2016 год

Аталышы Каттоо №, ИУЖК коду, ИСН Кабарламанын түрү Келип түшкөн датасы

(№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы Эскертүү
1 «ДУЭТ АВТО» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери  № 102711-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26150665, ИСН-01211200810103 Жоюу жөнүндө 11.02.2016 ж № 2240 19.02.2016 Талаптар эки айдын ичинде Токмок ш., Гагарина к., 120 үй боюнча кабыл алынат
2 «Алтын кыртыш» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 131005-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28485200, ИСН-02207201310248 Жоюу жөнүндө 11.02.2016-ж № 2271 18.02.2016 Талаптар эки айдын ичинде Жайыл р-ну Петропавловка ай., Совет к., 9-үй тел: 0555451494 бонча кабыл алынат
3 «Радойл-Азия» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 141987-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28994249, ИСН-01311201410126 Жоюу жөнүндө 02.02.2016 ж № 1607 17.02.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Калык-Акиева көч., 66-үй, С-35-кеңсе тел: 0553263301
4 «ЛУПА» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148345-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29281706, ИСН-02708201510087 Жоюу жөнүндө 01.02.2016-ж № 1541 17.02.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр., 178- үй 30-бат
5 «Кыргыз-Китай «Партнер» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 121876-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27703735, ИСН-02003201210096 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 08.02.2016-ж № 1878 12.02.2016  
6 Жоопкерчилиги чектелген коому «Кыргызско-Китайская Компания «Партнер» Рег.№ 121876-3300-ООО;

код ОКПО        27703735;

ИНН  02003201210096

Об утере свидетельства 05.02.2016 г.

№ 1878

11.02.2016  
7 Жоопкерчилиги чектелген коому«Кристалл Мелек» Регистрационный номер № 104307-3300-ООО, код ОКПО-26432984, ИНН-02502200910143 Жоюу жөнүндө 19.01.2016 05.02.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: г. Бишкек, ж/м Колмо, ул. Жаз, д.12 тел: 0772941188, 0700077228
8 Образовательное учреждение «Школа Чудо Радуга» Регистрационный номер № 134155-3300-У-е, код ОКПО-28620000, ИНН-01001201410050 Жоюу жөнүндө 22.01.2016 г № 1082 05.02.2016 Претензии принимается в течении двух месяцев по тел: 0555010270
9 Жоопкерчилиги чектелген коому«Компания Ли Ши ЛТД» Регистрационный номер № 19929-3300-ООО, код ОКПО-23169380, ИНН-01505200310029 Жоюу жөнүндө 20.01.2016 05.02.2016 Претензии принимается в течении двух месяцев по адресу: г. Бишкек пр. Чуй, д. 230 тел: 0779145917
10 Жоопкерчилиги чектелген коому«ГЕО СЕРВИС Кей ДЖИ» Регистрационный номер № 137227-3300-ООО, код ОКПО-28769593, ИНН-01605201410116 Жоюу жөнүндө 21.01.2016 г № 975 04.02.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек ул. Киевская д 120/27 тел: 0553903070
11 Жоопкерчилиги чектелген коому«Акниет Инвест» Регистрационный номер № 138825-3300-ООО, код ОКПО-28916212, ИНН-02507201410101 Жоюу жөнүндө 21.01.2016 г № 998 01.02.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек ул. Киевская 120/27 тел: 0553903070
12 Жоопкерчилиги чектелген коому«Альфа-Импэкс» Регистрационный номер № 23762-3300-ООО, код ОКПО-24337425, ИНН-01412200610074 Жоюу жөнүндө 26.01.2016 г № 1217 01.02.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек, 12 мкр., д. 5, кв. 20 с 9.00 до 18.00 часов
13 Жоопкерчилиги чектелген коому«Фит-Трейд» Регистрационный номер № 129577-3300-ООО, код ОКПО-28323124, ИНН-00305201310057 Жоюу жөнүндө 26.01.2016 г № 1221 01.02.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек ул. Абдрахманова д 176 кв. 142 тел: 0555400794
14 Жоопкерчилиги чектелген коому«Арт Технолоджи» Регистрационный номер № 105772-3300-ООО, код ОКПО-26434842, ИНН-01305200910273 Жоюу жөнүндө 25.01.2016 № 1134 01.02.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Токмок ул. Пушкина д. 99 тел: 0313862784
15 Жоопкерчилиги чектелген коому«МЕГАГУН» Регистрационный номер № 139294-3300-ООО, код ОКПО-28916700, ИНН-01508201410221 Жоюу жөнүндө 16.01.2016 г № 661 28.01.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г.Бишкек, ул. Тыныстанова, д. 189
16 Жоопкерчилиги чектелген коому«Геолого-горнорудная компания Тиан-Сиен» Регистрационный номер № 131324-3300-ООО, код ОКПО-28485815, ИНН-01208201310110 Жоюу жөнүндө 15.01.2016 г № 614 22.01.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: г. Бишкек, ул. Лермонтова д. 35 Акаб. 307, тел: 0778596464
