Home » Долбоорлорун коомдук талкуулоо » Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О переводе земельных участков, расположенных на территории Лесхоза Чаткальского района и айылного аймака Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики»О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн»

Проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О переводе земельных участков, расположенных на территории Лесхоза Чаткальского района и айылного аймака Каныш-Кыя Чаткальского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики»О внесении дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О мерах по внедрению механизма применения контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных в режиме онлайн»

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2016-жылдын 15-июнундагы № 324 «Маалыматтарды онлайн режиминде берүү функциясы бар контролдук-кассалык машиналарды колдонуу механизмин ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө»

 

«Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. 2016-жылдын 15-июнундагы № 324 «Маалыматтарды онлайн режиминде берүү функциясы бар контролдук-кассалык машиналарды колдонуу механизмин ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна төмөнкүдөй толуктоо киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген, Ишинин өзгөчөлүгүнө же жайгашкан жеринин шарттарына байланыштуу контролдук-кассалык машиналарды колдонбостон калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзө алышкан уюмдардын жана жеке жактардын тизмеги

- төмөнкүдөй мазмундагы 4-пункт менен толукталсын:

«4. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан лицензияланган жеке нотариустар».

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн татып он беш күн өткөндөн кийин күчунө кирет.

 

 

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

 

 

2016-жылдын 15-июнундагы № 324 «Маалыматтарды онлайн режиминде берүү функциясы бар контролдук-кассалык машиналарды колдонуу механизмин ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна

МААЛЫМ КАТ-НЕГИЗДЕМЕ

 

2016-жылдын 15-июнундагы № 324 «Маалыматтарды онлайн режиминде берүү функциясы бар контролдук-кассалык машиналарды колдонуу механизмин ишке киргизүү боюнча чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому, ишинин өзгөчөлүгүнө же жайгашкан жеринин шарттарына байланыштуу контролдук-кассалык машиналарды колдонбостон калк менен акчалай эсептешүүлөрдү жүргүзө алышкан уюмдардын жана жеке жактардын тизмегине жеке нотариустарды кошуу максатында иштелип чыккан.

Өзүнүн кирешесин  эркин базар баалары боюнча товарларды сатуудан,   кызматтарды көрсөтүүдөн алган жана өзүнүн жеке атынан аракет кылган ишкерлерден айырмаланып, жеке нотариус Кыргыз Республикасынын атынан иш алып барат жана «Мамлекеттик алым жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын  1-беренесине жана «Нотариат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 23-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен бекитилген коюмдар боюнча  мамлекеттик алымды алат.

«Мамлекеттик алым жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 7-беренесине ылайык мамлекеттик нотариуска кайрылганда 90 пайыз өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке, 10 пайыз өлчөмүндө юстиция мекемелерин өнүктүрүү жана материалдык жактан колдоо фондуна түшөт, ал эми  жеке нотариуска кайрылганда 90 пайыз өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке, 10 пайыз өлчөмүндө жеке нотариустун карамагына түшөт.

Ошондой эле, нотариалдык аракеттерди жасагандыгы үчүн өндүрүлгөн мамлекеттик алымдын суммасы нотариалдык аракеттерди каттоо реестринде жана мамлекеттик алымды төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияда чагылдырылат. Квартал сайын республиканын нотариустары  жасалган нотариалдык аракеттердин саны боюнча жана алар боюнча өндүрүлгөн мамлекеттик алымдын суммасы тууралуу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине статистикалык отчет беришет.

Мамлекеттик алымды алышкан жеке нотариустар иш-аракеттердин өз учурунда аткарылышы жана документтердин берилиши, алым алуунун тууралыгы, ошондой эле белгиленген тартипте бюджетке өз учурунда жана толук төлөнүүсү үчүн «Мамлекеттик алым жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 9-беренесине ылайык жоопкерчилик тартат. Жеке нотариустар тарабынан мамлекеттик алымдын бюджетке туура жана өз убагында жана толук түшүшүнө контролду аймактуулугу боюнча салык кызматтары жүзөгө ашырат.

Мындан тышкары, төмөн киреше менен жалгыз (жалданма жумушчуларды пайдаланбастан) нотариалдык ишти жүзөгө ашырып жаткан нотариустар үчүн контролдук-кассалык машиналарды колдонуунун чыгымдуулугун гана эске албастан, кеӊселердин кызматкерлеринин нотариалдык аракеттерди жасоодогу сырды сактоосун да эске алуу керек.

Ошентип мамлекеттик алымды өндүрүү менен байланышкан, төлөмдөрдү эсепке алуунун нотариустар тарабынан жүргүзүүнүн ачыктыгы мыйзам жүзүндө камсыздалган.

Жогоруда баяндалганды эске алып,  долбоор менен жеке нотариустарга  кызматтары үчүн мамлекеттик алымды жана төлөмдөрдү  контролдук-кассалык машиналарды колдонбостон алуу укугун берүү сунушталууда.

Долбоорго коомдук талкуулоо жүргүзүү максатында, бул долбоор Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилген. Долбоор Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий веб-сайтына (minjust.gov.kg) 2016-жылдын 29 ноябрында жайгаштырылган.

Мындан сырткары,  Эл аралык мыйзамдарга жана  иштөөдөгү улуттук ченемдерге   жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча  сунушталган   долбоордун ченемдери    колдонуудагы   ченемдик укуктук актыларга  каршы келбейт,  ошондой эле  долбоор  жөнгө салуучу таасирди талдоону   талап кылбайт, анткени ишкердик иш-аракетти жөнгө салууга багытталган эмес.

Ушуну менен,   белгиленген   Өкмөттүн    долбоорун кабыл алуу  социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбээрин  кошумча маалымдайбыз. Бул  Өкмөттүн   долбоорун кабыл алуу  мамлекеттик бюджеттен  кошумча каржы чыгымдарын  талап кылбагандыгын  белгилеп кетмекчибиз.

Жогоруда берилгендин негизинде, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тарабынан аталган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Өкмөттүн кароосуна киргизилүүдө.

 

Министр                                                                                      У. Ахметов

 

 

Исп.: главный специалист управления

нотариата и адвокатуры

Г. Абдуллаева