2016 жыл

 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН

Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы

 

Эскертүү

1 “Аалам-Карго” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 127391-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28023296, ИСН: 02901201310061

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

05.01.2016-жыл Кириш

№ 17

14.01.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а., Тельман айылы  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0770168817

2 “Рудас” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 365–3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

23639609.

Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

19.01.2016-жыл Кириш

№ 166

25.01.2016

 Дооматтар 2 айлык мөөнөттө Ош шаары, Курманжан Датка, 287,  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0554800508

3 “Транзит Экспресс” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

122773-3310-ЖЧК.

ИУЖК коду:

27623232.

Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

20.01.2016-жыл Кириш

№ 175

25.01.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Э Алиев көчөсү, 93-үй дареги боюнча кабыл алынат.
4 «Рудас» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 365-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-23639609 Жоюулуу процессиде тургандыгы жөнүндө 19.01.2016 жыл кириш № 166 04.02.2016 Дооматтар 2 айлык мөөнөттө Ош шаары, Курманжан Датка, 287 дареги боюнча кабыл алынат тел: 0554800508
5 «Транзит Экспресс» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 122773-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27623232 Жоюлуу процессинди тургандыгы жөнүндө 20.01.2016 жыл кириш № 175 04.02.2016 Дооматтар 2 ай ичинде ОШ шаары Э.Алиев көчөсү 93-үй дареги боюнча кабыл алынат
6 «Ореол» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 4381-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-23118017, ИНС-02908200210131 Жоюлуу процессиндк тургандыгы жөнүндө 02.02.2016 жыл, кириш № 307 16.02.2016  
7 Чон-Алай райондук ички  иштер бөлүмү   Мекемеси

Каттоо №

ИУЖК коду:20019243

ИСН: 01706199210056

Баштапкы жобонун жана ктоо күбөлүгүнүн жоголгондугун билдирет

22.02.2016-жыл Кириш

№: 561

25.02.2016  
8 «Амир Карго»  жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 147163-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28991481

ИНН: 02406201510054

Жоюу жөнүндө

15.02.2016-жыл Кириш

№ 433

25.02.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ч. Базарова  көчөсү, 30А-үй, дареги боюнча кабыл алынат.
9 «Стэлс Профи» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 101578-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

25920109

ИСН: 02008200810200

Жоюу жөнүндө

25.02.2016-жыл Кириш

№ 581

09.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 317-үй дареги боюнча кабыл алынат.
10 “АтурА” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 143486-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

29009855

ИСН: 01401201510177

Жоюу жөнүндө

18.02.2016-жыл Кириш

№ 483

09.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кашгар-Кыштак а/а. Мънък айылы. Юнусов көчөсү, 71-үй дареги боюнча кабыл алынат.
11 “Абиш ата Кейзи-Сардал ата Кейджи” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 137581–3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28785646

ИСН: 00306201410164

Жоюу жөнүндө

26.02.2016-жыл Кириш

№ 598

09.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Өзгөн району, Куршаб айылы,Камчыбеков көчөсү,192-үй дареги боюнча кабыл алынат.
12 «Сина Компани» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149271-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27322683, ИНН-00910201510035 Жоюу жөнүндө 25.02.2016 жыл кириш № 580 10.03.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү 317-үй дареги боюнча кабыл алынат
13 “Насыят-Булак”микрокредиттик компаниясы” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 112085-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27103840

ИНН: 02705201010105

Жоюу жөнүндө

05.03.2016-жыл Кириш

№720

11.03.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Ноокат району, Ноокат шаары, Кызыл-кыя къчъс\,1.дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0558788003

14 «Айнуска» Кредиттк союзу

Каттоо №

3683-3306-КС

(71320-3310-КС)

ИУЖК коду:

22795773

Жоюу жөнүндө

02.03.2016-жыл Кириш

№ 543

16.03.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Толойкон кичи району, 21-үй, 62-батир дареги боюнча кабыл алынат.
15 “Микромедия” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 1267-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

24219594.

ИСН: 02607200610035.

күбөлүк бузулгандыгы жөнүндө

16.03.2016-жыл Кириш

№ 887

17.03.2016  
16 “Ош шаардык айыл чарба кооперативи” – коммерциялык кооператив

Каттоо номуру: 397-3310-КК,

ИУЖК коду: 01851651

ИНН: 03012198810017

Жоюу жън\ндъ

17.03.2016-жыл Кириш

№ 897

18.03.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Базарная къчъс\, 18/1. дареги боюнча кабыл алынат.
17 “Кыргыз Республикасынын социалдык онугуу министрлигинин Кара-Суу райондук социалдык онугуу башкармалыгы” Мекемеси

Каттоо № 73508-3306-М-е,

ИУЖК коду:

03213328.

ИСН: 01211200410230.

жобо жоголгондугу жън\ндъ

16.03.2016-жыл Кириш

№ 878

18.03.2016  
18 “Аль-Фирдаус” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 136414-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28601408, ИСН: 01404201410014.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жън\ндъ

16.03.2016-жыл Кириш

№ 871

18.03.2016  Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Савай айылдык аймагы, Кен-Сай айылы, дареги боюнча кабыл алынат
19 “ТРАК Трэйдинг” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 127091-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27625573

ИНН: 01501201310104

Жоюу жөнүндө

18.03.2016-жыл Кириш

№ 931

29.03.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 209.дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0558342126

20 “Алихан” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 16-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

21632030.

Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө

24.03.2016-жыл. кириш

№ 989

29.03.2016  
21 «Хеппи Дрим ЛСТ» жоопкерчилиги чектелген коому 136530-3310-ЖЧК, ИУЖК: 27630284, ИСН: 01804201410069. Жоюу жөнүндө

18.03.2016-жыл Кириш

№ 911

29.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 282, дареги боюнча кабыл алынат.
22 «Артуш ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому 139586-3306-ЖЧК, ИУЖК: 28895808, ИСН: 02908201410033. Жоюу жөнүндө

18.03.2016-жыл Кириш

№ 912

29.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай айылдык аймагы, Киров айыл дареги боюнча кабыл алынат.
23 “Барсбек ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 139441-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28895607, ИСН: 02508201410134.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

22.03.2016-жыл Кириш

№ 965

29.03.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Савай айылдык аймагы, Октябрь айылы, дареги боюнча кабыл алынат.

24 «Стрим ТРАНС» жоопкерчилиги чектелген коому 139440-3306-ЖЧК, ИУЖК: 28895599, ИСН: 02508201410121. Жоюу жөнүндө

18.03.2016-жыл Кириш

№ 910

29.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай айылдык аймагы, Киров айыл дареги боюнча кабыл алынат.
25 «Алай-Транс» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 117654-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

27320974

ИСН: 01307201110051

Жоюу жөнүндө

22.03.2016-жыл Кириш

№ 966

29.03.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Алай району, Нура айыл дареги боюнча кабыл алынат.
26 «Алихан» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 16-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-21632030 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 24.03.2016 жыл кириш № 989 01.04.2016  
27 «Айнуска» кредиттик союз Каттоо номери № 3683-3306-КС, (71320-3310-КС), ИУЖК коду-22795773, Жоюу жөнүндө 02.03.2016 жыл кириш № 543 01.04.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Толойкон кичи району, 21-үй, 62-батир дареги боюнча кабыл алынат
28 «Ош шаардык айыл чарба кооперативи» коммерциялык кооператив Каттоо номери № 397-3310-КК, ИУЖК коду-01851651, ИНН-03012198810017 Жоюу жөнүндө 17.03.2016 кириш № 897 01.04.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Базарная көчөсү, 18/1 дареги боюнча кабыл алынат
29 «Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү министирлигинин Кара-Суу райондук социалдык өнүгү башкармалыгы Мекемеси» Каттоо номери № 73508-3306-М-е, ИУЖК коду-03213328, ИСН-01211200410230 Жобо жоголгондугу жөнүндө 16.03.2016 жыл кириш № 878 01.04.2016  
30 «Микромедия» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 1267-3310-ЖЧК ИУЖК коду-24219594, ИСН-02607200610035 Күбөлүгү бузулгандыгы жөнүндө 16.03.2016 жыл кириш № 887    
31 «Аль-Фирдаус» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136414-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-28601408, ИСН-01404201410014 Жоюу  жөнүндө 16.03.2016 жыл кириш № 871 01.04.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Савай а/а, Кең-Сай айыл дареги боюнча кабыл алынат
32 «Эркин Транс Карго» жоопкерчилиги чектелген коому 145451-3306-ЖЧК, ИУЖК: 29011651, ИСН: 00804201510040. Жоюу жөнүндө

