12.2016-жыл Кириш №47223 16.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кара-Суу р-ну, Кара-Суу ш., Ленин к., н-ж дареги боюнча кабыл алынат 01770463673  
18 «Ариет-555» Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

143685-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:28989389

ИСН:02201201510199

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 16.01.2017-жыл Кириш

№     135

17.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош шаары, Масалиев көчөсү, 112-үй, уч№5. дареги боюнча кабыл алынат 0551160692  
19 «Аль-Тавфик Компани» жоопкерчилиги чектелген коому Катто № 109719-3306-ЖЧК

ИУЖК коду; 26579279, ИНН 01201201010183

Мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн жоголгондугун билдирет 12.01.2010-жылдагы 21.12.2016-жыл Кириш №:4607 17.01.2017    
20 Ош-облостык үрөөнчүлүк боюнча кординациялык бобробу-мекемеси Катто № 4820-3310-М-е, ИУЖК коду:21521186. Жоюу жонундо 29.12.2015-жыл Кириш №4742 17.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан Датка Көчөсү, 224 а, дареги боюнча кабыл алынат. Тел.0551101693 03222 5 51 90  
21 «Наз-Кредо «Кредиттик союзу» Финансылык кооперативи Катто № 77677-3310-КС ИУЖК коду: 23628310 ИСН01907200410068 Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 27.12.2016-жыл Кириш №:4707 17.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш. Ленин көчөсү, 347-үй дареги боюнча кабыл алынат 03222-2-42-47  
22 «Ошская областная автобаза санитарных машин» Мекемеси  Каттоо № 1710-3306-М-е, ИУЖК коду:02055577. ИСН:02403199510035 Жобосу бузулгандыгы жөнүндө 26.12.2016-жыл Кириш №4661 17.01.2017    
23 Ош облостук «Манас жаштары» уюму коомдук бирикмесинин Ноокат райондук филиалы-Филиалы Катто №116480-3306-Ф-л, ИУЖК коду: 27472520. Күбөлүк жоголгондугу Жөнүндө 26.12.2016 жыл. Кириш №4690 17.01.2017    
24 «Ош Ойл-Трейдинг» Жоопкерчилиги чектелген коому Катто №145164-3306-ЖЧК ИУЖК коду:29011421 ИСН:02503201510081 Жоюлу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 28.12.2016-жыл Кириш №:4722 17.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл, Кара-Суу р-н, Толойкан а. дареги боюнча кабыл алынат 0770463673  
25 «Чынторо Транс» Жоопкерчилиги чектелген коому Катто №142712-3306-ЖЧК ИУЖК коду:29009068 ИСН:00812201410018 Жоюлу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 26.12.2016-жыл Кириш №4663 17.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл, Кара-Суу р-н, Курбан кара а. дареги боюнча кабыл алынат 0555240027  
26 «Тышкы экономикалык байланыштар боюнча Ош облостук комитети»-мекемеси Катто номуру:74001-3306-М-е, ИУЖК коду:22231888. Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш №4744 17.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 221, дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0551101693

03222 5 51 90

 
27 Кыргыз Республикасынын Окмотүнүн Ош облостундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн алдындагы Райондук аралык керектөөчүлөрдүн укугун жана жарандардын саламаттыган коргоо кызматы-мекемеси Катто номуру: 73396-3310-У-е, ИУЖК коду:22223215. ИНН:02304199910198 Жоюу жөнүндө 29.12.2015 жыл Кириш №4743 17.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Нурматов көчөсү, 3, дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0551101693 03222 5 51 90

 

 
28 Ош мамлекеттик администрациясынын алдындагы үй-бүлө жана аялдардын иштери боюнча областтык комиссиясы мекемеси Катто №:71638-3306-У-е, ИУЖК коду: 22476803. Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш №4741 17.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 221, дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0551101693

03222 5 51 90

 
29 «Айыл Мектеби» Коомдук Фонду

 

Каттоо №

119837-3306-КФ

ИУЖК коду:24100501

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 13.01.2017-жыл

Кириш №     121

17.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл, Ноокат р-н, Төлөс а., Муркут участогу  
30 «Кыргыз Республикасынын финансы Министрлигинин Озгон шаардык финансы болуму» Мекемеси Каттоо №

4031-3306-М-е ИУЖК коду: 22970302

ИСН: 01203200210112

 

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 18.01.2017-жыл Кириш

№: 163

  Дооматтар 2-ай ичинде Ош облусу, ϴзгөн району,  өзгөн шаары, Ленин көчөсү, 132-үй.

 

 
31 «Ош Автобекеттер жана Автостанциялар ишканасы»

Мамлекеттик ишканасы

Каттоо №

220-3310-МИ

ИУЖК коду:

21775320

Күбөлүк жана устав жоголгондугу  жөнүндө 11.01.2017-жыл Кириш

№ 104

24.01.2017    
32 «Ариет-555» Жоопкерчилиги чекктелген коому Катто № 143685-3310-ЖЧК ИУЖК коду:28989389 ИСН:02201201510199 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

 

16.01.2017 Кириш № 135 24.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош шаары. Масалиев кен көчөсү. 112-Уй. Уч №5.дареги боюнча кабыл алынат 0551160692  
33 Ош автобекеттер жана Автостанциялар ишканасы Мамлекеттик ишканасы Катто № 220-3310-МИ  ИУЖК коду: 21775320 Күбөлүк жана устав жоголгондугу жонундо 11.01.2017 жыл Кириш №104 24.01.2017    
34 Асыл-Транс Плюс  Жоопкерчилиги чекктелген коому Катто № 130461-3306-ЖЧК ИУЖК коду: 28256310 ИСН 02106201310075 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

 

10.01.2017 жыл Кириш № 73 24.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл. Кара-суу, ш. Нурахунов көчөсү.57 үй. Дареги боюнча кабыл алынат  тел 0555604325  
35 Издательский дом Хилал  Жоопкерчилиги чекктелген коому Катто № 136776-3306- ЖЧК ИУЖК коду:28784931 ИСН 02904201410089 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 06.01.2017-жыл Кириш № 38

 

24.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл. Чон-Алай р-н Дароот-Коргон айылы дареги боюнча кабыл алынат 0555788030  
36 Айыл Мектеби Коомдук Фонду Катто № 119837-3306-КФ  ИУЖК  коду: 24100501 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 13.01.2017 жыл Кириш № 121 24.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош обл. Ноокат р-н Төөлөс а-ө. Муркут участогу  
37 “Правозащитный центр Укук” Коомдук бирикмеси

 

Каттоо №

113098-3310-КБ ИУЖК коду: 26127502

ИСН:02008201010064

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт 20.01.2017-жыл Кириш

№: 226

24.01.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош шаары, А. Шакиров көчөсү, 245-үй.

