2015 жыл

 

Аталышы

Каттоо № ИУЖК коду ИСН Кабарламанын түрү

 

Келип түшкөн датасы (№ кириш датасы) Жарыялоо датасы  

Эскертүү

1 «Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министирлигинин Улуттук фтизиатрия борборуна караштуу Ош областтар аралык кургак учукка каршы балдар ооруканасы мекемеси» Каттоо № 78311-3310 М-Е ИУЖК коду 23503844 ИСН 00802200510145 Жобо (положения) жоголгондугу жөнүндө 04.08.2015 жыл Кириш № 1821    
2  Кыргыз Республикасынын Финансы министирлигинин Финансылык контролдоо жана финансы органдары менен иштөө боюнча региондук башкармалыгы мекемеси Каттоо № 73136-3310-М-е ИУЖК коду 02338298 Жоюу жөнүндө 29.07.2015 жыл Кириш № 1776   Доомат 2 ай ичинде Ош шаары, Ленин көчөсү, 289 дареги боюнча кабыл алынат тел. (03222) 27669
3 «Алай райондук медицина борбору» Алгачкы профсоюздук уюму  Каттоо № 4526-3306- ППО ИУЖК коду 23119264 Мамлекеттик катоо жөнүндө күбөлүгү, мөөрү жоголгондугу жөнүндө 29.07.2015 жыл кириш № 1778    
4 Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы мекемеси Каттоо № 78192-3310-М-е ИУЖК коду 23063807 Жобо (положения) жоголгондугу жөнүндө 29.07.2015 жыл Кириш № 1781    
5 Араван-Ак-Бураа канал башкармалыгы мекемеси Катоо№ 5003-3306-М-е ИУЖК коду: 23290213 Кошу жолу менен кайра түзүү жөнүндө 14.08.2015 ж.ыл, Кириш № 1894   Доомат 2 айылк мөөттө Ош шаары, Курманжан-датка көчөсү, 234 дареги боюнча каыл алынат. Тел. 0779289944
6 «БАСТ» ачык акционердик коому Катоо № 74952-3306-ОАО ИУЖК коду: 21954525 ИСН: 02603199810109 Өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүү жөнүндө 14.08.2015 жыл, Кириш № 1895   Доомат эки айлык мөөнөттө Ош облусу, Ноокат району , ноокат шаары, А. толонов көчөсү, 33-үй дареги боюнча кабыл алынат. Тел. 0555707130
7 Өзгөн райондук мамлекеттик архиви-мекемеси Катоо № 74300-3306-М-е ИУЖК коду 22341339 Жобо жоголгондугу жөнүндө 18.08.2015 жыл Кириш № 1915    
8 Алай райондук мамлекеттик архиви-мекемеси Катоо № 71106-3306-М-е ИУЖК коду: 21693237 Жобо жоголгондугу жөнүндө 18.08.2015 жыл Кириш № 1914    
9 «Клуб Мебели» жоопкерчилиги  чектелген коому Катоо № 103111-3310-ЖЧК, ИУЖК коду: 24851429 ИСН: 01012200810013 Жоюлуу процессинде тургандыгы жөнүндө 11.08.2015 жыл Кириш № 1867   Дооматтар 2 айлык мөөттө Ош шаары, Атабаев көчөсү, 47А, дареги боюнча кабыл алынат. Тел. 0772577733
10 “Ош облустук мамлекеттик ат майданы” мамлекеттик ишканасы Каттоо № 72195-3306-ГП

ИУЖК коду:

00824385

ИСН: 00405196118010

Өзгөртүп түзүү жолу  менен кайра түзүү жөнүндө 18.08.2015-жыл Кириш

№ 1916

    Дооматтар эки айлык мөөнөттү Ош облусу, Кара-Суу району, Төлөйкөн айылы дареги боюнча кабыл алынат.

Тел.03222 45575, 0770 116433.