04.03.2016-жыл Кириш

№ 699

05.04.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай айылдык аймагы, Киров айыл дареги боюнча кабыл алынат.
33 “ХАСЛ” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 143823-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

29010137, ИСН: 02801201510065.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

02.03.2016-жыл Кириш

№ 641

06.04.2016

Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Нурахунов көчөсү, 123, дареги боюнча кабыл алынат.

34 “Кыргыз Республикасынын социалдык онугуу министрлигинин Араван райондук социалдык онугуу башкармалыгы” Мекемеси

Каттоо № 73120-3306-М-е,

ИУЖК коду:

20341329.

ИСН: 01704200010040.

жобо жоголгондугу жөнүндө

31.03.2016-жыл Кириш

№ 1186

06.04.2016  
35 «Транспортная Компания «Аль-Айдан» жоопкерчилиги чектелген коому 135022-3306-ЖЧК, ИУЖК: 28600185, ИСН: 01802201410105. Жоюу жөнүндө

05.04.2016-жыл Кириш

№ 1228

12.04.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Савай айылдык аймагы, Кен-Сай участогу дареги боюнча кабыл алынат.
36 “Укук Профи” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 122221-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27622913.

ИСН: 00904201210019.

Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө

05.04.2016-жыл. кириш

№ 1235

12.04.2016  
37 “Золотая корона” ясли бакча Мекемеси

Каттоо № 147329-3306-М-е,

ИУЖК коду:

29163898.

ИСН: 00607201510048.

күбөлүк жоголгондугу жөнүндө

12.04.2016-жыл. кириш

№ 1334

12.04.2016  
38 “Комур Инвест Индастри” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 129347-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду:

28254050, ИСН: 02304201310030.

Кайра тузуу

08.04.2016-жыл Кириш

№ 1289

13.04.2016

Дооматтар 2 айлык моонотто Бишкек шаары, Фучик көчөсү, 49а, дареги боюнча кабыл алынат.

39 “Рудас” Жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

365-33010-ЖЧК

(92435-3310-ЖЧК)

ИУЖК коду:

23639609

ИСН: 01309200410134

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

11.04.2016-жыл Кириш

№ 1323

15.04.2016
40 «Жанура» жоопкерчилиги чектелген коому 133664-3310-ЖЧК, ИУЖК: 27628821, ИСН: 01212201310234. Жоюу жөнүндө

14.04.2016-жыл Кириш

№ 1385

18.04.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Анар кичи району, 16  дареги боюнча кабыл алынат.
41 «Прайм Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому 146844-3310-ЖЧК, ИУЖК: 28991340, ИСН: 01006201510166. Жоюу жөнүндө

20.04.2016-жыл Кириш

№ 1522

   Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Пахтабадская көчөсү, 54А-үй, дареги боюнча кабыл алынат.
42 Алайку токойчулугу – Мекеме

Каттоо №

4642-3306-М-е

(72320-3306-М-е)

ИУЖК коду:

23180275

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жана уставы жоголгондугу жөнүндө

25.04.2016-жыл Кириш

№ 1589

29.04.2016
43 «Ал-Ихлас» жоопкерчилиги чектелген коому 143441-3310-ЖЧК, ИУЖК: 28989188, ИСН: 01301201510098. Жоюу жөнүндө

27.04.2016-жыл Кириш

№ 1638

07.05.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Жусубалиев көчөсү, 31., дареги боюнча кабыл алынат.
44 «Строительная Компания МЭГА СТРОЙ» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 114540-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27318925,

ИСН: 02212201010081.

Жоюу жөнүндө

27.04.2016-жыл Кириш

№ 1640

07.05.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Жусубалиев көчөсү, 31., дареги боюнча кабыл алынат.
45 «Отуз-Адыр Курулуш» Ачык акционердик коому 6412-3306-ААК, ИУЖК: 02135193, ИСН: 01002199710019. Жоюу жөнүндө

28.04.2016-жыл Кириш

№ 1654

07.05.2016  Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Отуз-Адыр айыл дареги боюнча кабыл алынат.
46 “Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу курчап турган чөйрөөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигин Алай токой чарбасы” Мекемеси

Каттоо № 4618-3306-М-е, ИУЖК коду: 23180111.

күбөлүгү жана Уставы жоголгондугу жөнүндө

06.05.2016-жыл. кириш

№ 1709

12.05.2016  
47 “Кут-Жан” Жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 149891-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27322789.

ИСН: 02310201510190.

күбөлүк жоголгондугу жөнүндө

10.05.2016-жыл. кириш

№ 1743

12.05.2016  
48 “Керемет көч” балдар бакчасы Мекемеси

Каттоо № 125261-3310-М-е,

ИУЖК коду:

27624728.

ИСН: 02809201210171.

Устав жоголгондугу жөнүндө

11.05.2016-жыл Кириш

№ 1753

12.05.2016  
49 «Прайм Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 146844-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28991340, ИСН-01006201510166 Жоюу жөнүндө 20.04.2016 жыл кириш № 1522 19.05.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Пахтабадская көчөсү, 54 А-үй, дареги боюнча кабыл алынат
50 Алайку токойчулугу Мекеме Каттоо номери № 4642-3306-М-е, (72320-3306-М-е) ИУЖК коду-23180275 Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жана уставы жоголгондугу жөнүндө 25.04.2016-жыл кириш № 1589 19.05.2016  
51 Государственное предприятия, основанное на праве хозяйственного ведения “Ошская гидрогеологическая партия”

Каттоо №

75244-3310-МИ

ИУЖК коду: 01436550

 Каттоо күбөлүгү жана Уставы жоголгондугун билдирет

13.05.2016-жыл Кириш

№: 1801

19.05.2016  
52 Озгон шаардык кенеши – мекемеси

Каттоо №

83839-3306-М-е

ИУЖК коду:

04078370

ИСН: 02502200310163

Күбөлүк бузулгандыгы жөнүндө

18.05.2016-жыл Кириш

№ 1888

   
53 “Альфа Сервис” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

141182-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

28988361

ИСН: 01510201410066

Жоюу жөнүндө

13.05.2016-жыл Кириш

№ 1792

23.05.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Санкпетербург көчөсү, 48 дареги боюнча кабыл алынат.
54 “Травертин-Азия” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

25015-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

24557813

ИСН: 01411200710141

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

17.05.2016-жыл Кириш

№ 1845

23.05.2016  
55 «Альфа Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 141182-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28988361, ИСН-01510201410066 Жоюу жөнүндө 13.05.2016 жыл, кириш № 1792 24.05.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Санкпетербург көчөсү, 48 дареги боюнча кабыл алынат
56 «Кут-Жан» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149891-3310-ЖЧК,  ИУЖК коду-27322789, ИСН-02310201510190 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 10.05.2016 жыл кириш № 1743 24.05.2016  
57 «Керемет көч» балдар бакчасы Мекемеси Каттоо номери № 125261-3310-М-е, ИУЖК коду-27624728, ИСН-02809201210171 Устава жоголгондугу жөнүндө 11.05.2016-жыл кириш № 1753 24.05.2016  
58 № 41 “Достук” орто мектеби Мекемеси