 

 
38 № 956 Жол тейлөө ишканасы – мамлекеттик ишканасы Каттоо №

74944-3306-ГП

ИУЖК коду: 20018798,

 

 Баштагы уставдын   жоголгондугун билдирет

 

 

23.01.2017-жыл,

Кириш

№: 240

27.01.2017    
39 “Олимпиец” Коомдук фонду Каттоо № 1691-3310-КФ, ИУЖК: 24384672, ИСН: 02408200710065. Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 24.01.2017-жыл Кириш

№ 250

27.01.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Алиев көчөсү, 72а, дареги боюнча кабыл алынат.  
40 «Ош-кайгысы-2010» коомдук фонду Каттоо № 113185-3310-КФ,

ИУЖК коду:

27318109, ИСН: 02708201010111.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 21.01.2017-жыл Кириш

№ 252

27.01.2017  Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Ленин көчөсү, 430., дареги боюнча кабыл алынат.

 

 
41 «Нур и Ко» юридикалык компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 129186-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 27626420, ИСН: 01504201310088.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 24.01.2017-жыл Кириш

№ 249

27.01.2017  Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 280ү5, дареги боюнча кабыл алынат.

 

 
42 «Кайнар Булак» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 147529-3306-ЖЧК, ИУЖК: 29164142, ИСН: 01507201510088. Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 24.01.2017-жыл Кириш

№ 253

27.01.2017  Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Ноокат району,                   Жаны-Ноокат айылдык аймагы, Жаны-Ноокат айылы, дареги боюнча кабыл алынат.

 

 
43 «Инициативная группа-Грасп» коомдук фонду Каттоо № 108652-3310-КФ, ИУЖК: 26124627, ИСН: 00911200910089. Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 24.01.2017-жыл Кириш

№ 251

27.01.2017  Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Исанов көчөсү, 81а, дареги боюнча кабыл алынат.

 

 
44 «Бүлөлү айыл аймагынын айылдык Кенеши» Мекемеси Каттоо №

93229-3306-М-е,

ИУЖК коду: 4508586,

ИНН: 02209199210236

 

 Баштагы мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн жана Жобо (регламенти)

жоголгондугун билдирет.

 

 

20.01.2017-жыл Кириш

№: 231

27.01.2017    
45 “№43 Гапар Нарбаев атындагы негизги мектеби” мекемеси

 

 

Каттоо №

120956-3306-М-е ИУЖК коду: 23297209

ИСН:00902201210181

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө  маалымдайт 03.01.2017-жыл Кириш

№: 435

03.02.2017 +996707051010

 

 
  46 №1 Тоомоюн гимназия интернаты  Мекемеси Каттоо № 121845-3306-М-е ИУЖК коду: 21174342 ИСН 01503201210276 Күбөлүк жана устав жоголгондугу жөнүндө 23.01.2017-жыл Кириш №244 06.02.2017  
  47 «Ак-Бий Карго»жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

157493-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 29387899,

ИСН: 01603201610037

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 03.02.2017-жыл Кириш

№: 432

07.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош облусу,Кара-Суу р-ну, Киров а.Дареги боюнча кабыл алынат.
  48 «К-Азис» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

76935-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 24227323,

ИСН: 01411200610169

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 06.02.2017-жыл Кириш

№: 455

08.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош ш, Ворошилов көчөсү, 6-үй. Дареги боюнча кабыл алынат.

03222-2-03-30

  49 “Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба Мамлекеттик агенттигинин Ош облусунун шаар куруу жана архитектурасы боюнча башкармалыгы” мекемеси Каттоо №

114129-3310-М-е

ИУЖК коду: 27318687,

ИСН: 02411201010054

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш

№: 488

09.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары,  Курманжан Датка  көчөсү, 224А-үй.

Дареги боюнча кабыл алынат.

 

  50 “Аль Баракат Узген” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

14648-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 29072693,

ИСН: 02105201510296

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш

№: 486

09.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош облусу, Ѳзгөн району,  Ѳзгөн шаары, Ленин көчөсү, 132-үй.

Дареги боюнча кабыл алынат. 0772417975

 

  51 «Ая-Ай»   жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

144065-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 28989573,

ИСН: 00502201510294

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш

№: 492

09.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Төлөйкөн кичи р-ну, 12-үй, 52-батир

Дареги боюнча кабыл алынат. 0778537566

 

  52 Оштогу муниципалдык «Жылуулук камсыздоо» ишканасы Катто № 72801-3310-МП ИУЖК коду 03519139 ИСН 01605199510066 Күбөлүгү бузулгандыгы жөнүндө 01.02.2017-жыл Кириш №401 13.02.2017  
  53 «Ак-Бий Карго» жоопкерчилиги чектклген коому Катто № 157493-3306-ЖЧК ИУЖК коду 29387899 ИСН 01603201610037 Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө 03.02.2017-жыл Кириш №432 13.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Кара-Суу р-ну,  Киров а. Дареги боюнча кабыл алынат.

 

  54 «К-Азис» Жоопкерчилиги чектелген коому Катто № 76935-3310-ЖЧК

ИУЖК коду 24227323

ИСН 01411200610169

Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө 06.02.2017-жыл Кириш №455 13.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Ворошилов көч. 6 үй Дареги боюнча кабыл алынат. 0322220330

 

  55 “№43 Гапар Нарбаев атындагы негизги мектеби” мекемеси Катто № 120956-3306-М-е

ИУЖК коду 23297209

ИСН 00902201210181

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө маалымдайт 03.02.2017-жыл Кириш №435 13.02.2017 +996707051010
  56 “Аль Баракт Узген” жоопкерилиги чектелген коому Катто № 14648-3306-ЖЧК

ИУЖК коду 29072693

ИСН 02105201510296

Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш №486 13.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош облосу, Ѳзгөн шаары, Ленин көчөсү 132 үй. Дареги боюнча кабыл алынат 0772417975
  57 “Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба Мамлекеттик агенттигинин Ош облосунун шаар куруу жана архитектурасы боюнча башкармалыгы” мекемеси Катто №  114129-3310-М-е

ИУЖК коду 27318687

ИСН 02411201010054

Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш №488 13.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Курманжан Датка көч. 224А үй Дареги боюнча кабыл алынат.