17 Жоопкерчилиги чектелген коому«МЕГАСАВ» Регистрационный номер № 134856-3300-ООО, код ОКПО-28620951, ИНН-00702201410052 Жоюу жөнүндө 16.01.2016 г № 659 22.01.2016 Претензии принимаются  в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек, ул. Тыныстанова д. 189
18 Жоопкерчилиги чектелген коому«Бизнес Грация» Регистрационный номер № 131274-3300-ООО, код ОКПО-28485720, ИНН-00608201310115 Жоюу жөнүндө 11.01.2016 г № 243 20.01.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек мкр., Восток-5 д. 14/2, кв. 2 тел: 0555146527, 0555918686
19 Совместное Кыргызско-Российское жоопкерчилиги чектелген коому«ВЕТА-БИШКЕК» Регистрационный номер № 4896-3300-ООО, код ОКПО-21979421, ИНН-01004199810187 Жоюу жөнүндө 13.01.2016 г № 494 20.01.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова д.86 кв. 30, тел: 432016
20 ОсОО «Старт компани» Регистрационный номер № 91554-3302-ООО, код ОКПО-23846291, ИНН-01901200610041 О нахождении в процессе ликвидации 28.12.2015 г  № 1532 18.01.2016 Претензии принимаются в течение 2 месяцев по адресу: Иссык-Кульская область, город Каракол, ул. Абдрахманова 136/18 тел: 0392253261
21 Жоопкерчилиги чектелген коому«Кирстоун» Регистрационный номер № 130794-3300-ООО, код ОКПО-28467662, ИНН-01007201310279 Жоюу жөнүндө 13.01.2016 г № 459 25.01.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй д. 178 кв. 30 тел: 0555222684
22 «МУЗТАУ» биргелешкен ишканасы жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 131796-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28486435, ИСН-00609201310079 Жоюу жөнүндө 25.02.2016 № 3002 03.03.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 3-Сызык к., 12-үй боюнча кабыл алынат
23 «Спектрум Азия Групп» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 146626-3300-ЖЧК, ИУЖк коду-29199382, ИСН-00106201510100 Жоюу жөнүндө 26.02.2016 № 3001 03.03.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Абдрахманова к., 170-үй боюнча кабыл алынат
24 ХИСАР HISAR LTD жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 4852-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-21979399, ИСН-00904199810149 Жоюу жөнүндө 29.02.2016 ж № 3128 05.03.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү номер боюнча кабыл алынат: 0553903070
25 «Premium production» (Премиум продакшн) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 124683-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27947897, ИСН-02208201210127 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 02.03.2016 ж № 3321 14.03.2016  
26 «ЭКО МАСТЕР СТРОЙ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136968-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28733655, ИСН-01205201410082 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 02.03.2016 ж № 3281 15.03.2016  
27 «СТАТУС ОЙЛ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 147759-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29200978, ИСН-02407201510246 Жоюу жөнүндө 17.02.2016 № 2557 04.03.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат тел: 0702535402
28 «Bristol» (Бристол) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 18447-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23095109, ИСН-02709200210095 Кайра түзүү жөнүндө 16.03.2016 ж № 4193 18.03.2016 Коом бөлүнүп чыгуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат: Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш. Матросов көч. 1 а тел: 0312 98630
29 «НЕФТЕМАРКЕТ-ВОСТОК» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22990-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24166225, ИСН-01204200610033 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 17.03.2016 ж № 4307 24.03.2016  
30 «Ким Корпорейшн» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143338-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28982453, ИСН-00801201510059 Жоюу жөнүндө 11.03.2016 ж вх. № 3889 25.03.2016 Дооматар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көч., 71-үй тел: 0555777295
31 «ЛЮАРТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 20137-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23222878, ИСН-00906200310200 Жоюу жөнүндө 10.03.2016-ж № 3757 25.03.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Бөкөнбаев к., 177-үй, тел: 0312316100, 0312871807 боюнча кабыл алынат