Каттоо №

121269-3306-М-е ИУЖК коду:

23297267

ИСН: 02102201210127

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

19.05.2016-жыл Кириш

№ 1901

25.05.2016  
59 “Аргымак карго” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 137877-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28786249

ИНН: 01806201410083

Жоюу жөнүндө

20.05.2016-жыл Кириш

№ 1912

30.06.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а-а, Эркин айылы, Эркин көчөсү, 6.дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0772516165

60 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министерствосунун Ош областтык психикалык ден-соолук борбору – мекемеси

Каттоо №

4304-3310-М-е ИУЖК коду:

02057286

ИСН: 00101199510062

К\бъл\к жоголгондугу  жън\ндъ

25.05.2016-жыл Кириш

№ 2000

30.05.2016  
61 «ДАНИЕЛ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 119606-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27621859, ИСН-02911201110234 Жоюу жөнүндө 17.05.2016 жыл кириш № 1854 31.05.2016 Дооматтар 2 ай ичинде ОШ шаары, Керме-Тоо кичи району, 14, 89-батир дареои боюнча кабыл алынат
62 Өзгөн шаардык кеңеши мекемеси Каттоо номери № 83839-3306-М-е, ИУЖК коду-04078370, ИСН-02502200310163 Күбөлүгү бузулгандыгы жөнүндө 18.05.2016-жыл Кириш № 1888 31.05.2016  
63 «Травертин-Азия» жоопкерчилиги чектелген Каттоо номери № 25015-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-24557813, ИНН-01411200710141 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 17.05.2016-жыл Кириш № 1845 31.05.2016  
64 «Нью Ворлд Ко» (New World Co) жоопкерчилиги четелген коому Каттоо номери № 104406-3310-ООО, ИУЖК коду-26297368, ИСН-00303200910090 Жоую жөнүндө 17.05.2016-жыл кириш № 1849 31.05.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош шаары пер. Маяковского 23 дареги боюнча кабыл алынат
65 «Gold I B Company» (Голд и  Б  Компани) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118157-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27321270, ИСН-01708201110031 Жоюу жөнүндө 17.05.2016 кириш № 1853 31.05.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары Керме-Тоо кичи району 14-үй, 89-батир дареги боюнча кабыл алынат
66 «Транспортер групп» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136410-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27630218, ИСН-01404201410027 Жоюу жөнүндө 19.05.2016-жыл кириш № 1900 31.05.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош шаары Асранкулов көчөсү 15 боюнча кабыл алынат
67 № 41 «Достук» орто мектеби мекемеси Каттоо номери № 121269-3306-М-е, ИУЖК коду-23297267, ИСН-02102201210127 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 19.05.2016 жыл кириш № 1901 31.05.2016  
68 «Ош облусунун Араван райондук агрардык онуктуруу департаментинин»  мекемеси

Каттоо №

5820-3306-У-е

ИУЖК коду: 23789734,

ИНН: 01604199510018

 Баштапкы Жобонун жоголгондугун билдирет

21.04.2005-жылдагы

25.05.2016-жыл Кириш

№: 1982

02.06.2016  
69 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министерствосунун Ош областтык психикалык ден-соолук борбору – мекемеси

Каттоо №

4304-3310-М-е ИУЖК коду:

02057286

ИСН: 00101199510062

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

25.05.2016-жыл Кириш

№ 2000

06.06.2016  
70 “Хушин Кели” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 92460-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 23650781

Жоюу жөнүндө

01.06.2016-жыл Кириш

№ 2078

07.06.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Зайнабединова көчөсү, 11/33, дареги боюнча кабыл алынат.

71 “Синее море” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

120616-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27622273

ИСН: 02701201210070

Жоюу жөнүндө

27.05.2016-жыл Кириш

№ 2046

09.06.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Ленин көчөсү, 4б дареги боюнча кабыл алынат.
72 Оштогу чумага каршы болуму Мекемеси

Каттоо №

3002-3306-М-е ИУЖК коду:

01896547

Күбөлүк жана жобо жоголгондугу  жөнүндө

08.06.2016-жыл Кириш

№ 2146

09.06.2016  
73 «Ош облусунун Араван райондук агрардык өнүктүрүү департаментинин мекемеси» Каттоо номери № 5820-3306-У-е, ИУЖК коду-23789734, ИНН-01604199510018 Баштапкы жобонун жоголгондугу билдирет 21.04.2005-жылдагы 25.05.2016 кириш № 1982 10.06.2016  
74 «Аргымак карго» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 137877-3306-ЖЧК ИУЖК коду-28786249, ИНН-01806201410083 Жоюу жөнүндө 20.05.2016-жыл Кириш № 1912 10.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а Эркин айылы, Эркин көчөсү 6 дареги боюнча кабыл алынат тел: 0772516165
75 «Рамазан Курулуш» жоопкерчилиг чектелген коому Каттоо номери № 151032-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29300757, ИСН-01611201510111 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 24.05.2016-жыл кириш № 1990 10.06.2016  
76 “Нур-Аку” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

133582-3306-ЖЧК ИУЖК коду:

28598772

ИСН: 00912201310101

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

09.06.2016-жыл Кириш

№ 2182

10.06.2016  
77

“Улуу Тоо Плюс”

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 136918-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27630479

ИНН: 00805201410020

Жоюу жөнүндө

08.06.2016-жыл Кириш

№ 2158

13.06.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Кара-Суу көчөсү, 34-үй, 43-бат., дареги боюнча кабыл алынат.

78 «Хушин Келин» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 92460-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-23650781 Жоюу жөнүндө 01.06.2016-жыл кириш № 2078 14.06.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош шаары. Зайнабединова көчөсү, 11/33, дареги боюнча кабыл алынат
79 «Синее море» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 120616-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27622273, ИСН-02701201210070 Жоюу жөнүндө 27.05.2016-жыл кириш № 2046 14.06.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош шаары. Ленин көчөсү 4б дареги боюнча кабыл алынат
80 “ИРЭЛ” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

20580-3306-ЖЧК ИУЖК коду:

23227580

ИСН: 02407200310205

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

08.06.2016-жыл Кириш

№ 2145

15.06.2016  
81 “Гражданский Альянс” коомдук бирикмеси

Каттоо №

129335-3310-КБ ИУЖК коду:

27626472

ИСН: 02204201310053

Жоюу жөнүндө

10.06.2016-жыл Кириш

№ 2211

15.06.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Петров көчөсү, 31-17 дареги боюнча кабыл алынат.
82 «Абай Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

144413-3310-ЖЧК ИУЖК коду:

28989811         ИСН: 01902201510312

Жоюу жөнүндө

10.06.2016-жыл Кириш

№ 2212

15.06.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Курманжан-Датка көчөсү, 209 ареги боюнча кабыл алынат.
83 “Жаны-Доор” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

73155-3306-ЖЧК ИУЖК коду:

23922400

ИСН: 00206200510060

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

09.06.2016-жыл Кириш

№ 2178

15.06.2016  
84 “Охранное агенство Жаш куч КТМ” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

134164-3310-ЖЧК ИУЖК коду:

27629039         ИСН: 01001201410141

Жоюу жөнүндө

14.06.2016-жыл Кириш

№ 2241

15.06.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Масалиева көчөсү, 58-28 дареги боюнча кабыл алынат.
85 №2 К. Маркс атындагы мектеп-гимназия Мекемеси

Каттоо №

122704-3310-М-е ИУЖК коду:

21211468

ИСН: 02704201210341

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

16.06.2016-жыл Кириш

№ 2283

21.06.2016  
86

“Баяс Транс”

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 143686-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28989372

ИНН: 02201201510186

Жоюу жөнүндө

17.06.2016-жыл Кириш

№ 2287

22.06.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, кара-суу району, Кара-Суу шаары, Нурахунов көчөсү, 57  дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0707051010

87 Кара-Суу райондук атайын дүлөй балдар учун мектеп интернаты – мекемеси

Каттоо №

71416-3306-У-е

ИУЖК коду: 21177375,

ИНН: 03008200010015

 Баштапкы Уставдын  жоголгондугун билдирет

17.06.2016-жыл Кириш

№: 2318

23.06.2016  
88 “Алай-Транс” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

117654-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 27320974,

ИНН: 01307201110051

 Күбөлүктүн  жоголгондугун билдирет

15.06.2016-жыл Кириш

№: 2251

23.06.2016  
89 “Дауд-Транс” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

135294-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 27629708,

ИСН: 02802201410059

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

22.06.2016-жыл Кириш

№: 2385

23.06.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кен-Сай айылы. Дареги боюнча кабыл алынат.
90 «Ак-Куш» Дыйкан (фермер) чарбасы Каттоо номери № 140090-3306-КХ, ИУЖК коду-28896280, ИСН-01809201410074 Жоюу жөнүндө 16.06.2016 жыл кириш № 2275 18.06.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош облусу, Кара- Суу району, Курбан-Кара айылы дареги боюнча кабыл алынат тел: 0772265117
91 Ош шаардык № 5 «Керме-Тоо»  кенеши мекемеси Катоо номери № 439-3310-М-е,ИУЖК коду- 23653650 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 15.06.2016-жыл Кириш № 2267 18.06.2016  
92

“Улук Бик-Бен”

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 146349-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28991038

ИНН: 01905201510051

Жоюу жөнүндө

23.06.2016-жыл Кириш

№ 2403

29.06.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Гагарин к көчөсү, 269 Б-үй, 12-бат.дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0553776000

93 “ЖИМ-Жибеги” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

92313-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 23460326,

ИСН: 02701200410041

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

29.06.2016-жыл Кириш

№: 2511

30.06.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Касымбеков көчөсү, 6-үй. Дареги боюнча кабыл алынат.
94 “Юни Карго” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 135352-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28600598

ИСН: 00503201410023

Жоюу жөнүндө

28.06.2016-жыл Кириш

№ 2452

01.07.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Савай айылдык аймагы, Кен-Сай айылы дареги боюнча кабыл алынат.
95 “Ак-Кайын” балдар бакча Мекемеси

Каттоо №

150735-3306-М-е ИУЖК коду:

29300585

ИСН: 01111201510161

Жоюу жөнүндө

23.06.2016-жыл Кириш

№ 2415

01.07.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кызы-Шарк айылы дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:0553788201

96 “2024 Аскер бөлүмү” Мекемеси

Каттоо №

3618-3306-М-е

ИУЖК коду: 22795081,

 Күбөлүктүн  жана мурдагы Жобонун жоголгондугун билдирет

13.10.2003-ж

27.06.2016-жыл Кириш

№: 2447

02.07.2016  
97 “Фонотек-Фарм” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

140401-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 28988183,

ИСН: 02409201410062

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

01.07.2016-жыл Кириш

№: 2540

04.07.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Верхнеувамская көчөсү, 10-үй. Дареги боюнча кабыл алынат.
98 «Охранное агентство Жаш куч КТМ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134164-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27629039, ИСН-01001201410141 Жоюу жөнүндө 14.06.2016-жыл кириш № 2241 06.07.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары Масалиев көчөсү 58-28 дареги боюнча кабыл алынат
99 «Жаңы Доор» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 73155-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-23922400, ИСН-00206200510060 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 09.06.2016 жыл Кириш № 2178 06.07.2016  
100 «Гражданский Альянс» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 129335-3310-КБ, ИУЖК коду-27626472, ИСН-02204201310053 Жоюу жөнүндө 10.06.2016-жыл кириш № 2211 06.07.2016 Дооматтар 2 айдын ичинде Ош шаары Петров көчөсү 31-17 дареги боюнча кабыл алынат
101 «Абай Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144413-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28989811, ИСН-01902201510312 Жоюу жөнүндө 10.06.2016-жыл кириш № 2212 06.07.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары Курманжан-Датка көчөсү 209 дареги боюнча кабыл алынат
102 «ИРЭЛ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 20580-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-23227580, ИСН-02407200310205 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 08.06.2016-жыл кириш №  2145 06.07.2016  
103 «Улуу Тоо Плюс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136918-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27630479, ИСН-00805201410020 Жоюу жөнүндө 08.06.2016-жыл кириш № 2158 06.07.2016 Дооматтар эки айдын ичнде Ош шаары Кара-Суу көчөсү 34-үй 43 бат дарегит боюнча кабыл алынат
104 Оштогу чумага каршы бөлүмү Мекемеси Каттоо номери № 3002-3306-М-е, ИУЖК коду-01896547 Күбөлүк жана жобо жоголгондугу жөнүндө 08.06.2016 жыл кириш № 2146 06.07.2016  
105 «Нур-Аку» жоопкерчилиги чектелеге коому Каттоо номери № 133582-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-28598772, ИСН-0091221310101 Күбөлүгү жоголгондуг жөнүндө 09.06.2016 жыл кириш № 2182 06.07.2016  
106 «Бүлөлү» айылдык кенеши» мекемеси

Каттоо № ОГР 45830,

ИУЖК коду:

4508586.

күбөлүк, Устав жана мъър   жоголгондугу жөнүндө

30.06.2016-жыл. кириш

№ 2537

06.07.2016  
107 “ЮристПрофи-Юридикалык фирмасы” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 77954-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

24383537

ИСН: 02506200710097

Жоюу жөнүндө

28.06.2016-жыл Кириш

№ 2453

06.07.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Масалиев кен көчөсү, 8-үй, 30-батир дареги боюнча кабыл алынат.
108 “Олимп Азимут” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 148305-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 29165414,

ИСН: 02508201510104

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

15.07.2016-жыл Кириш

№: 2668

19.07.2016 Дооматтар  2 ай Кара-Суу району, Кеё-Сай айылы Дареги боюнча кабыл алынат.
109 “Альфинур” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

143125-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 29009476,

ИСН: 02412201410125

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жън\ндъ

15.07.2016-жыл Кириш

№: 2669

19.07.2016 Дооматтар  2 ай Кара-Суу району, Кеё-Сай айылы Дареги боюнча кабыл алынат.
110 «Ай-Эл» Коомдук фонду

Каттоо № 4254-3306-КФ,

ИУЖК коду:

23111794.

Күбөлүк жана  Устав жоголгондугу жөнүндө

18.07.2016-жыл. кириш

№ 2686

19.07.2016  
111 “Фирдавс” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

101000-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 24849243,

ИСН: 01407200810102

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

20.07.2016-жыл Кириш

№: 2707

25.07.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Толонов көчөсү, 139-үй Дареги боюнча кабыл алынат.
112 «Альфинур» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143125-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29009476, ИСН-02412201410125 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 15.07.2016-жыл кириш № 2669 27.07.2016 Дооматтар 2 айдын ичинде Кара-Суу району
113 «Олимп Азимут» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 148305-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29165414, ИСН-02508201510104 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 15.07.2016-жыл Кириш № 2668 27.07.2016 Дооматтар 2 ай Кара-Суу району Кең-Сай айылы дареги боюнча кабыл алынат
114 «Ай-Эл» коомдук фонду Каттоо номери № 4254-3306-КФ, ИУЖК коду-23111794 Күбөлүгү жана устав жоголгондугу жөнүндө 18.07.2016-жыл кириш № 2686 27.07.2016  
115 «Фонотек-Фарм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 140401-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28988183, ИСН-02409201410062 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 01.07.2016-жыл кириш № 2540 27.07.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Верхнеувамская көчөсү 10-үй дареги боюнча кабыл алынат
116 «Osh Road» (Ош Роуд) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 92826-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-24226660 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 01.08.2016 жыл кириш № 2859    
117 “Ош Азык-Тулук соодасы” ачык типтеги акционердик коому

Каттоо № 748-3306-АО, ИУЖК коду: 01591500.

күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

02.08.2016-жыл. кириш

№ 2868

02.08.2016  
118 “Фито Гирудо Мед” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

134457-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27629157,

ИСН: 02301201410089

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

01.08.2016-жыл Кириш

№: 2857

03.08.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Мухаммед Али Жин көчөсү, 34-үй, 15-батир Дареги боюнча кабыл алынат.
119 “АБА-Карго” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

157527-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27324206,

ИСН: 01703201610027

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

01.08.2016-жыл Кириш

№: 2842

03.08.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Базаров көчөсү, 30а-үй, Дареги боюнча кабыл алынат.
120 “Гарант Карго ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

154783-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27323530

ИСН: 01501201610035

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

01.08.2016-жыл Кириш

№: 2843

03.08.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Базаров көчөсү, 30а-үй, Дареги боюнча кабыл алынат.
121 «Форвард-Юг» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144692-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28990010, ИСН-00303201510184 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 03.08.2016-жыл кириш № 2880   Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Исанов көч. 47-үй 47-батир дареги боюнча кабыл алынат
122 «Кыргыз-Травертин» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149407-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29299474, ИСН-01310201510104 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 10.08.2016-жыл кириш № А-72    
123

«Маркет Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

143604-3303-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28880468;

ИСН 02001201510109

жоюу жѳнүндѳ

16.08.2016 ж.

№ 682

25.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Сузак р/ну, Ирригатор а.  Тел.: 0550905038
124 Курманжан Датка атындагы кайрымдуулук фондунун Туштук аймагындагы филиалы

Каттоо №

93075-3310-Ф-л

ИУЖК коду: 23773791,

ИНН: 41503200510086

 Баштапкы Жобонун жана мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн жоголгондугун билдирет

25.06.2016-жыл Кириш

№: 3185

26.08.2016  
125 «Керемет көч» билим берүү комплекси мекемеси Каттоо номери № 125261-3310-М-е, ИУЖК коду-27624728, ИСН-02809201210171 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 15.08.2016-жыл кириш № 2996 29.08.2016  
126 «Сафар-Умма» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 123662-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27623723, ИСН-02006201210148 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 20.06.2012 ж 12.08.2016-жыл кириш № 2993 29.08.2016  
127

“Бабур атындагы Ош Мамлекеттик өзбек Академикалык музыкалык драмалык театры” мекемесинин

Каттоо №

1698(77036)-3310-М-е

ИУЖК коду:2247070

 Күбөлүктүн  жоголгондугун билдирет

19.08.2016-жыл Кириш

№: 3109

01.09.2016  
128 “Юлдаш-Ата” кредиттик союзу

Каттоо №

3475-3306-КС

(74119-3306-КС)

ИУЖК коду:

22783528

Өзгөртүп түзүү жолу  менен кайра түзүү жөнүндө

25.08.2016-жыл Кириш

№ 3173

01.09.2016  Дооматтар эки айлык мөөнөттө Ош облусу, Араван району, Араван айылы дареги боюнча кабыл алынат.
129 Ош областык коомдук-саясий газетасы «Уш-Садоси» Мекемеси

Каттоо №

9-3306-М-е

ИУЖК коду:

21632023

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

30.08.2016-жыл Кириш

№ 3226

01.09.2016  
130 “Аруу сезим” мектепке чейинки билим беруу уюму- Мекемеси

Каттоо №127054-3306-М-е

ИУЖК коду: 28022635

ИСН:01401201310053

 Күбөлүктүн  жоголгондугун билдирет

25.08.2016-жыл Кириш

№: 3186

02.09.2016  
131

“М.М.Адышев атындагы Ош

Технологиялык

Университети

нин

лицеи”

Мекемеси

Каттоо №

160394-3310-М-е

ИУЖК коду: 27325546

ИСН: 02807201610058

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

29.08.2016-жыл Кириш

№: 3193

02.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош шаары, Исанов көчөсү, 81. Дареги боюнча кабыл алынат.
132 “Аруу сезим” мектепке чейинки билим беруу уюму- Мекемеси

Каттоо №127054-3306-М-е

ИУЖК коду: 28022635

ИСН:01401201310053

 Күбөлүктүн  жоголгондугун билдирет

30.08.2016-жыл Кириш

№: 3221

02.09.2016  
133 “Г.Мавлянов” атындагы адистештирилген айыл-чарба кооперативи – коммерциаялык эмес кооперативи

Каттоо №

71154-3306-КЭК

ИУЖК коду: 21271884,

 Уставдын  жоголгондугун билдирет

05.08.2002-ж

01.09.2016-жыл Кириш

№: 3233

06.09.2016  
134 “УФУК” («UFUK») жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 101840-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

24850068, ИСН: 01209200810150.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

07.09.2016-жыл Кириш

№ 3308

13.09.2016

 Дооматтар 2 айлык мөөнөттө Ош шаары, Привокзальная көчөсү, 218а, дареги боюнча кабыл алынат.

135

«Асылбек-Строй» Жоопкерчилиги  Чектелген коому

Каттоо №

141847-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:28897782

ИСН:01211201410019

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

08.09.2016-жыл Кириш

№: 3330

13.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош облусу, Араван р-ну, Абдил к, 8-үй Дареги боюнча кабыл алынат.
136

«Эмиркан-МАГ»

Жоопкерчилиги  Чектелген коому

Каттоо №

132291-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27627951

ИСН:03009201310065

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

07.09.2016-жыл Кириш

№: 3321

13.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош ш, Ташкентская к, 10-үй, 1-батир  Дареги боюнча кабыл алынат.
137 «Арча ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 74415-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-22070099 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 01.09.2016-жыл кириш № 3229 14.09.2016  
138 «Юлдаш-Ата» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 3475-3306-КС, (74119-3306-КС) ИУЖК коду-22783528 Өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүү жөнүндө 25.08.2016 жыл кириш № 3173 14.09.2016 Дооматтар эки айлык мөөнөттө Ош облусу, Араван району, Араван айылы дареги боюнча кабыл алынат
139 Ош областык коомдук-саясий газетасы «Уш-Садости Мекемеси» Каттоо номери № 9-3306-М-е, ИУЖК коду-21632023 Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 30.08.2016-жыл кириш № 3226 14.09.2016  
140 «Аруу сезим» мектепке чейинки билим берүү уюму мекемеси Каттоо номери № 127054-3306-М-е, ИУЖК коду-28022635, ИСН-01401201310053 Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 30.08.2016-жыл кириш № 3121 14.09.2016  
141 «М.М. Адышев атындагы Технологиялык Университетинин лицеи» мекемеси Каттоо номери № 160394-3310-М-е, ИУЖК коду-27325546, ИСН-02807201610058 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 29.08.2016-жыл кириш № 3193 14.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Исанов көчөсү 81 дареги боюнча кабыл алынат
142 Курманжан Датка атындагы кайрымдуулук фондунун Түштүк аймагындагы филиалы Каттоо номери № 93075-3310-Ф-л, ИУЖК коду-23773791, ИНН-41503200510086 Баштапкы жобонун жана мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн жоголгондугун билдирет 25.06.2016-жыл кириш № 3185 14.09.2016  
143