 

  58 “Ая-Ай” жоопкерчилиги чектелген коому Катто №  144065-3310-ЖЧК

ИУЖК коду 28989573

ИСН 00502201510294

Жоюлуу процесинде тургандыгы жөнүндө 08.02.2017-жыл Кириш №492 13.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Төлөйкөн р-ну 12-үй 52 батир Дареги боюнча кабыл алынат. 0778537566

 

  59 «Зебунисо» балдар бакча мекемеси Каттоо №

140806-3306-М-е

ИУЖК коду: 28896794,

ИСН:00710201410031

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 10.02.2017-жыл Кириш

№: 542

16.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош обл, Кара-Суу р-ну, Савай а-а, Кызыл-Кыштак а, Т. Исмаилов к, 10-үй.

Дареги боюнча кабыл алынат. 0554755572

  60 «Ой Четин» (Кондаминиум) Турак жай менчик ээлеринин шериктештиги

 

Каттоо №

92530-3310-ТСЖ

ИУЖК коду: 21999812

 

 Уставы жоголгондугу жөнүндө маалымдайт 13.02.2017-жыл Кириш

№    562

16.02.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Курманжан Датка к, 266-үй, 7-батир дареги боюнча кабыл алынат
  61 “Даннур-Юг Курулуш” – Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

110382-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:26584694

ИСН:01002201010024

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнөндө  маалымдайт 17.02.2017-жыл Кириш

№: 622

22.02.2017  
  62 “Туран-групп” – Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

139590-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27631361

ИСН:02908201410061

печаты жоголгондугу жөнүндө  маалымдайт 20.02.2017-жыл Кириш

№: 641

22.02.2017  
  63 “Аналитик” Жоопрекчилиги чектелген коом

 

Каттоо №

93232-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 23118784,

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 17.02.2017-жыл Кириш

№: 624

27.02.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош ш, Ленин к, 280.

Дареги боюнча кабыл алынат.

  64 “Туран-групп” – Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

139590-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27631361

ИСН:02908201410061

печаты жоголгондугу жөнүндө  маалымдайт 20.02.2017-жыл Кириш

№: 641

27.02.2017 0559303430
  65 «ПрофЮр»

коомдук бирикмеси

Каттоо номери: 144624-3310-ОО-ЖЧК,

ИУЖК:28989923

ИСН: 02702201510169.

жоюу жөнүндө

 

27.02.2017-жыл

кириш № 717

 

02.03.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаарынын Нурматов көчөсү, 70-үй дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0703407293

  66 «В.И.Ленин атындагы № 5 гимназия класстары менен орто мектеби» Мекемеси 119658-3306-У-е, ИУЖК коду: 21214432,

ИНН: 00212201110017

Уставы жоголгондугу жөнүндө 28.02.2017-жыл Кириш

№ 759

07.03.2017  
  67 «Данги-Суу» ичуучу сууну керектоочулордун айылдык коомдук бирикмеси- Коомдук бирикмеси 73925-3306-КБ, ИУЖК коду: 22953159,

ИНН: 03101200210040

Уставы жоголгондугу жөнүндө 28.02.2017-жыл Кириш

№ 761

07.03.2017  
  68
“Ош облустунда

гы согуштун,

эмгектин, укук

коргоо органдары

нын жана

ооруктагы

ардагерлердин

областык

Кенешинин”

Мекемеси

 

Каттоо №

93184-3310-М-е

ИУЖК коду: 24032246

ИСН:01212200510198

 

 Өзгөртүп түзү жолу менен кайра түзүлүп жатат 13.03.2017-жыл Кириш

№    909

17.03.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Курманжан Датка к, 130-үй. дареги боюнча кабыл алынат 0322223609
  69 “Ыйман Ааламы” Коомдук фонду

 

Каттоо №

137219-3310-КФ

ИУЖК коду: 27630545

ИСН:

02005201410124

 

 Уставы жоголгондугу жөнүндө маалымдайт 15.03.2017-жыл Кириш

№    926

17.03.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Зайнабидинова к, 18-үй, 41-батир дареги боюнча кабыл алынат
  70 «Риверсайд Плюс»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 143562-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 28989260

ИСН: 01901201510114

жоюу жөнүндө

 

07.03.2017-жыл

кириш № 809

 

17.03.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Төлөйкөн айылы, Ж.Мамытов көчөсү, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0771110101

  71 «Гарант Кредит» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери: 109025-3310-ЖЧК,

ИУЖК:26124811

ИСН: 02611200910104

жоюу жөнүндө

 

07.03.2017-жыл

кириш № 810

 

17.03.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаарынын Навои көчөсү, 11а-үй дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0771110101

  72 «Чек-Абад» техникалык лицей мекемеси Каттоо № 123175-3306-У-е  ИУЖК коду: 23297273

ИСН: 02505201210060

Уставы жоголгондугу жөнүндө маалымдайт

 

02.03.2017-жыл Кириш № 781

 

17.03.2017

 

 
  73 «Береке-Кен» жоокерчилиги чектелген коому Каттоо № 116179-3306-ЖЧК, ИУЖК коду: 20911554

ИСН: 00704201110044

Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө маалымдайт

 

10.03.2017-жыл Кириш № 876

 

17.03.2017

 

 
  74 «Чек-Абад» техникалык лицей мекемеси Каттоо № 123175-3306-У-е  ИУЖК коду: 23297273

ИСН: 02505201210060

Уставы жоголгондугу жөнүндө маалымдайт

 

02.03.2017-жыл Кириш № 781

 

17.03.2017

 

 
  75 «Бакытбек»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 74012-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 22970223.