32 «Консорциум ЛС Кабель энд Систем энд СМ Повэртэч Лтд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 150184-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29283757, ИСН-02910201510184 Жоюу жөнүндө 11.03.2016 25.03.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Линейная к., 1Б  үй, тел: 0555164686 боюнча кабыл алынат
33 «ТУРИМПЕКС-ГРУПП» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 139805-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28917220, ИСН-00309201410244 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 11.03.2016-ж № 3890 25.03.2016  
34 «AWANINT K.K» (АВАНИНТ Кей.Кей) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 129959-3300, ИУЖК коду -28323696, ИСН-02508201110079 Жоюу жөнүндө 22.03.2016 ж № 4499 28.03.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Раззаков көч., 19-үй тел: 0555903310
35 «ЕСО-СЕБРА» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 127424-3300-ЖЧК,к ИУЖК коду-27951143, ИСН-02901201310163 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 30.03.2016-ж № 5033 08.04.2016  
36 «EGS Exploration» (ИДжиЭс Эксплорейшн) жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери №  127158-3300-ЖЧК,к ИУЖК коду-27950882, ИСН-01801201310041 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 08.04.2016-ж № 5590 18.04.2016  
37 «Юниколор»  жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери №  119984-3300-ЖЧК,к ИУЖК коду-27701727, ИСН-02112201110115 Жоюу жөнүндө 06.04.2016-ж № 5590 18.04.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Исанов к., 94 үй, 29 бат. боюнча кабыл алынат
38 «Альянс Интернейшнл Бизнес»  жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери №  126376-3300-ЖЧК,к ИУЖК коду-27941630, ИСН-02911201210217 Жоюу жөнүндө 06.04.2016-ж № 5590 18.04.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Суванбердиева к., 106 үй, 22 бат. боюнча кабыл алынат
39 «Фреш Фуд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 111868-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26742058, ИСН-01205201010023 Жоюу жөнүндө 14.04.2016-ж № 5955 27.04.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Садыгалиев к., 6-үй тел: 351779 боюнча кабыл алынат
40 «С жана С» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 133732-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28619379, ИСН-01712201310047 Жоюу жөнүндө 13.04.2016-ж № 5955 27.04.2016 Талапатар эки айдын ичинде Бишкек ш., Фучик к., 9-үй, тел: 0772673970, боюнча кабыл алынат
41 «Евгеника» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 106107-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26435403, ИСН-00306200910244 Жоюу жөнүндө 20.04.2016-ж № 6445 29.04.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Душанбе көч., 54/26-үй
42 «ЭльГазОил» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 112584-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26743112, ИСН-00607201010123 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 18.04.2016 № 6294 29.04.2016  
43 «JMK» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 59096-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24622443, ИСН-01312200710082 Жоюу жөнүндө 26.04.2016 ж № 6848 29.04.2016 Дооматтар 65 күндүн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 136-үй, 385/1 квартал
44 «Медикеар» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149938-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29283668, ИСН-02610201510132 Жоюу жөнүндө 15.04.2016 ж № 6133 29.04.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Сүйүбаев к., 4-үй, 17-бат, тел: 0552074747, 0772074747 боюнча кабыл алынат
45 «АзияГлобалГруп» жоопкерчилиги чектелген коому  Каттоо номери № 98980-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24551638, ИСН-00511200710012 Жоюу жөнүндө 20.04.2016 ж № 6417 11.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Тынчтык пр. 303-үй, «Бишкек» ЭЭЗ, тел: 0706539070 боюнча кабыл алынат
46 «Шерик» жабык акционердик коому Каттоо номери № 763-3300-ЖАК, ИУЖК коду-21763720, ИСН-0300519910276 Кайра түзүү жөнүндө 26.04.2016-ж № 6860 12.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Раззаков к., 4-үй 1-кен., тел: 664977 боюнча кабыл алынат