«Ак-Кагаз ЛТД»

Жоопкерчилиги

Чектелген коому

Каттоо №

129910-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27626638

ИСН:02705201310036

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

13.09.2016-жыл Кириш

№: 3359

15.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош ш, Курманжан-Датка к, 209-үй. Дареги боюнча кабыл алынат.
144 «Сары-Ташский кооператив» Коммерциялык эмес кооперативи

Каттоо №

73432-3306-НК

ИУЖК коду:21426720

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

09.09.2016-жыл Кириш

№: 3351

15.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош обл, Алай р-ну, /ч-Дөбө айылы  Дареги боюнча кабыл алынат.
145 «Енесей Транс Плюс» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

158501-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29388321

ИСН:00705201610065

 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө

13.09.2016-жыл Кириш

№: 3368

15.09.2016 Дооматтар  2 ай ичинде Ош обл, Кара-Суу р-ну, Эркин айылы  Дареги боюнча кабыл алынат.
146 «УФУК» («UFUK») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 101840-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-24850068, ИСН-01209200810150 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 07.09.2016-жыл, кириш № 3308 20.09.2016 Дооматтар 2 айлык мөөнөттө Ош шаары, Привокзальная көч., 218а, дареги боюнча кабыл алынат
147 «Эмиркан-МАГ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 132291-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27627951, ИСН-03009201310065 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 07.09.2016-жыл кириш № 3321 20.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде ош ш., Ташкентская к., 10-үй. 1-батир дареги боюнча кабыл алынат
148 «Асылбек-Строй» жоопкерчилиги чектелген Каттоо номери № 141847-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-28897782, ИСН-01211201410019 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 08.09.2016-жыл, кириш № 3330 20.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош обл.,Араван р-ну, Абдил к., 8-ү дареги боюнча кабыл алынат
149 «Ак-Кагаз ЛТД» жоопкерчилги чектелеген коому Каттоо номери № 129910-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27626638, ИСН-02705201310036 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 13.09.2016-жыл № 3359 20.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош ш., Курманжан-Датка к., 209-ү дареги боюнча кабыл алынат
150 «Сары-Ташский кооператив» кооммерциялык эмес кооперативи Каттоо номери № 73432-3306-НК, ИУЖК коду-21426720 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 09.09.2016-жыл № 3351 20.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош обл, Алай р-ну Үч-Дөбө айылы дареги боюнча кабыл алынат
151 «Аруу сезим» мектепке чейинки билим берүү уюму мекемеси Каттоо номери № 127054-3306—М-е, ИУЖК коду-20082635, ИСН-01401201310053 Уставы жоголгондугун билдирет 30.08.2016-жыл, кириш № 3221 20.09.2016  
152 «Енесей Транс Плюс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 158501-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29388321, ИСН-00705201610065 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 13.09.2016-жыл, кириш № 3368 20.09.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош обл., Кара-Суу р-ну Эркин айылы дареги боюнча кабыл алынат
153 «Г.Мавлянов» атындагы адистештирилген айыл-чарба кооперативи-коммерциялык эмес кооперативи Каттоо номери № 71154-3306-КЭК, ИУЖК коду-21271884 Уставдын жоголгондугун билдирет 05.08.2002 г 01.09.2016-жыл, кириш № 3233 20.09.2016  
154 “Ош мамлекеттик юридикалык институту” Мекемеси

Каттоо №

92720-3310-М-е

ИУЖК коду: 24226335,

 Мамлекеттик каттоо күбөлүгүн жоголгондугун билдирет

12.10.2006-ж

14.09.2016-жыл Кириш

№: 3383

20.09.2016  
155 «Керме-Тоо Агро» жабык акциоонердик коому

Каттоо №

146629-3306-ЖАК

ИУЖК коду:29163102

ИСН:00106201510154

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

21.09.2016-жыл Кириш

№: 3525

23.09.2016  
156 № 127 негизги мектеби-Мекемеси

Каттоо №

120369-3306-М-е ИУЖК коду:

23640481

ИСН: 01801201210290

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

23.09.2016-жыл Кириш

№ 3562

23.09.2016  
157 № 41 “Ак-Тилек” бала бакчасы – мекемеси

Каттоо №

124851-3310-М-е ИУЖК коду:

27624473

ИСН: 00309201210044

Күбөлүк жоголгондугу  жөнүндө

22.09.2016-жыл Кириш

№ 3534

23.09.2016  
158 № 2 Мухаммад Саид атындагы мектеп-гимназиясы-мекемеси

Каттоо № 71370-3306-М-е

ИУЖК коду:

22795618.

ИСН: 00309200110036.

күбөлүк бузулгандыгы жөнүндө

29.09.2016-жыл Кириш

№ 3644

30.09.2016  
159 “БАСТ” ачык акционердик коому

Каттоо № 74952-3306-ОАО, ИУЖК коду: 21954525.

күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө

28.09.2016-жыл. кириш

№ 3635

30.09.2016  
160 «Ош Жаңырыгы» гезити- Мекемеси

Каттоо №

73264-3306-М-е

ИУЖК коду: 20345402,

 Мамлекеттик каттоо күбөлүгүн жана уставынын жоголгондугун билдирет

19.10.1999-жылдагы

26.09.2016-жыл Кириш

№: 3598

03.10.2016  
161 “Бозбу-Ата” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 99427-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

24384070, ИСН: 02307200710055.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жън\ндъ

28.09.2016-жыл Кириш

№ 3629

04.10.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Алай району, Талды-Суу а/а. Талды-Суу айылы, дареги боюнча кабыл алынат.

162 «Азия Лайн КО» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

148199-3310-ЖЧК ИУЖК коду:

27322097

ИСН: 01908201510167

Жоюу жөнүндө

04.10.2016-жыл Кириш

№ 3685

06.10.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары. Өзгөн көчөсү, 138-26 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел: 0772225823

163 «Кыргыз-Корей Борбору» Мекемеси

Каттоо №

118713-3310-М-е

ИУЖК коду:27321560

ИСН:02909201110033

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

06.10.2016-жыл Кириш

№: 3756

07.10.2016 Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Акбуринская көчөсү, 76-үй дареги боюнча кабыл алынат
164

” Мухаммад-

Умар коргоо агенттиги” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

76963-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:23781299

ИСН:00504200510105

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

06.10.2016-жыл Кириш

№: 3754

10.10.2016 Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Анар кичи району 6-үй, 63-батир дареги боюнча кабыл алынат
165 “Гарант Карго ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

154783-3310-ЖЧК

ИУЖК коду: 27323530,

ИНН: 01501201610035

 Мамлекеттик каттоо күбөлүгүнүн жоголгондугун билдирет

15.01.2016-жылдагы

03.10.2016-жыл Кириш

№: 3680

11.10.2016  
166 «Артуш тревел» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

149175-3306-ЖЧК ИУЖК коду:

29299161

ИСН: 00210201510125

Жоюу жөнүндө

04.10.2016-жыл Кириш

№ 3695

11.10.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а, Киров көчөсү, дареги боюнча кабыл алынат.
167 «Аль-Тавфик Компани» жоопкерчилиг чектелген коому Каттоо номери № 109719-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-26579279, ИСН-01201201010183 Жоюу жөнүндө 04.10.2016 ж кириш № 3693 13.10.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кызыл-Кыштак а/а Кызыл-Кыштак айылы, Бешкапа көч., 198 дареги боюнча кабыл алынат: тел: 0558 67 87 77
168 Жакып Айтбаев атындагы толук эмес орто мектеби-Мекемеси

Каттоо №

127213-3306-У-е

ИУЖК коду: 23290845,

ИНН: 02101201310159.