 

 

жоюу жөнүндө

 

06.03.2017-жыл

кириш № 827

 

17.03.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Жантошев көчөсү, 7 дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0552777485

  76 “Агроэксперт” Жоопрекчилиги чектелген коом

 

Каттоо №

158660-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27324854

ИСН:01605201610049,

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 16.03.2017-жыл Кириш

№: 1013

17.03.2017

 

Дооматтар  2 ай ичинде: Ош ш, Исанов к, 86-үй

Дареги боюнча кабыл алынат. 0772262179

  77 “Экотуризм Туристик Компаниясы” Жоопрекчилиги чектелген коом

 

Каттоо №

158659-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27324848

ИСН:01605201610036,

 

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 16.03.2017-жыл Кириш

№: 1013

17.03.2017

 

Дооматтар  2 ай ичинде: Ош ш, Исанов к, 86-үй

Дареги боюнча кабыл алынат. 0772262179

  78 “Карико” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 156206-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 29024790,

ИНН: 02901201610094

Жоюу жөнүндө 22.03.2017-жыл Кириш

№ 1058

25.03.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак айылы, Имайдинов көчөсү,26-үй дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0773224830

  79 «Ош облостундагы согуштун,укук коргоо органдарынын жана ооруктагы ардагерлердин областык Кенешинин мекемеси» Катто № 93184-3310-М-е

ИУЖК коду: 24032246

ИСН: 01212200510198

Ѳзгөртүп түзү жолу менен кайра түзүлүп жатат 13.03.2017-ж. Кириш № 909 28.03.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш. Курманжан Датка к. 130-үй, дареги боюнча кабыл алынат 0322223609
  80 «Ак-Кайын»

жабык типтеги акционердик коому

Каттоо номери: 92346-3310-ЖТАК,

ИУЖК: 20228596

ИСН: 01205199310028

жоюу жөнүндө

 

24.03.2017-жыл

кириш № 1114

 

04.04.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Гульчинская көчөсү,83-үй,батири дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0555808008

  81 «Араван» Кредиттик союзу Каттоо номуру: 75081-3306-КС,

ИУЖК коду: 21508079.

 

Өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүлүүдө финансылык кооперативине «Кредиттик союз Араван» 28.03.2017-жыл Кириш

№  1061

04.04.2017

 

 
  82 «Алтын-Балалык-Ош» бала бакчасы Мекемеси Катто № 124365-3310-У-е. ИУЖК коду 27624177

ИНН 00208201210034

Жоюу жөнүндө 16.03.2017-ж Кириш № 1007 06.04.2017 Дооматтар 2 айдын ичинде Ош шаары, Вишневская к. 47 үй. Кабыл алынат тел.0551160692
  83 «Ай-руз» медициналык борбору жоопкерчилиги чектелген коому Катто № 157349-3310-ЖЧК.

ИУЖК коду 27324127

ИНН 00503201610208

Жоюу жөнүндө 16.03.2017-жыл Кириш № 1008 06.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош ш. Ош к. Н-ж дареги боюнча каьыл алынат. Тел.05561003703
  84 «Араван» кредиттик союзу Катто № 75081-3306-КС

ИУЖК коду 21508079

Ѳзгөртүп түзүү менен кайра түзүлүүдө финансылык кооперативине «Кредиттик союз Араван» 28.03.2017-ж. Кириш №1061 13.04.2017  
  85 «Эль Элион» коомдук фонду Каттоо номери: 92664-3310-К-Ф,

ИУЖК: 24220137

ИСН: 01108200610026

жоюу жөнүндө

 

08.04.2017-жыл

кириш № 1188

 

 

13.04.2017

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Узгенская көчөсү,134-үй,13-батир, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0555 804441

  86 Нурбек и НАЗ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери: 124382-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 27624183

ИСН: 00208201210108

жоюу жөнүндө

 

05.04.2017-жыл

кириш № 1179

 

13.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Алиев көчөсү,110-үй батир дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0551159502

  87 «Эльбурс» коомдук фонду Каттоо номери: 72890-3306-К-Ф,

ИУЖК: 24026984

ИСН:

жоюу жөнүндө

 

04.04.2017-жыл

кириш № 1166

 

13.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Кара-Суу шаары,Кушбакова көчөсү,24б-үй,17-батир дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0770 440045

  88 «Эл-Нуру» коомдук фонду Каттоо номери: 5952-3306-К-Ф,

ИУЖК: 24029801

ИСН:

жоюу жөнүндө

 

04.04.2017-жыл

кириш № 1165

 

13.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Киров айылы,Жаштар көчөсү,31-үй дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0770 440045

  89 «Алмаз строй компани»

жопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 110437-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 26584748

ИСН: 00802201010243

жоюу жөнүндө

 

04.04.2017-жыл

кириш № 1155

 

13.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Ноокат району,Кулатов а-о,Акчал айылы дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0772 145467

  90 «Али-Акбар»

коомдук фонду

Каттоо номери: 73514-3306-К-Ф,

ИУЖК: 24026990

ИСН:

жоюу жөнүндө

 

04.04.2017-жыл

кириш № 1167

 

13.04.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Савай а-ө,Октябрь айылы дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0558 130566

  91 «Жаштарды өнүктүрүү Институту-Ош»

Мекемеси

Каттоо номери: 146555-3310-У-е,

ИУЖК: 28991191

ИСН: 02705201510032

жоюу жөнүндө

 

04.04.2017-жыл

кириш № 1154

 

13.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Алиева көчөсү, 190-үй,9-батир дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0551 160692

  92 «Каскад-Юг»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 152217-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 27323145

ИСН: 00712201510143

жоюу жөнүндө

 

12.04.2017-жыл

кириш № 1254

 

20.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Масалиев көчөсү, 51-үй,40-батир дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0550039344

  93 «Адилетүүлүк жана Чындык» Адвокаттар кесиптик

коомдук бирикмеси

Каттоо номери: 134473-3310-КБ,

ИУЖК: 27629186

ИСН: 02401201410127

жоюу жөнүндө

 

13.04.2017-жыл

кириш № 1260

 

20.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Шакирова көчөсү, 275а дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0559 891398

  94 Корул айыл окмоту мекемеси Каттоо № 71741-3306-М-и, ИУЖК коду: 22325079

ИСН:

Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө маалымдайт

 

13.04.2017-жыл Кириш № 1281

 

20.04.2017  
  95 «Р.В.М. компани»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 92470-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 23654106

ИСН:

жоюу жөнүндө

 

03.04.2017-жыл

кириш № 1151

 

20.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Исанова көчөсү, 93-үй,38-батир дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0552 878734

  96 «Реал Континент»

жоокерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 157750-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 29388019

ИСН: 02903201610047

жоюу жөнүндө

 

11.04.2017-жыл

кириш № 1232

 

20.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу р-н,Савай айылдык аймагы,Кен-Сай айылы, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0555 604325

  97 “Оштогу политехникалык колледжи”