47 «Геронт» жоопкерчилиги чектелген коому Регистрационный номер № 146931-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29199867, ИСН-01506201510055 Жоюу жөнүндө 27.04.2016-ж № 6961 12.05.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр., 120-үй тел: 0312696288
48 «Сезим Фарм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145281-3300-ЖЧК,к ИУЖК коду-28997905, ИСН-02703201510367 Жоюу жөнүндө 22.04.2016-ж № 6608 12.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишке ш., Ибраимов к., 33-үй, тел: 0772941188 боюнча кабыл алынат
49 «Серэс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 146397-3300-ЖЧк, ИУЖК коду-29199086, ИСН-01905201510201   22.04.2016-ж № 6615 12.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкекш., Лермонтов к., 35А-үй тел: 0555288111 боюнча кабыл алынат
50 Жоопкерчилиги чектелген коому «Производсенно-коммерческая компания «Си Бу Холдинг» Каттоо номери № 17671-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23092513, ИСН-02205200210024 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 12.04.2016-ж № 7722 17.05.2016  
51 «VEFA» (ВЕФА) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 3872-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-20899959, ИСН-00801199810170 Жоюу жөнүндө 27.04.2016-ж № 6937 18.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде 382064 тел боюнча кабыл алынат
52 «HOFFER» (ГОФФЕР) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 14359-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22603242, ИСН-02211200010296 Жоюу жөнүндө 13.05.2016-ж № 7905 20.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Чыгыш 5 к-р., 31-үй, 167-бат, тел: 0555 77 00 00 , 0555 10 00 00 боюнча кабыл алынат
53 «Манас Ресорсиз» жоопкерчилиги чектелген коому  Каттоо номери № 115544-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27296684, ИСН-02202201110325 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 18.05.2016-ж № 8284 23.05.2016  
54 «TIMWE Telecommunication Company» (ТИМВИ Телекоммуникейшн Компани)  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 105596-3300-ЖЧК ИУЖК коду-26434606-ИСН-00605200910248 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 18.05.2016 № 8273 23.05.2016  
55 «Буровик» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 154551-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29435196, ИСН-01201201610080 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 18.05.2016-ж № 8270 24.05.2016  
56 «Каз.Рус.Плюс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 132682-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28487854, ИСН-01810201310040 Жоюу жөнүндө 17.05.2016-ж № 8064 25.05.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Чүй обл.. Аламудун району, Маевка айылы, Садовый тар көч., 6-үй тел: 0772748131
57 «Алиана Гем» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 99979-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27741061, ИСН-01106201210088 Жоюу жөнүндө 20.05.2016-ж № 8469 25.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Тынчтык пр., 303-үй, «Бишкек» ЭЭЗ, тел: 0700400421 боюнча кабыл алынат
58 «MAK-PEN» (МАК-ПЕН) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 103159-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26151430, ИСН-01112200810146 Жоюу жөнүндө 18.05.2016-ж № 8265 26.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде 382064 боюнча кабыл алынат
59 «MANOLIZA»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номер № 98922-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24624586, ИСН-02101200810152 Жоую жөнүндө 24.05.2016-ж № 8698 27.05.2016 Талапатар эки айдын ичинде Бишкек ш., Тыныстанова к., 189 боюнча кабыл алынат
60 «Greenhous Club» «Гринхаус Клуб» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 15627-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22726973, ИСН-02006200110053 Жоюу жөнүндө 24.05.2016-ж № 8703 27.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Кудрук к., 75 боюнча кабыл алынат
61 «Октярбдын кырк жылдыгы» Ачык акционердик коому Катоо номери № 140433-3300-ААК, ИУЖК коду-28917817, ИСН-02409201410149 Жоюу жөнүндө 25.05.2016-ж № 8773 30.05.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр., 147-үй тел: 0559911425