 Баштапкы Уставдын  жоголгондугун билдирет

20.09.2016-жыл,

Кириш

№: 3507

25.10.2016  
169

«Малтавар Групп» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

146877-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29163315

ИСН:01106201510079

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

24.10.2016-жыл Кириш

№: 3939

25.10.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Ташкентская көчөсү, 3-үй дареги боюнча кабыл алынат

0555111611

170

«Балапан Ош» балдар бакча мекемеси

Каттоо №

140726-3310-М-е

ИУЖК коду:28988289

ИСН:00210201410081

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

26.10.2016-жыл Кириш

№: 3962

28.10.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Авицина көчөсү, 8А-үй дареги боюнча кабыл алынат

171

«ФАЙЗИ-УЗГЕН» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

5897-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:23935294

ИСН:02508200510224

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

26.10.2016-жыл Кириш

№: 3969

28.10.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош облусу,  Өзгөн р-ну, Рахматуллаев көчөсү, 3-үй дареги боюнча кабыл алынат

172

«ДДКА Компании» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

144062-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29010373

ИСН:00502201510218

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

01.11.2016-жыл Кириш

№: 4019

04.11.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош облусу, Ноокат р-ну, Кош-Дөбө айылы. дареги боюнча кабыл алынат

173

«Муслим транс» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

148783-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29166170

ИСН:01509201510240

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жън\ндъ маалымдайт

01.11.2016-жыл Кириш

№: 4018

04.11.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош облусу, Кара-Суу р-ну, Киров айылы. дареги боюнча кабыл алынат

174 Жакып Айтбаев атындагы толук эмес орто мектеби-Мекемеси Каттоо номери №  127213-3306-У-е, ИУЖК коду-23290845, ИСН-02101201310159 Баштапкы уставдын жоголгондугун билдирет 20.09.2016-жыл кириш № 3507 04.11.2016  
175 «Малтавар Групп» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 146877-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29163315, ИСН-01106201510079 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 24.10.2016-жыл № 3939 04.11.2016 Дооматтар эки айдын ичинде ОШ шаары. Ташкентская көч., 3-үй дареги боюнча кабыл алынат 0555 11 16 11
176

«Интерактив Компани» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

135010-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27629520

ИСН:01802201410016

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

09.11.2016-жыл Кириш

№: 4118

10.11.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Анар кичи-району, 8-үй, 57-батир. дареги боюнча кабыл алынат

177

Араван райондук “Дустлик” гезитинин редакциясы – Мекемеси

Каттоо №

71017-3306 -У-е

ИУЖК коду: 21408946,

 Баштагы Күбөлүктүн жана уставдын  жоголгондугун билдирет

14.11.2016-жыл,

Кириш

№: 4180

18.11.2016  
178

Араван райондук “Достук” гезитинин редакциясы – Мекемеси

Каттоо №

74203-3306-У-е

ИУЖК коду: 02492697,

 13.03.2002-жылдагы кайра каттоо Күбөлүктүн  жоголгондугун билдирет

16.11.2016-жыл,

Кириш

№: 4209

18.11.2016  
179 “НУР ТРЕНД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 147591-3310-ЖЧК.

ИУЖК коду:

28991664.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

14.11.2016-жыл Кириш

№ 4167

18.11.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ломоносов көчөсү, 6-үй дареги боюнча кабыл алынат.
180 «Интерактив Компания» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 135010-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27629520, ИСН-01802201410016 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 09.11.2016 жыл № 4118 23.11.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Анар кичи-району 8 үй 57 батир дареги боюнча кабыл алынат
181 «Муслим транс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148783-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29166170, ИСН-01509201510240 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 01.11.2016-жыл № 4018 23.11.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош облусу Кар-Суу р-ну, Киров айылы дареги боюнча кабыл алынат
180 «ДДКА Компани» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144062-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29010373, ИСН-00502201510218 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө маалымдайт 01.11.2016-жыл № 4019 23.11.2016 Дооматтар эки айдын ичинде Ош облусу Ноокат р-ну Кош-Дөбө айылы дареги боюнча кабыл алынат
183 “Дулдул-Ата ыйык-жер” кредиттик союзу

Каттоо номуру: 74374-3306-КС,

ИУЖК коду: 23064310.

Өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүлүүдө финансылык кооперативине «Кредиттик союз Дулдул-Ат»

18.11.2016-жыл Кириш

№  4275

25.11.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Араван району, А. Анаров а/а, Араван айылы, Ташматов къч. 1-үй.

184 “ЛОК АК-БУУРА” санотрий профилакторий жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 74159-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 22794822

Жоюу жөнүндө

24.11.2016-жыл Кириш

№ 4310

29.11.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Учкун айылы дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0707051010

185 “Мега Радиус” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 146840-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 29163289

ИНН: 01006201510051

Жоюу жөнүндө

24.11.2016-жыл Кириш

№ 4296

29.11.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Петрова көчөсү, 7/36. дареги боюнча кабыл алынат.
186 «НУР ТРЕНД» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 147591-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28991664 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 14.11.2016-жыл № 4167   Дооматтар эки айдын ичинде Ош шаары, Ломоносов көч., 6-үй дареги боюнча кабыл алынат
187 Араван райондук «Достук» гезитинин редакциясы мекемеси Каттоо номери № 74203-3306-У-е, ИУЖК коду-02492697 13.03.2002 жылдагы кайра каттоо күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 16.11.2016 жыл № 4209    
188 Араван райондук «Достлик» гезитинин редакциясы мекемеси Каттоо номери № 71017-3306-У-е, ИУЖК коду-21408946 Баштагы күбөлүктүн жана уставдын жоголгондугун билдирет 14.11.2016 жыл № 4180    
189 “Достук Транзит” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 162339-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 29390097,

ИНН: 00211201610041

Жоюу жөнүндө

07.12.2016-жыл Кириш

№ 4435

08.12.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылы, Мадумаров көчөсү,26-үй дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.0551007753

190 “Ала-Тоо транс ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 162376-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27326600, ИСН: 00411201610047.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

02.12.2016-жыл Кириш

№ 4381

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Салиева көчөсү, 59-үй, 21-батир, дареги боюнча кабыл алынат.

191 “Аман Карго” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 139062-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27631208, ИСН: 00708201410075.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

01.12.2016-жыл Кириш

№ 4369

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Нурахунов көчөсү, н-ж, дареги боюнча кабыл алынат.

192 “Гарант-Азия Сервис” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 144707-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

28990027, ИСН: 00403201510029.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жън\ндъ

01.12.2016-жыл Кириш

№ 4367

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Масалиев кеё къчъс\, н-ж, дареги боюнча кабыл алынат.

193 “Давинушка” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 137804-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27630798, ИСН: 01306201410179.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

06.12.2016-жыл Кириш

№ 4406

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Юбилейная көчөсү, 22-үй, дареги боюнча кабыл алынат.

194 “Карынбай Ата кени” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 160481-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27325569, ИСН: 00208201610100.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

01.12.2016-жыл Кириш

№ 4368

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Масалиев көч көчөсү, 45Б., дареги боюнча кабыл алынат.

195 “Кылымбий ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 130847-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27627098, ИСН: 01507201310094.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

02.12.2016-жыл Кириш

№ 4382

09.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 226-үй, дареги боюнча кабыл алынат.