М-е

Каттоо номери:

159215-3310-У-е

ИУЖК: 27325109

ИСН:

00706201610161

 

Уставы жана куболугу жоголгондугу жөнүндө 19.04.2017-жыл

кириш № 1367

 

27.04.2017 Дубликат жана уставынын көчүрмөсү берилди
  98 «Абдулла Махрам» айыл чарба кооперативи Каттоо номери: 73935-3306-К-К,

ИУЖК: 22953019

ИСН:

жоюу жөнүндө

 

19.04.2017-жыл

кириш № 1359

 

 

27.04.2017

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району, Ак-Таш а-ө,Ак-Таш айылы, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:0558 649440

  99 «Психикалык ден-соолукту коргоо ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси Каттоо номуру: 112759-3310-ЮЖБ,

ИУЖК коду: 26127293,

ИНН: 02007201010146,

 

Жоюу жөнүндө 26.04.2017-жыл Кириш

№ 1463

03.05.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Баялинов көчөсү, 3-үй, дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:0552957655

  100 № 18 Манас атындагы орто мектеби мекемеси Каттоо № 120960-3306-М-и, ИУЖК коду: 21174170

ИСН: 00902201210166

Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө маалымдайт

 

24.04.2017-жыл Кириш № 1424

 

   
  101 «Гулдесте» камкордук коруучу кенеши Коомдук бирикмеси Каттоо № 139625-3310-К-Б, ИУЖК коду: 27631421

ИСН: 00109201410060

Уставы жоголгондугу жөнүндө маалымдайт 24.04.2017-жыл Кириш № 1427

 

03.05.2017  
  102 «Эл Карго»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 156980-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 29025044

ИСН: 02202201610033

жоюу жөнүндө

 

24.04.2017-жыл

кириш № 1428

 

 

03.05.2017

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Сарай а-а,Киров айылы, А.Рахманалиев көчөсү,10-үй,дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0555 518998

  103 «Ишкер жана Компвния»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 77615-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 24522588

ИСН: 0301020010014

жоюу жөнүндө

 

24.04.2017-жыл

кириш № 1430

 

 

03.05.2017

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Кашгар-Кыштак а-а,Тажикская көчөсү, дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0555 518998

  104 «Евразия Логистик»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 105480-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 24522269

ИСН: 01710200710015

жоюу жөнүндө

 

24.04.2017-жыл

кириш № 1429

 

 

03.05.2017

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Ак-Таш а-а,Ак-Таш айылы, дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0555 518998

  105 «Ала-Тоо транс ЛТД»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 162376-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 27326600

ИСН: 00411201610047

жоюу процесси жөнүндөгү чечимин жокко чыгарган боюнча

 

21.04.2017-жыл

кириш № 1426

 

03.05.2017  
  107 Ош шаарынын Мэриясынын автотоктотмолор авто коюу жана авто гараждар дирекциясы мекемеси Каттоо №- 77139-3310-М-е ИУЖК коду 22186425 ИСН 00504199910161 Уставы жоголгондугу жонундо маалвмдацт 19.05.2017 жыл кириш № 1770 30.05.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Ош ш, Супаналиева к, 3а дарек боюнча кабыл алынат
  108 Заман KG

(Кей Джи ) жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №- 118624-3310 ЖЧК ИУЖК коду 27321525 ИСН 02209201110034 Жоюлуу процессинде тургандыеы жонундо 18.05.2017 жыл кириш № 1752 30.05.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кыргыз Республикасы Ош шаары, 11 кочосу 27 уй дарек боюнча кабыл алынат 0777728286
  109 БИМИ Ош Транс Сервис  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №-125562-3306  ЖЧК ИУЖК коду 27980506 ИСН 01610201210057 Жоюлуу процессинде тургандыеы жонундо 16.03.2017. жыл кириш №1013 22.05.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кара-Суу   р-н, Ак-таш   дареги боюнча кабыл алынат 0555518998
  110 № 18 Манас атындагы орто мектеби Мекемеси Каттоо №- 120960-3306-У-е   ИУЖК коду 21174170, ИНН 00902201210166, Уставы жоголгондугу жонундо 10.05.2017 жыл Кириш № 1599 22.05.2017  
  111 Арт Экспресс  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №- 158984 3306  ЖЧК ИУЖК коду 29388580 ИСН 03105201610077 Жоюлуу процессинде тургандыеы жонундо 17.05.2017 жыл кириш №1724 22.05.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кыргыз Республикасы. Кара-Суу р-н .Кара-Суу шаары Юбилейный кичи району № 12 уй 32 батир  дареги боюнча кабыл алынат 0777395649
  112 Олигарх Трейд  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №-110579-3310 ЖЧК ИУЖК коду 26125791 ИСН 01602201010150 Куболугу  жоголгондугу жонундо маалымдайт 12.05.2017 жыл Кириш № 1643 22.05.2017  
  113 Географически информационный справочный центр  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 101359-3310 ЖЧК ИУЖК коду 24849639 ИСН 01208200810079 Куболугу  жоголгондугу жонундо маалымдайт 04.05.2017 жыл кириш № 1573 22.05.2017  
  114 Озгон шаарындагы балдарга билим  беруу борьору мекемеси Каттоо № 76302-3306-М-е  ИУЖК коду 22782724 ИСН 00404200110194 Уставы булгангандыгы жонундо маалымдайт 23.05.2017 жыл кириш № 1792 30.05.2017 0555462392
  115 МП Асыл Таш  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 92679-3306  ЖЧК ИУЖК коду 20793824 ИСН 01702199510226 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 24.05.2017 жыл кириш №1825 30.05.2017 Дооматтар 2-ай ичинде Кыргыз Республикасы. ОШ обл. Алай р-н Гулчо айылы  Дареги боюнча кабыл алынат 0773673310
  116 ДНЖ-профи –и К коомдук бирикмеси Каттоо № 159939-3310 КБ,  ИУЖК 26124627 ИСН 00911200910089 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 15.05.2017 жыл кириш №1678 30.05.2017 Дооматтар 2-айлык моонотто ОШ шаары Анар кичи району 16-уй 6-батир  Дареги боюнча кабыл алынат
  117 Кыргыз Республикасынын транспорт караттарын айдочулуранын кошунунун ОШ автомектеби №3 Мекемеси Каттоо № 134698-3310-М-е  ИУЖК коду 27629335 ИСН 00302201410112 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 23.05.2017 жыл кириш №1791 30.05.2017 Дооматтар 2-ай  ичинде Кыргыз Республикасы.  ОШ шаары Исанов кочосу  46б  Дареги боюнча кабыл алынат 0552265117
  118 Отуз-адыр айылдык кенешинин Кызыл-абад айылынын Аймактык коомдук оз алдынча башкаруусу Каттоо № 93379-3306-ТОС  ИУЖК коду 24358545 ИСН Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 18.05.2017 жыл кириш № 1733 30.05.2017 Дооматтар 2-ай  ичинде Кыргыз Республикасы.  Кара-суу р-н, Отуз адыр  Дареги боюнча кабыл алынат 0777709511
  119 Самат транс  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 159037-3306- ЖЧК ИУЖК 29388597 ИСН 00206201610168 жоюу жөнүндө