62 «Бишкек Автогаз Сервис» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148461-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29281920, ИСН-00209201510098 Жоюу жөнүндө 23.05.2016-ж № 8594 30.05.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Осмонкул көч., 9-тилке тел: 0705527436
63 «ВЛЗ ЛИФТ КОМПЛЕКТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 132632-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28487794, ИСН-01110201310245 Жоюу жөнүндө 26.05.2016-ж № 8899 30.05.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Салиева көч., 145-үй, 21-бат
64 «Факториал» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 24058-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24345991, ИСН-02202200710279 Жоюу жөнүндө 26.05.2016 ж № 8898 01.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Салиева көч., 145-үй, 21-батир тел: 0772888078
65 «EurAsia Synergy» (ЕврАзия Синергия) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 125787-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27949258, ИСН-02510201210191 Жоюу жөнүндө 31.05.2016-ж № 9181 06.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Токтогул көч., 170-үй тел: 0555903310
66 «Marex International» (Марекс ИНтернейшнл) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 100005-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-25910157, ИСН-00705200810227 Жоюу жөнүндө 31.05.2016-ж № 9143 07.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Биринчи май р-ну Чүй пр., 140-4, эл дарек: audit-esap@mail.ru
67 «Иран Кешт» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118014-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27508608, ИСН-00508201110110 Жоюу жөнүндө 03.06.2016-ж № 9467 09.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабфл алынат: Чүй обл., Жайыл району Карабалта ш., Кожомбердиев көч., 92-үй, 17 бат тел: 0550005614
68 «ДЕМАРТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 152725-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29284886, ИСН-01112201510253 Жоюу жөнүндө 02.06.2016-ж № 9413 09.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Фатьянов көч., 170/3 үй тел: 0312903770
69 «Марун Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 138492-33300-ЖЧК, ИУЖК коду-28915830, ИСН-01407201410163 Жоюу жөнүндө 06.06.2016 ж № 9594 15.06.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ибраимова көч., 40-үй, 15 батир. Тел: 0555503858
70 «Kumpir» (Кумпир) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22884-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24000973, ИСн-00203200610447 Жоюу жөнүндө 13.06.2016-ж № А-4104 15.06.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., 6 кичи р/ну 39/1-49 тел: 0772100733
71 «Metro Bar» (Метро Бар) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 22949-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24163830, ИСН-02703200610151 Жоюу жөнүндө 13.06.2016-ж № 10001 21.06.2016 Дооматтар эки ай ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чүй пр. 168 А-үй, тел: 0555820818 0700820818
72 «Казан улуттук технологиялык изилдөө университети» федералдык мамлекеттик бюджеттик жогорку кесиптик билим берүү мекемесинин Кыргыз филиалы Каттоо номери № 111753-3300-Ф-л, ИУЖК коду-26741892, ИСН-02804201010144 Филиал жөнүндө жобонун жоголгондугу тууралуу 23.06.2016-ж № 10798 28.06.2016  
73 Чет өлкөлүк казактык жоопкерчилиги чектелген «Султан-Маркетинг» коому Каттоо номери № 4109-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-21856113, ИСН-03001199810098 Жоюу жөнүндө 23.06.2016 ж № 10864 30.06.2016 Талаптар эки ай ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Л.Толстой көч, 120, тел: 0312351325
74 «ВэйЦзэ «Энергоресурсы» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148241-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29201512, ИСН-02008201510195 Жоюу жөнүндө 29.06.2016-ж № 11216 06.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Сыдыгалиев к., 4А (0555, 0700) 82 08 18 тел боюнча кабыл алынат
75 «КейСонг констракшин» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 151816-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29284550, ИСН-03011201510043 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 01.07.2016-ж № 11473 06.07.2016  
