Home » Юридикалык жактарды каттоо » Образцы документов для регистрации СМИ

Образцы документов для регистрации СМИ

             Кыргыз Республикасынын

                                                                    Юстиция министрлиги

 

                                                                                                                                                                                         _____________________

      Бишкек ш.                                                                                                                                                 ___-жылдын _____________

 

 

Журналды каттоо тууралуу

АРЫЗ

           

________________________________________________________

(ММК түзүп жаткан юридикалык жактын толук аталышы, юридикалык дареги, каттоо маалыматтары)

 

журналын каттоого тапшырат.

 

- ММКнын аталышы: «_____» журналы

- ММКнын түрү: журнал

- ММКнын тилдери: ________________

- ММКнын жайгашкан жери: ___________________

- Редакциянын дареги: _________________

- ММКнын таркатылуучу аймагы: _____________

- ММКнын болжолдуу чыгуу мезгилдүүлүгү: _______________

- ММКнын максималдуу көлөмү: ________________

- ММКнын тиражы: ________________

- ММКнын форматы: _____________________

- Каржылоо булактары: ____________

- Программалык максаттары жана милдеттери:  ___________________

 

 ММКнын түзүп жаткан юридикалык жактын жетекчисинин колтамгасы, юридикалык жактын мөөрү

«____»  журналын түзүү жөнүндө

ЧЕЧИМ

 

Бишкек ш.                                                                     ____-жылдын ___ __________

 

“____” (юридикалык жактын толук аталышы) ______ (юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органы) _____ (ФАА)

төмөнкү чечимдерди кабыл алды:

 

1.  «___» журналы түзүлсүн.

2.  «___» журналынын программалык максаттары жана милдеттери бекитилсин.

3.  «___» журналынын журналынын башкы редактору болуп  (ФАА) _____________ дайындалсын.

4. «___»   журналы Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында белгиленген тартипте катталсын.

МККны уюштурууга ыйгарым укуктуу жактын колтамгасы

мөөр менен бекитилет

 

 

 

“____” журналынын

 уюштуруучусу жөнүндө маалымат

 

 

Бишкек ш.                                                           ____-жылдын ___ __________

 

 

            “_____” (юридикалык жактын толук аталышы), каттоо № 1 -___-___-___, ИУЖК коду _____, ИСН ____________, юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, ____ шаары, ____ көчөсү, ___-үй.

            “_____”(юридикалык жактын толук аталышы) башка массалык маалымат каражатарына карата уюштуруучу, негиздөөчүсү, менчик ээси, редактор (редакция) басып чыгаруучу жана таркатуучу болуп саналбайт.

 

юридикалык жактын жетекчесинин колтамгасы, юридикалык жактын мөөрү