 

19.05.2017 жыл кириш № 1777 30.05.2017 Дооматтар 2-ай  ичинде Ош облусу,Кара-суу р-н нариман , Жим айылы Жим кочосу  Дареги боюнча кабыл алынат 0552 230986
  120 « Перевод и Ко»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 145109-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 28990323

ИСН: 02003201510151

Куболук жоголгондугужонундо

 

10.05.2017-жыл

кириш № 1596

 

 

11.05.2017

 
  121 “БИМИ ОшТрансСервис” Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №125562-3306

-ЖЧК

ИУЖК коду: 27980506

ИСН:01610201210057

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 16.03.2017-жыл Кириш

№: 1013

16.05.2017 Дооматтар  2 ай ичинде:Кара-Суу р-ну, Ак-Таш а. Дареги боюнча кабыл алынат. 0555518998
  122 № 18 Манас атындагы орто мектеби мекемеси Каттоо номуру: 120960-3306-У-е,

ИУЖК коду:21174170

ИНН: 00902201210166

 

Уставы жоголгондугуна жън\ндъ. 10.05.2017-жыл Кириш

№ 1599

   
  123 ” Арт Экспресс ” Жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №158984-3306

-ЖЧК

ИУЖК коду: 29388580

ИСН: 03105201610077

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 17.05.2017-жыл Кириш

№: 1724

19.05.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Юбилейный кичи району, №12-\й, 32 батир.

Дареги боюнча кабыл алынат. 0777395649

  124 «Ала-Таш таш иштет\\ заводу» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери: 92499-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 23922707

ИСН: 01006200510026

жоюу жън\ндъ

 

28.04.2017-жыл

кириш № 1506

 

28.04.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Кулатов кичи району,8-\й, 15-батир ,дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0772 145467

  125 “Осмур-Фарм

плюс”

жоопкерчилиги

чектелген

коому

 

Каттоо №

166378-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 28992960

ИСН:01505201710044

 Уставы жоголгондугу жън\ндъ маалымдайт 22.05.2017-жыл Кириш

№    1785

22.05.2017 0707051010
  126 «Стар Фрии» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

157709-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27324311

ИСН:02803201610021

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 26.05.2017-жыл Кириш

№: 1853

30.05.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Кара-Суу къчъс\, 1-\й

Дареги боюнча кабыл алынат. 0772666262

  127 Ош облусунун Араван районунун №1 бала бакчасы мекемеси

 

Каттоо №

122699-3306-М-е ОКПОкоду:

21174359

ИСН:03004201210138

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 26.05.2017-жыл Кириш

№: 1854

30.05.2017  
  128 «Осмур-Фарм плюс» жоопкерчилиги чектелген коому

 

Каттоо №

166378-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

28992960

ИСН: 01505201710044

Мамлекеттик каттоо к\бъл\г\ жоголгондугу жън\ндъ  маалымдайт 30.05.2017-жыл Кириш

№    1916

01.06.2017  
  129 №26 жол эксплуатациялоо ишканасы” чарбалык иштерди жургузуу укугуна негизделген Мамлекеттик ишкана Каттоо № 74540-3306-ГП, ИУЖК коду:

21999031.

ИСН: 00101197110047.

Уставы бузулгандыгы жън\ндъ 01.06.2017-жыл Кириш

№ 1946

   
  130 Стар Фрии  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 157709-3310- ЖЧК

ИУЖК коду:

27324311 ИСН 02803201610021

Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 26.05.2017 жыл Кириш № 1853 09.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Кара-Суу коч 1-уй  Дареги боюнча кабыл алынат.  0772666262
  131 Ош облусунун Араван районунун №1 бала бакчасы мекемеси Каттоо № 122699-3306-М-е ИУЖК коду:

21174359  ИСН 03004201210138

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 26.05.2017 жыл Кириш № 1854 09.06.2017  
  132 «Бренд АСЧ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

146707-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28991280,

ИНН: 00406201510050

 

 Баштагы мамлекеттик каттоо жън\ндъг\ к\бъл\г\ жоголгондугу жонундо

билдирет.

 

 

06.06.2017-жыл Кириш

№: 2003

   
  133 №41 Т. Бердибеков атындагы орто мектеби Мекемеси Каттоо №

120408-3306-М-е ИУЖК коду:

23342654 ИСН:01901201210087

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 08.06.2017-жыл Кириш

№: 2070

   
  134 «Ай-Хан-Мед» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

164218-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27327806

ИСН:00202201710081

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 07.06.2017-жыл Кириш

№: 2013

  Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Кулатов кичи-шаарчасы, 5-\й,59-батир

Дареги боюнча кабыл алынат.

  135 Доолот Тазалык»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 146533-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 28991179

ИСН: 02605201510027

жоюу жонундо

 

24.03.2017-жыл

кириш № 1105

 

24.03.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Тълъйкън мкр,3-\й,77-батир, дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0779 595374

  136 №50 Ныщанов атындагы  мектеп-гимназия  Мекемеси Каттоо № 123817-3310-М-е ИУЖК коду: 23342950 ИСН 02806201210152

 

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 02.06.2017 жыл Кириш № 1960 13.06.2017  
  137 Коомдук бирикме спортук клуб «Максым» Каттоо №

164962-3306-КБ ИУЖК коду:

29367253 ИСН: 00603201710087

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 09.06.2017-жыл Кириш

№: 2089

14.06.2017  
  138 «Доолот Тазалык»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 146533-3310-ЖЧК,

ИУЖК: 28991179

ИСН: 02605201510027

жоюу жън\ндъ

 

24.03.2017-жыл

кириш № 1105

 

24.03.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Тълъйкън мкр,3-\й,77-батир, дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0779 595374

  139 «Будалык  айыл аймагынын айылдык Кенеши» Мекемеси Каттоо №

93387-3306-М-е,

ИУЖК коду: 04508540,

ИНН: 00101199310448

 

 Баштагы Жобонун (регламенти)

жоголгондугун жана мъър менен штампы бузулгандыгын билдирет.

