Home » Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору (СЭМБ) » Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ГЦСЭ

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые ГЦСЭ

 Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору тарабынан көрсөтүлгөн акы төлөнүүчү кызматтарына  баалардын прейскуранты

 

 

 

№ т/т

 

 

Акылуу кызматтардын түрлөрү

Татаалдык даражасына жараша акылуу кызматтардын (экспертизалардын) басы

Жеңил изилдөө (сом)

Орточо изилдөө (сом)

Татаал изилдөө (сом)

1.

Кол жазмалардын экспертизасы

504

1204

4480

2.

Документтердин техникалык экспертизасы

672

1596

4480

3.

Трасологиялык экспертиза:

Сактагыч түзмөктөрүнүн

252

1596

4480

Адамдын издеринин

504

2100

4480

Кулпулардын жана бекилүүчү түзмөктөрдүн изилдөөсү

672

2100

4480

Атылбаган куралдардын

504

2100

4480

Куралдардын, массалык өндүрүштүк буюмдардын издеринин

672

2100

4480

Бир бүтүндү бөлүктөрү боюнча

672

2100

4480

Кийимдин механикалык бузулууларынын

672

2100

4480

Жок кылынган маркировкалуу тамгалардын

224

2100

4480

4.

Баллистикалык экспертиза:

Ок атуучу куралдарды жана ок-жараттардын

672

2100

4480

Атуудан калган издердин

672

2100

4480

5.

Жарылгыч-техникалык экспертиза:

672

2100

4480

6.

Материалдардын, заттардын жана буюмдардын криминалистикалык экспертизасы:

Булалуу заттардын

672

1596

2100

Лак жана боектуу материалдардын жана жабдуулардын

672

1596

2100

Полимердик материалдардын

672

1596

2100

Нефть азыктарынын жана күйүүчү, майлоочу заттардын

672

2100

3220

Бангизат каражаттарынын

224

784

2100

Спирттүү суюктуктардын

224

672

1596

Жер кыртышынан чыккан объектилердин

672

2100

3220

Биологиялык объектилердин

784

1204

1596

Айнектердин, керамиканын жана буюмдардын

616

1204

2100

Люминофорлордун

672

1596

2100

7.

Геммологиялык экспертиза

168

336

2100

8.

Өрттүк-техникалык экспертиза

1204

2100

4480

9.

Инженердик-техникалык экспертиза

672

2100

4480

10.

Авто-техникалык экспертиза:

Транспорттук каражаттардын техникалык абалын

168

364

784

ЖТКны эсептик ыкма боюнча

280

616

1204

Транспорттук каражаттардын тетиктеринин

756

1596

4480

Транспорттук каражаттардын тетиктеринин металлографиялык изилдөөлөрү

616

1204

2100

Топтомдук авто-техникалык жана металлографиялык

672

2100

4480

Топтомдук авто-техникалык жана өрттүк техникалык

672

2100

4480

Топтомдук авто-техникалык жана соттук-медициналык

672

2100

4480

11.

Транспортук-трасологиялык экспертиза:

ЖТКнын механизмин

392

784

1596

Транспорттук каражаттардын резина-техникалык тетиктерин

616

1204

2100

Жабырлануучунун кийимдерин жана бут кийимдерин

392

784

1596

12.

Курулуш-техникалык экспертиза:

Кыймылсыз мүлктү баалоо жана бөлүү

952

2100

4480

Жер барчасын колдонуу тартибин аныктоо

2100

3220

4480

Тургузулган курулуштардын Курулуш ченемдердин жана тартиптердин талаптарына жана проектиге ылайыктуулугун белгилөө

2100

3220

4480

Курулуш-монтаждык жана оңдоп-түзөө иштеринин баасын

1596

4480

6720

13.

Экономикалык экспертиза:

Салыктар жана салык салу боюнча операциялар

1204

4480

6720

Акча каражаттары менен болгон операциялар

1204

4480

6720

Эмгек акылары менен болгон операциялар

1204

4480

6720

Негизги каражаттар, арзан баалуу жана тез тамтыгы чыга турган буюмдар менен болгон операциялар

1204

4480

6720

Материалдык баалуулуктар менен болгон операциялар

1204

4480

6720

Даяр азыктардын өндүрүшүнүн эсеби жана иш жүзүнө ашыруу боюнча операциялар

1204

4480

6720

Бугалтердик эсепти жана отчеттукту жүргүзүүнүн абалы

1204

4480

6720

Акча каражаттардын индекстөөлөрүн жана инфляцияларын аныктоо

952

1596

4480

 

 

Акысыз төмөндөгү изилдөөлөр жүргүзүлөт:

- пенсияны жана жөлөкпулду каттоо менен байланышкандар:

- пенсионерлер, УАМС катышуучулары, майыптар жана алардын категорияларына теңелген жарандар үчүн:

- кылмыш иши боюнча.