11 Чоё-Алай райондук мамлекеттик архиви-Мекемеси Каттоо № 72777-3306-М-е

ИУЖК коду:

20909971

Жобо жоголгондугу жөнүндө 28.08.2015-жыл Кириш

№ 2015

   
12 «Кабар» жоопкерчилик чектелген коому Каттоо №

73746-3310-ЖЧК

(3119-3306-ЖЧК)

ИУЖК коду: 22514113

Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 27.08.2015-жыл

Кириш №2002

   
13 Чоң-Алай райондук мамлекеттик архиви-Мекемеси Каттоо № 72777-3306-М-е

ИУЖК коду:

20909971

Жобо жоголгондугу жөнүндө 28.08.2015-жыл Кириш

№ 2015

   
14 «Кабар» жоопкерчилик чектелген коому Каттоо №

73746-3310-ЖЧК

(3119-3306-ЖЧК)

ИУЖК коду: 22514113

Күбөлүк жоголгондугу жөнүндө 27.08.2015-жыл

Кириш №2002

   
15 “Альфа Телеком” жабык акционердик коомунун Туштук филиалы Каттоо №

108273-3310-Ф-л ИУЖК коду:

26124351

ИСН: 41910200910064

Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 15.09.2015-жыл Кириш

№ 2179

   
16 Тоо-Моюн айыл окмоту-мекемеси Катоо номери № 73723-3306-М-е ИУЖК коду: 22514001 Жобо жоголгондугу жөнүндө 04.09.2015 жыл кириш № 2091    
17 “МЭН” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 111178-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

26126224

ИСН: 01703201010160

Жоюу жөнүндө 15.09.2015-жыл Кириш

№ 2177

    Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ноокат тракты, 4км дареги боюнча кабыл алынат.
18 “Нур -Курулуш” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

67-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

23503689

Жоюу жөнүндү 21.09.2015-жыл Кириш

№ 2225

  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Керме Тоо кичи району, 19-\й, 95-батир дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:03222 6-54-42

19 Клинтайм” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

131396-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28384114

ИСН: 01608201310137

Жоюу жөнүндө 25.09.2015-жыл Кириш

№ 2250

29.09.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу р-ну, Шарк а/а, Шарк айылы. Сармазар к., 27, дареги боюнча кабыл алынат.
20 “Адилет Карго” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

139885-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27631533

ИСН: 01109201410019

Жоюу жөнүндө 22.09.2015-жыл Кириш

№ 2229

29.09.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Базаров көчөсү, 30А \й,

дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:0773558877

21 “Нур Карго плюс” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

136687-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28784813

ИСН: 02504201410019

Жоюу жөнүндө 28.09.2015-жыл Кириш

№ 2274

01.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Сарай а/а, Киров айылы. дареги боюнча кабыл алынат.
22 «МЭН» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 111178-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-26126224, ИСН-01703201010160 Жоюу жөнүндө 15.09.2015 ж, кириш № 2177 02.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ноокат тракты, 4 км, дареги боюнча кабыл алынат
23 «Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун Түштүк филиалы Каттоо номери № 108273-3310-Ф-л, ИУЖК коду-26124321, ИСН-41910200910064 Мамлекеттик каттоо күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 15.09.2015-жыл, кириш № 2179 02.10.2015  
24 “Бумеранг ЛТД” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №           133177-3310-ЖЧКИУЖК коду:27628577ИСН: 01611201310052 Жоюу жөнүндө 07.10.2015-жыл Кириш

№ 2332

12.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шары, Кеёеш айылы, А. Малабекова көчөсү, 104-үй дареги боюнча кабыл алынат
25 “Иранов” жоопекрчилиги чектелген коому Каттоо №           116035-3310-ЖЧКИУЖК коду:27319920ИСН: 03003201110087 Жоюу жөнүндө 08.10.2015-жыл Кириш

№ 2354

12.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Г. Айтиев көчөсү, 15-үй, 3-батир дареги боюнча кабыл алынат.
26 “Туз-Жол” жоопкерчилиги

чектелген коому

Каттоо №

3333-3306-ЖЧК

(76230-3306-ЖЧК)

ИУЖК коду:

22703185

Жоюу жөнүндө 12.10.2015-жыл Кириш

№ 2374

15.10.2015 Дооматтар 2 айичиндеОш шаары, Г. Айтиев көчөсү, 21-үй дареги боюнча кабыл алынат.
27 ” Экстрим ” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

141579 -3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

28988496

ИСН: 00311201410109

Жоюу жөнүндө 20.10.2015-жыл Кириш

№ 2515

22.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Ак-Тилек кичи району, 1/63дареги боюнча кабыл алынат.
28 “Мега-Мадина” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

113633-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27318368

ИСН: 00810201010029

Жоюу жөнүндө 21.10.2015-жыл Кириш

№ 2528

26.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Зайнабетдинов көчөсү, 3/34 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:0550362820, 03222 8-79-48,

8-79-14, 8-79-71

29 ” Пегас-Юг” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

1248 -3310-ЖЧК

(92652-3310-ЖЧК)

ИУЖК коду:

24219157

ИСН: 01407200610073

Жоюу жөнүндө 21.10.2015-жыл Кириш

№ 2526

26.10.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Жапалак айыл өкмөтү, Мамытов көчөсү, 84 дареги боюнча кабыл алынат.