 

 

09.06.2017-жыл Кириш

№: 2112

15.06.2017  
  140 «Чина строй» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

161512-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 29389579

ИСН: 11905197001229

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 15.06.2017-жыл Кириш

№: 2022

16.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Кулатов кичи-шаарчасы, 5-\й,59-батир

Дареги боюнча кабыл алынат.

 

  141 «Далан и Ко»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 159594-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 29388752

ИСН: 02006201610316

жоюу жън\ндъ

 

18.04.2017-жыл

кириш № 1353

 

20.04.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Папан а-а,Папан айылы, Чычканкол участогу дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0558 664366

  142 «№27 Топ-Терек негизги мектеп» Мекемеси Каттоо №

113667-3306-М-е ИУЖК коду:

27189089 ИСН:01410201010017

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 15.06.2017-жыл Кириш

№: 2212

19.06.2017  
  143 Кумар Момбекова  атындагы № 101 орто мектеби Мекемеси Каттоо №

109413-3306-М-е ИУЖК коду:

21176625

ИСН:02011199510156

Уставы жана кайра каттоодон ъткънд\г\ туралу к\бъл\г\  жоголгондугу жън\ндъ  маалымдайт, 15.06.2017-жыл Кириш

№: 2204

19.06.2017  
  144 «Кубатэнергопроект»жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

164450-3310-ЖЧК ИУЖК коду:

27327947

ИСН:01002201710062

Мамлекеттик каттоо к\бъл\г\ жоголгондугу жън\ндъ  маалымдайт 15.06.2017-жыл Кириш

№   2205

19.06.2017  
  145 «Сити-реклама» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

104739-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 26297983

ИСН:01803200910259

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 15.06.2017-жыл Кириш

№: 2200

19.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Масалиев прс, 34-\й

Дареги боюнча кабыл алынат.

  146 Ломбард “Нурэл-Плюс” Кошумча жоопкерчиликтеги кому Каттоо №

145432-3310-КЖК, ИУЖК: 28990530, ИСН:00704201510110.

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 19.06.2017-жыл Кириш

№: 2257

20.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Кыргыз Республикасы, Ош ш, Толойкон к.р-ну, 13-\й, 47-батир

Дареги боюнча кабыл алынат.

  147 “Юг Экспорт” жоопкерчилиги чектелген кому Каттоо №

161298-3306-ЖЧК, ИУЖК: 29389390, ИСН:00709201610035

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 19.06.2017-жыл Кириш

№: 2270

20.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош обл, Кара-Суу р-ну, Мады а-а, Кыргыз-Чек айылы, Шоруков к. Дареги боюнча кабыл алынат.
  148 “Бекем Транс” жоопкерчилиги чектелген кому Каттоо №

158978-3306-ЖЧК, ИУЖК: 29388574, ИСН:03105201610023

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 19.06.2017-жыл Кириш

№: 2269

20.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош обл, Кара-Суу р-ну, Большевик а, К. Абишев къчъс\, 4-\й.Дареги боюнча кабыл алынат.
  149 Коомдук бирикме спортук клуб Максым Каттоо № 164962-3306-КБ ИУЖК коду: 29367253 ИСН 00603201710087

 

Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 09.06.2017 № 2089 20.06.2017  
  150 №41 Бердибеков Атындагы орто мектеби Мекемеси Каттоо № 120408-3306-М-е ИУЖК коду: 23342654 ИСН 01901201210087 Уставы жоголгондугу жонундо  маалымдайт 08.06.2017 №2070 21.06.2017  
  151 “Транс Юни” жоопкерчилиги чектелген кому Каттоо №

158914-3306-ЖЧК, ИУЖК: 29388522, ИСН:02605201610066

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 20.06.2017-жыл Кириш

№: 2317

22.06.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош обл, Кара-Суу р-ну, Кен-Сай а .Дареги боюнча кабыл алынат.
  152 «Араван» Кредиттик союзу Каттоо номуру: 75081-3306-КС,

ИУЖК коду: 21508079.

 

Ъзгърт\п т\з\\ жолу менен кайра т\з\л\\дъ финансылык кооперативине «Кредиттик союз Араван» 28.03.2017-жыл Кириш

№  1061

27.06.2017  
  153 «Араван» Кредиттик союзу Каттоо номуру: 75081-3306-КС,

ИУЖК коду: 21508079.

 

Ъзгърт\п т\з\\ жолу менен кайра т\з\л\\дъ финансылык кооперативине «Кредиттик союз Араван» 28.03.2017-жыл Кириш

№  1061

27.06.2017  
  154 “Оштогу райондор аралык ънд\р\шт\к жылуулук менен камсыздоо бирикмеси” мамлекеттик ишканасы Каттоо номуру: 14008-3310-МИ,

ИУЖК коду: 03403856.

ИНН: 00111197110015

 

Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин алдындагы “Кыргызтуракжайкоммунсоюз” мамлекеттик ишканасына кошулуу жолу менен кайра уюштурулууда 21.06.2017-жыл Кириш

№  2335

27.06.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Нурматов къчъс\, 3. дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0322266765

  155 “Ястреб” коргоо агентствосу жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 101513-3310-ЖЧК, ИУЖК коду: 24849734

ИСН: 01908200810195

К\бъл\г\ жоголгондугу жън\ндъ маалымдайт

 

27.06.2017-жыл Кириш № 2405

 

27.06.2017

 

 

 

  156 “Азия Карго Сервис” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 162178-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27326385,

ИНН: 02410201610033

 

Жоюу жън\ндъ 29.06.2017-жыл Кириш

№ 2443

29.06.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Салиева къчъс\, 68/32. дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0555240027

  157 №89 Бусара Абдрахманова атындагы орто мектеби Каттоо № 113228-3306-М-е, ИУЖК коду: 27211452

ИСН: 00309201010124

К\бъл\г\ жоголгондугу жън\ндъ маалымдайт

 

22.06.2017-жыл Кириш № 2338

 