76 «СиАйЭс-ГЛОБАЛ» жоопкерчилги чектелген коому Каттоо номери № 144263-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996716, ИСН-01602201510062 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 01.07.2016-ж № 11476 06.07.2016  
77 «МАСТЕРСКАЯ БИЗНЕСА»  жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 107429-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26736997, ИСН-02708200910118 Жоюу жөнүндө 30.06.2016-ж № 11309 07.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде чүй обл., Токмок ш., Неделена к., 1-үй боюнча кабыл алынат
78 «Парадис Студия» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145533-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29198052, ИСН-01004201510154 Жоюу жөнүндө 06.07.2016 ж № 11622 12.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Жашыл к, 67-үй, 0702280593 тел, боюнча кабыл алынат
79 «Кыргыз-Глав-Цемент» жоопкерчилиги чектелген  коому Каттоо номери № 104301-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26432949, ИСН-02502200910130 Жоюу жөнүндө 06.07.2016 ж № 11632 12.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Жалал-Абад обл., Аксы р., Кербен ш., Үмөталиев к., 89-үй, жана Бишкек ш., Жибек-Жолу к., 403-үй боюнча кабыл алынат
80 «Dent Techno» (Дент Техно) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 101674-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-25920807, ИСН-02908200810171 Жоюу жөнүндө 06.07.2016-ж № 11631 12.07.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Асанбай кичи району, 3-33 тел: 0777974851
81 «ТиеЖуы-групп» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145598-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29198158, ИСн-01404201510079 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 08.07.2016-ж № 11894 12.07.2016  
82 «AFZAL and BROTHERS TRADING» (АФЗАЛ энд БРАЗЕРС ТРЕЙДИНГ) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 21747-3300-ЖЧК, ИУЖ коду-23673492, ИСН-02110200410133 Жоюу жөнүндө 11.07.2016-ж № 12055 18.07.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:  Бишке ш., Авиагородок “Манас” району, 3, 34-бат. Бат: 0556311808
83 «Щин-Щын» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 23643-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24335248, ИСН-00111200610169 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 11.07.2016-ж № 11945 20.07.2016  
84 «Алоказай» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 138538-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28915907, ИСН-01607201410041 Жоюу жөнүндө 11.07.2016-ж № 11960 20.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш.. Тимирязев к., 80-үй, 0705744711 тел боюнча кабыл алынат
85 «Гын юнь» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 128511-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28321800, ИСН-01503201310014 Жоюу жөнүндө 14.07.2016-ж № 12265 20.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Лермонтов к., 35А-үй 0772 67 39 70 тел боюнча кабыл алынат
86 «R Two Glovis. LTD» (Ар Ту Гловис ЛТД) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 130703-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28484666, ИСН-00807201310047 Күбөлүгү жана мөөр жоголгондугу тууралуу 20.07.2016-ж № 12638 22.07.2016  
87 «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ» жоопкерчилиги чектелген шериктештиктин Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгү Каттоо номери № 116759-3300-Ө-к, ИУЖК коду-27506800, ИСн-01305201110141 Күбөлүк жана жобо жоголгондугу тууралуу 20.07.2016-ж № 12651 22.07.2016  
88 «Беш Жылдыз» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 140076-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28917674, ИСН-01709201410158 Жоюу жөнүндө 18.07.2016-ж № 12458 26.07.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат тел: 0558 13 03 20
89 «Ойл Трэйдинг» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 132591-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28487713, ИСН-01110201310102 Жоюу жөнүндө 22.072016-ж № 12795 28.07.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Раззакова к., 33/1-үй, 2-кең, 0552089552, 0770535377, тел: боюнча кабыл алынат
90 «ВАСАТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 121928-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27703787, ИСН-02303201210012 Жоюу жөнүндө 20.07.2016 ж № 12634 01.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Абдрахманов көч., 170А-үй саат 9:00-18:00 чейин