196 Ала-Тоо транс  ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 162376-3310-ЖЧК,ИУЖКкоду 27326600,ИСНЖ: 00411201610047. Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 02.12.2016-жыл Кириш № 4381 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Салиевакочосу,59-уй, 21-Батир, дареги боюнча кабыл алынат
197 Кылымбий ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 130847-3310- ЖЧК,ИУЖК 27627098, ИСН 01507201310094 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 02.12.2016-жыл Кириш № 43812 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 226-үй, дареги боюнча кабыл алынат.
198 Мега Радиус жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 146840-3310- ЖЧК,ИУЖК коду 29163289,ИСНЖ: 01006201510051 Жоюу жөнүндө 24.11.2016-жыл Кириш № 4296 12.12.2016 Дооматтар 2 ай ичинде, Ош шаары, Петрова  көчөсү, 7/36. дареги боюнча кабыл алынат.
199 Дулдул-Ата ыйык-жер кредиттик союзу Каттоо № 74374-3306-КС, ИУЖК коду 23064310. Өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүлүүдө финансылык кооперативинекРЕДИТТИК СОЮЗ Дулдул ат 18.11.2016 жыл Кириш № 4275 12.12.2016 Дооматтар 2 ай ичинде, Ош облусу, Араван району, А. Анаров  а\а, Араван айылы, Ташматов коч 1-үй
200 Саламат  мектепке чейинки билим беруу уюму мекемеси Каттоо № 132301-3306-У-е ИУЖК коду: 28506221, ИНН 00110201310052 Уставдынжоголдугун билдирет 30.11.2016 жыл Кириш № 4260 12.12.2016  
201 Эрлан кузот агенттиги  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 155132-3310- ЖЧК,ИУЖК коду 27323576, ИСН, 01901201610064 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 01.12.2016 жыл Кириш № 4365 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Ак-Тилеккичи район, 34-кочо, 31 уй,дареги боюнча кабыл алынат.
202 Аман Карго  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 139062-3306- ЖЧК,ИУЖК коду 27631208, ИСН 00708201410075 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 01.12.2016 жыл Кириш № 4369 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-суу району,Кара-суушаары, Нурахунов кочосу, н-ж дареги боюнча кабыл алынат
203 Гарант Азия Сервис  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 144707-3310- ЖЧК,ИУЖК коду 28990027, ИСН 00403201510029 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 01.12.2016 жыл Кириш № 4367 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Масалиев  кеӊ кочосу, н-ж  дареги боюнча кабыл алынат
204 Карынбай  Ата кени  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 160481-3310- ЖЧК,ИУЖК коду 27325569, ИСН 00208201610100 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 01.12.2016 жыл Кириш № 4368 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Масалиев  кеӊ кочосу, 45 б, дареги боюнча кабыл алынат
205 Кара-Суу району боюнча  Баткен жоокерлеринин комитети Коомдук бирикмеси Каттоо  № 156738-3306-КБ ИУЖК коду 29024895 ИСН 01102201610041 Жоюлуу процесинде тургандыгы жонундо 24.11.2016 жыл Кириш № 4307 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Мады а\а Мадыайылы  дареги боюнча кабыл алынат
206 ЛОК АК БУУРА санаторий  профилакторий жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо  № 74159-3310- ЖЧК,ИУЖК коду 22794822 Жоюу жонундо 24.11.2016 жыл Кириш № 4310 12.12.2016 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Учкун айылы дареги боюнча кабыл алынат   тел 0707051010
207 Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосунун Түштүк  аймактык өкүлчүлүгү

Каттоо №

21942-3310-Ъ-к

ИУЖК коду: 23723592,

ИНН: 40601200510266

 06.01.2005-жылдагы Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет

06.11.2016-жыл,

Кириш

№: 4407

14.12.2016  
208 “Улыбка” медициналык борбору жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо № 128086-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду:

27625975, ИСН: 00103201310024.

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө

08.12.2016-жыл Кириш

№ 4455

14.12.2016

 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош шаары, Ленин көчөсү, 4Б-үй, дареги боюнча кабыл алынат.

209

«АНТ проекстрой» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

108238-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:26124297

ИСН:01510200910120

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

15.12.2016-жыл Кириш

№: 4525

15.12.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Салиева көчөсү,40в-үй, 29-батир. дареги боюнча кабыл алынат

210

«Бир бол алтын» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

148962-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27322559

ИСН:02509201510012

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

16.12.2016-жыл Кириш

№: 4542

16.12.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Низами көчөсү,148-үй, 18-батир. дареги боюнча кабыл алынат

211

«Жаны Кадам Голд» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

148965-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:27322565

ИСН:02509201510022

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

16.12.2016-жыл Кириш

№: 4544

16.12.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Заводская көчөсү, 5-үй, 8-батир. дареги боюнча кабыл алынат

212

«Электробытовик» жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

145162-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:28990381

ИСН:02503201510040

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

16.12.2016-жыл Кириш

№: 4543

16.12.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Щзгур, Конур-Жаз, 108-үй. дареги боюнча кабыл алынат

213 ” Люкс-Транс ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо номуру: 159030-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27325061

ИНН: 00106201610152

Жоюу жөнүндө

15.11.2016-жыл Кириш

№ 4526

20.12.2016

Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Салиева көчөсү, 68/32. дареги боюнча кабыл алынат.

Тел. 0555240027

214 «Улыбка» медициналык борбору жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 128086-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27625975, ИСН-00103201310024 Жоюулуу процессинде тургандыгы жөнүндө 08.12.2016 жыл № 4455 22.12.2016 Дооматтар 2 айлык мөөнөттө Ош шаары, Ленин көч., 4Б-үй, дареги боюнча кабыл алынат
215 «Достук Транзит» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 162339-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29390097, ИНН-00211201610041 Жоюу жөнүндө 07.12.2016-жыл № кириш № 4435 22.12.2016 Дооматтар эки ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Шарк айылы, Мадумаров көч., 26-үй дареги боюнча кабыл алынат тел: 0551 00 77 53
216 «Диванушка» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 137804-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-27630798, ИСн-01306201410179 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 06.12.2016 жыл № 4406 22.12.2016 Дооматтар эки айлык мөөнөттө Ош шаары, Юбилейная көч., 22-үй, дарег боюнча кабыл алынат
217

«Ариет-БМС» Коомдук фонду

Каттоо №

78549-3310-КФ

ИУЖК коду:23653973

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

21.12.2016-жыл Кириш

№: 4606

21.12.2016

Дооматтар 2-ай ичинде ош шаары, Арек а, Арек көчөсү,17а-үй. дареги боюнча кабыл алынат 0558800054

218 Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо Агентствосунун Түштүк аймактык өкүлчүлүгү Каттоо номери № 21942-3310-Ө-к, ИУЖК коду-23723592, ИНН-40601200510266 06.01.2005-жылдын Күбөлүктүн жоголгондугун билдирет 06.11.2016 жыл кириш № 4407 22.12.2016  
219

«Чынторо Транс» Жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

142712-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:29009068

ИСН:00812201410018

 Жоюлуу процессинде  тургандыгы жөнүндө маалымдайт

26.12.2016-жыл Кириш

№: 4663

28.12.2016 Дооматтар 2-ай ичинде Кара-суу р-ну, Курбан кара айылы дареги боюнча кабыл алынат 0555240027
220 «Ошская областная автобаза санитарных машин» Мекемеси

Каттоо № 1710-3306-М-е,

ИУЖК коду:

02055577.

ИСН: 02403199510035.

Жобосу бузулгандыгы жън\ндъ

26.12.2016-жыл Кириш

№ 4661

28.12.2016  
221 Ош облустук “Манас жаштары” уюму коомдук бирикмесинин Ноокат райондук филиалы – Филиалы

Каттоо № 116480-3306-Ф-л,

ИУЖК коду:

27472520.

Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө

26.12.2016-жыл. кириш

№ 4690

28.12.2016  
222 “Аль-Тавфик Компани” жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

109719-3306-ЖЧК

ИУЖК коду: 26579279,

ИНН: 01201201010183

 Мамлекеттик каттоо к\бъл\г\н\н жоголгондугун билдирет

12.01.2010-жылдагы

21.12.2016-жыл Кириш

№: 4607

29.12.2016