Тел:0550051264

30 Нарын райондук Ж.Шералиев атындагы балдардын көркөм өнөр мектеби 80310-3304-У-е, 21841904, 00112199710076 Уставы жоголгондугу жөнүндө 21.10.2015-ж, № 1651 26.10.2015  
31 “Алихан” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

16-3306-ЖЧК

(75211-3306-ЖЧК)

ИУЖК коду:

21632030

Жоюу жөнүндө 26.10.2015-жыл Кириш

№ 2574

02.11.2015  
32 “Адилет Карго” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

139885-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27631533

ИСН: 01109201410019

Күбөлүк бузулгандыгы жөнүндө 26.10.2015-жыл Кириш

№ 2576

02.11.2015  
33 “Адилет Карго” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 139885-3310_ЖЧК, ИУЖК коду-27631533, ИСН-01109201410019 Күбөлүгү бузулгандыгы тууралуу 26.10.2015 жыл, Кириш № 2576 05.11.2015  
34 “Рюмат Ал Жавохир» жоопкерчилиги чектелген коому” Каттоо №

5321-3306-ЖЧК (72244-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

23460052

Жоюу жөнүндө 04.11.2015-жыл Кириш

№ 2686

11.11.2015  
35 “Кара-Кочкор жандандыруу жана калыбына келтире дарылоо борбору – мекемеси Каттоо № 2910-3306-М-е

ИУЖК коду:

226304925

Күбөлүк жана устав жоголгондугу жөнүндө 03.11.2015-жыл Кириш

№ 2673

11.11.2015  
36 ” “Фри-левел” жоопкерчилиги чектелген коому” Каттоо №

141859-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

28988604

ИСН

01211201410062

Жоюу жөнүндө 03.11.2015-жыл Кириш

№ 2672

11.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Урицкий көчөсү, 4-үй , 65-батир дареги боюнча кабыл алынат.
37 “Рюмат Ал Жавохир» жоопкерчилиги чектелген коому” Каттоо №

5321-3306-ЖЧК(72244-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

23460052

Жоюу жөнүндө 04.11.2015-жыл Кириш

№ 2686

11.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү,435-үй  дареги боюнча кабыл алынат. Тел.0555177476
38 “Кыргыз Мрамор Таш” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

148183 -3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

29165229

ИСН: 01908201510068

Жоюу жөнүндө 05.11.2015-жыл Кириш

№ 2692

13.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Өзгөн району, Жалпак-Таш а/а, Учкаптал айылы. дареги боюнча кабыл алынат.
39 ” Сотовый Мир” жоопкерчилиги чектелген коому” Каттоо №

146570-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

28991206

ИСН

02805201510091

Жоюу жөнүндө 24.11.2015-жыл Кириш

№ 2904

26.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Г. Айтиев көчөсү, 6-үй  дареги боюнча кабыл алынат.
40 ” Орзу и Ко” жоопкерчилиги чектелген коому” Каттоо №

122711-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27623157

ИСН

00205201210028

Жоюу жөнүндө 24.11.2015-жыл Кириш

№ 2886

26.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 345-үй  дареги боюнча кабыл алынат.
41 «Кыргыз Мрамор Таш» жоопкерчилиги чектлеген коому Каттоо номери № 148183-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-29165229, ИСН-01908201510068 Жоюу жөнүндө 05.11.2015 жыл кириш № 2692 26.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу,Өзгөн району, Жалпак-Таш а/а, Учкаптал айылы дареги боюнча кабыл алынат
42 «Фри-левел» жоопкерчилиги чектлеген коому Каттоо номери № 141859-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28988604, ИСН-01211201410062 Жоюу жөнүндө 03.11.2015 жыл кириш № 2672 26.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Урицкий көчөсү, 4 үй, 65-батир дареги боюнча кабыл алынат
43 “Гарант Карго” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

133360-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

27628672

ИСН: 02611201310130

Жоюу жөнүндө 25.11.2015-жыл Кириш

№ 2906

27.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Нурахунов көчөсү, н-ж. дареги боюнча кабыл алынат
44 “Агро Юг Компани” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

124887-3310-ЖЧК

ИУЖК коду:

27624496

ИСН: 00509201210011

Жоюу жөнүндө 25.11.2015-жыл Кириш

№ 2907

27.11.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош  шаары, Карасуу көчөсү, 5а үй, дареги боюнча кабыл алынат.
45 “Трал Транс” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №132721-3306-ЖЧК

ИУЖК коду:

28506882

ИСН:02210201310018

Жоюлуу прцессинде тургандыгы жөнүндө 27.11.2015-жыл Кириш

№ 2930

04.12.2015 Дооматтар 2 айлык моонотто Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шары, Нариман кочосу 30, дареги боюнча кабыл   алынат.
46 «АСКАР-ОРДО»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 123205-3306-ЖЧК,

ИУЖК коду: 27849384

ИНН: 02505201210190

Жоюу жөнүндө 25.12.2015-жыл Кириш

№ 3476

28.12.2015 Дооматтар 2 ай ичинде Ош облусу, Кара-Суу району,   Отуз-Адыр айыл аймагы, Кара-Дөбө айылы, Чодонов көчөсү, 290.дареги боюнча кабыл алынат.
47 “Сектор Секьюрити” коргоо агенттиги” жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 143027-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28988964

ИНН: 02212201410015

Жоюу жөнүндө 29.12.2015-жыл Кириш

№ 3509

04.01.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Нурматов көчөсү, 3. дареги боюнча кабыл алынат.
48 «Герц»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 76677-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 24000878

ИНН: 00203200610243

Жоюу жөнүндө 31.12.2015-жыл Кириш

№ 3568

 11.01.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Курмнжан-Датка көчөсү, 262,  дареги боюнча кабыл алынат.
49 Ноокат аймактын ооруканасы Мекемеси Каттоо номери № 92738-3306-М-е, ИУЖК коду-02057027, ИСН-00406200210074 Баштапкы жобонун жоголгондугун билдирет 14.12.2015 жыл, кириш № 3163 13.01.2016  
50 «Атлант Ресурс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 141771-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-28897658, ИСН-01011201410013 Күбөлүгү жоголгондугун билдирет 05.12.2015-жжыл, кириш № 3059 13.01.2016  
51 «Нурзама» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 84546-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-23657642, ИСН-02212200410020 Баштапкы күбөлүктун жоголгондугун билдирет 14.12.2015-жыл, кириш № 3164 13.01.2016  
52 «Сулайман Тоо-ак-Буура» мунципалдык мекемеси Каттоо номери № 107210-3310-У-е, ИУЖК коду-26117900, ИНН-01208200910181 Жоюу жөнүндө 15.12.2015 жыл кириш № 3168 13.01.2016 Дооматар 2 ай ичинде Ош шаары, Курманжан-Датка көчөсү, 235 А дареги боюнча кабыл алынат. Тел: 0551512223
53 «Тынчтык-Фарм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 106743-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-26115628, ИНН-01007200910036 Жоюу жөнүндө 15.12.2015-жыл кириш № 3167 13.01.2016 Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Кара-Суу көчөсү, 32/3-үй дареги боюнча кабыл алынат
54 «Импорт-Лайн» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143644-3310-ЖЧК, ИУЖК коду-28989320, ИСН-02101201510285 Жоюу жөнүндө 10.12.2015-жыл кириш № 3371 13.01.2016 Дооматтар 2 ай ичинде  Ош шаары, Озгүр бөлүгү, Арал көчөсү, 4-үй дареги боюнча кабыл алынат
55 «Мурат-Агротрейдинг» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 71048-3306-ЖЧК, ИУЖК коду-22630457 Жоюу жөнүндө 14.12.2015-жыл кириш № 3444 13.01.2016 Дооматар 2 ай ичинде Ош облусу, Алай району, Кичи каракол айылы дареги боюнча кабыл алынат
56 «Универсал Курулуш»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 145426-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28990524

ИНН: 00704201510123

Жоюу жөнүндө 18.12.2015-жыл Кириш

№ 3008

  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Төлөйкөн бөлүгү(айылы), Ж.Абылкасымов көчөсү, 18,  дареги боюнча кабыл алынат.
57 «Нур Кылым»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номуру: 145427-3310-ЖЧК,

ИУЖК коду: 28990518

ИНН: 00704201510062

Жоюу жөнүндө 18.12.2015-жыл Кириш

№ 2981

  Дооматтар 2 ай ичинде Ош шаары, Петрова көчөсү, 27-үй, 34-бат,  дареги боюнча кабыл алынат.