91 «Кыргыз-казак биргелешкен ишкана «Сандугащ трейд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 131982-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28486748, ИСН-01209201310130 Жоюу жөнүндө 01.08.2016-ж № 13288 03.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., 3-кичи раойну 28-үй 56-бат
92 «Бишкек» Коммерциялык финансылык борбору» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 123045-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27705556, ИСН-02105201210072 Жоюу жөнүндө 27.07.2016-ж № 13002 03.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Матросова к., 3-үй 7-бат, 0550 833 744 тел боюнча кабыл алынат
93 «КырКазГаз» жоопкерчилиги чектелген коомунун-Магистралдык газ түтүктөр линиялык-башкармасы» филиалы Каттоо номери № 22389-3300-Ф-л, ИУЖК коду-23890717, ИСН-40508200510211 Күбөлүк жана жобо жоголгондугу тууралуу 02.08.2016-ж № 13341

02.08.2016-ж № 13342

05.08.2016  
94 «Илим жана технологияны өнүктүрүү боюнча Евразиялык коому» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149249-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29282999, ИСН-00710201510274 Жоюу жөнүндө 22.07.2016-ж № 12784 08.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боючна кабыл алынат: Бишкек шаары, Москва көч., 126үй 4 бат
95 Авиакомпания «CLICK AIRWAYS» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 90603-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22869945, ИСН-02012200110163 Жоюу жөнүндө 25.07.2016-ж № 12836 08.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат тел: 0703 85 40 02
96 «Тасним сервис» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 133038-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28618144, ИСН-01111201310163 Жоюу жөнүндө 27.07.2016-ж № 13000 10.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Абдрахманов көч. 145
97 «АкПен Пласт» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143785-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996053, ИСН-02601201510159 Жоюу жөнүндө 01.08.2016-ж № 13287   Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Л.Толстой көч., 39-үй тел: 0558 66 11 37
98 «КазТрансГаз-Бишкек» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 21282-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23490679, ИСН-02503200410058 Жоюу жөнүндө 01.08.2016 ж № 13298   Дооматтар кэи айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: дареги Бишкек ш., Байтик баатыр көч., 3/10 үй
99 «RK TRADING COMPANY» (РК ТРЕЙДИНГ КОМПАНИ) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 124542-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27947650, ИСН-01308201210067 Жоюу жөнүндө 02.08.2016 –ж № 13327   Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Суюмбаев көч, 146/20 тел: 0312 325521
100 «Джи Моторс»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144222-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996656, ИСН-01302201510010 Жоюу жөнүндө 04.08.2016-ж № 13508 10.08.2016 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Жибек-Жолу көч., 252-үй саат 9:00 дан 18:00 гө чейин
101 «Серка Тааххют Иншаат Аноним Ширкети» Акционердик коомунун Кыргызстандагы филиалы Каттоо номери № 109652-3300-Ф-л, ИУЖК коду-26739524, ИСН-02912200910148 Уюштуруу документтеринин жоголгондугу жөнүндө 10.08.2016-ж № 13891 10.08.2016  
102 «Плеяда трейдинг» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 1333843-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28619528, ИСН-02012201310052 Жоюу жөнүндө 15.08.2016-ж № 14039 19.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Камчатская көч., 56
103 «Хенанпек Мид-Эйжа Оил энд Гез Инджинииринг Компани Лимитед» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 147409-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29200530, ИСН-00907201510046 Жоюу жөнүндө 19.08.2016-ж № 14362 25.08.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад оюл., Ноокен р-ну, Кочкор-Ата ш., Ленин көч., 4 тел: 0779876005
104 «OYMO Ltd» (Оймо Лтд) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 116920-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27416757,ИСН-02405201110146 Жоюу жөнүндө 23.08.2016 –ж № 14554 01.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: г. Бишкек ш. 35-үй, 13-бат тел: 031265-25-64