29.06.2017

 

 

 

  158 « “Ош шаарынын мэриясынын автоктотмолор, автокоюу жана автогараждар дирекциясы” мекемеси» Каттоо номери: 77139-3310-М-е,

ИУЖК: 22186425

ИСН: 00504199910161

жоюу жън\ндъ

 

24.04.2017-жыл

кириш № 1436

 

30.06.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары,Супаналиев къчъс\, 3 а-\й, дареги боюнча кабыл алынат

Тел: 0556 547775

  159 “№114 Кара-Гур орто мектеби” Мекемеси Каттоо № 120622-3306-М-е  ИУЖК коду: 21177180

ИСН: 02701201210157

 

Уставы жоголгондугу жън\ндъ маалымдайт

 

22.06.2017-жыл Кириш № 2348

 

30.06.2017

 

 

 

  160 №88 Маматазим Заиров атындагы орто мектеби М-е Каттоо №

120412-3306-М-е ИУЖК коду:

21176944

 

ИСН:

01901201210107

 

Уставы жоголгондугу  жън\ндъ 30.06.2017-жыл Кириш

№ 2457

03.07.2017  
  161 “Насип и Ко” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

161530-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27326008

ИСН: 02109201610060

Жоюу жън\ндъ 28.06.2017-жыл Кириш

№ 2428

04.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Ленин къчъс\, 317 дареги боюнча кабыл алынат.
  162 «Ай-Хан-Мед» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №164218-33103ЖЧК ИУЖК27327806 ИСН:00202201710081 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 07.06.2017 жыл кириш №:2013 21,06,2017 Дооматтар 2 ай ичинде : Кыргыз Республикасы , Ош шаары , Кулаты кичи-шаарчасы , 5-уй  , 59- батир Дареги боюнча кабыл алынат
  163 Коомдук бирикме спортук клуб « Максым» Каттоо №164962-3306-КБ ИУЖК коду : 29367253 ИСН  00603201710087 Мамлекеттик каттоо куболугу жоголгондугу жонундо маалымдайт 09.06.2017-жыл Кириш №2089 21,06,2017  
  164 «Бренд АСЧ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №146707-3310-ЖЧК, ИУЖК коду:28991280, ИНН:00406201510050 Баштагы мамлекеттик катто жонундогу куболугу жоголгондугу жонундо бтлдирет 06.06.2017жыл Кириш №: 2003 21,06,2017  
  165 «Жолчырак»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 107366-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 24359361

ИСН: 02702200710038

Булганган

 

30.06.2017-жыл

кириш № 2480

 

06.07.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Папан а-а,Кожокелен айылы, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:

  166 «Жолчырак»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номери: 107366-3306-ЖЧК,

ИУЖК: 24359361

ИСН: 02702200710038

К\бъл\г\ булганган

 

30.06.2017-жыл

кириш № 2480

 

06.07.2017

 

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Кара-Суу району,Папан а-а,Кожокелен айылы, дареги боюнча кабыл алынат

Тел:

  167 №48 Кыдырша орто мектеби Мекемеси

 

Каттоо №

120376-3306-М-е,

ИУЖК коду: 21177004,

ИНН: 01801201210221

 

Уставы

жоголгондугун билдирет.

 

 

03.07.2017-жыл Кириш

№: 2495

   
  168 “Максат” Жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

75123-3310-ЖЧК ИУЖК коду:

20340548   ИСН: 02912199210018

Жоюу жън\ндъ 11.07.2017-жыл Кириш

№ 2639

12.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Голубев къчъс\, 22 дареги боюнча кабыл алынат.
  169 “Оштогу политехникалык колледжи” Мекемеси Каттоо №

159215-3310-М-е,

ИУЖК:27325109, ИСН:00706201610161.

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 12.07.2017-жыл Кириш

№: 2648

12.07.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Памирский тракт, 1 км. Дареги боюнча кабыл алынат.
  170 башкармалыгы  ”Ош-технолог” коомдук фонду Каттоо №

116151-3310-КФ, ИУЖК: 27319988, ИСН: 00604201110054.

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 12.07.2017-жыл Кириш

№: 2653

12.07.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Исанов къчъс\,

79-\й, 201-батир Дареги боюнча кабыл алынат.

  171 “Ку Пей” жоопкерчилиги чектелген коомунун Ош шаарындагы Филиалы Каттоо №

164290-3310-Ф-л, ИУЖК: 27327887, ИСН: 40602201710017

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 12.07.2017-жыл Кириш

№: 2657

13.07.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Анар кичи-району, 15а-\й.

Дареги боюнча кабыл алынат.

  172 “Ош областык урончулук боюнча кординациялык борбору” Мекемеси Каттоо №

4820-3310-М-е,

ИУЖК: 21521186

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ 13.07.2017-жыл Кириш

№: 2676

13.07.2017 Дооматтар  2 ай ичинде: Ош шаары, Курманжан Датка къчъс\, 224а-\й.

Дареги боюнча кабыл алынат.

  173 Максат Жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 75123-3310-ЖЧК ИУЖК коду 20340548 ИСН 02912199210018

 

Жоюу жонундо 11.07.2017 №2639 26.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары Голубев кочосу 22 дареги боюнча кабыл алынат
  174 Оштогу политехникалык колледжи Мекемеси Каттоо № 159215-3310-М-е ИУЖК 27325109 ИСН 00706201610161 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 12.07.2017 №2648 24.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары Памирский тракт, 1км дареги боюнча кабыл алынат
  175 Башкармылыгы Ош технолог Коодук фонду Каттоо № 116151-3310-КФ ИУЖК 27319988 ИСН 00604201110054 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 12.07.2017 №2653 24.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары Исанов кочосу 79 уй 201 батир дареги боюнча кабыл алынат
  176 Бекем транс  Жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 158978-3306 ЖЧК ИУЖК 29388574 ИСН 03105201610023Ж Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 19.06.2017 № 2269 17.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош обл Кара-суу р-ну Большевик  а, К. Абишев кочосу 4-уй дарк=еги боюнча кабыл алынат
  177 Транс Юни  Жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 158914-3306- ЖЧК ИУЖК 29388522 ИСН 02605201610066 Жоюлуу процессинде тургандыгы жонундо 20.06.2017 №2317 17.07.2017 Дооматтар 2 ай ичинде Ош обл Кара-суу р-ну Кен Сай дареги боюнча кабыл алынат