Объявление » от 30.12.2016 г.

Мамлекеттик административдик кызмат ордун толуктоо үчүн

ички конкурс өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин

2016-жылдын 30-январындагы № 233 буйругу

 

«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамынын 23-беренесине жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы    № 741 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик  органдын ички кадрлар резервин түзүүнүн жана иштетүүнүн тартиби жөнүндө Убактылуу жобонун 10-пунктуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин административдик мамлекеттик кызмат бош орундарын толуктоо үчүн,  ички резервде турушкан адамдардын ортосунда томөнкү кызмат орундарга ички конкурс жарыяланды:

- ЧУА долбоорлорун иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлорун экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын Мыйзам долбоорлорун  экспертизадан өткөрүү бөлүмүнүн башчысынын кызмат ордуна;

- Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлорун  экспертизадан өткөрүү башкармалыгынын жетектөөчү адисинин кызмат ордуна;

- Ысык-Көл облусунун күрөө каттоо кеңсесинин башкы адисинин кызмат ордуна.