105 «Элиф-Нур» Билим берүү борбору жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 153910-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29435032, ИСН-02812201510165 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 23.08.2016-ж № 14555 01.09.2016  
106 «ДИКОСТА ТЕХНОЛОДЖИС» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 147901-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29201080, ИСн-03107201510304 Жоюу жөнүндө 23.08.2016-ж № 14570 07.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Малдыбаева к. 46 үй 40-бат 0550 57 68 85 тел боюнча кабыл алынат
107 «Первый ангел» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 130752-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28484761, ИСН-01007201310136 Жоюу жөнүндө 07.09.2016-ж № 15226 16.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Чүй обл., Кант ш., Гагарин к., 15а-үй 41-бат., 0555 34 09 35 тел боюнча кабыл алынат
108   «ИЭКо» (Интернэшнл Экспертс Компани) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 135812-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28732162, ИСН-02503201410068 Жоюу жөнүндө 07.09.2016-ж № 15201 16.09.2016 Талапатар эки айдын ичинде 0776 67 88 08, 0551 30 26 50 тел боюнча кабыл алынат
109 «ГелийВест» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 25434-3300-КБ, ИУЖК коду-24636582, ИСН-00703200810243 Жоюу жөнүндө 13.09.2016-ж № 15412 19.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Үч-Терек т/к., 63-үй, 2-бат дареги боюнча кабыл алынат
110 «Nasta» (Наста) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 125130-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27948498, ИСН-01809201210182 Жоюу жөнүндө 09.09.2016-ж № 15370 19.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Эркиндик бул., 35А-үй боюнча кабыл алынат
111 «Нео Лайт» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134043-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28619824, ИСН-03012201310102 Жоюу жөнүндө 08.09.2016-ж № 15321 19.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Ибраимов к., 115-үй боюнча кабыл алынат
112 «ЭлТрансАзия Логистик» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118220-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27508985, ИСН-02308201110045 Жоюу жөнүндө 08.09.2016-ж № 15273 20.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Түлөбердиев к., 92-үй, 0555 00 33 81 тел боюнча кабыл алынат
113 «Первый ангел» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 130752-33000-ЖЧК, ИУЖК коду-28484761, ИСН-01007201310136 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 20.09.2016 ж № 15895 26.09.2016  
114 «ВАСАТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 121928-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27703787, ИСН-02303201210012 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 20.09.2016-ж № 15884 26.09.2016  
115  «Yuan Ao» (Юань Ао) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118538-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27509524, ИСН-01909201110044 Жоюу жөнүндө 16.09.2016-ж № 15670 28.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде  Бишкек ш., Дэн-Сяопин к., 75-үй 0779 79 11 09 тел боюнча кабыл алынат
116 «Цзяндао Трейдинг Ко., Лтд» Кыргыз Инжиниринг Компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 147573-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29200820, ИСН-01607201510202 Жоюу жөнүндө 16.09.2016-ж № 15686 28.09.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Турусбеков к., 109/1-үй боюнча кабыл алынат
117 «Stans Energy Kg» (Стэнс Энержи Кей Джи) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22893-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24001381, ИСН-00303200610205 Жоюу жөнүндө (жоюу жөнүндө чечими жокко чыгарылды) 19.09.2016-ж № 15771 28.09.2016 Талапатар эки айдын ичинде Бишкек ш., Ахунбаев к., 42А үй, 51 05 36 тел боюнча кабыл алынат
118 «Нефтегазстройальянс» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 23082-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24171580, ИСН-01805200610019 Жоюу жөнүндө 20.09.2016-ж “ 15883 03.10.2016 Талапатар эки айдын ичинде Бишкек ш., Токтогул көч., 181 үй 9:00-18:00 с боюнча кабыл алынат
119 «Федерация художественной гимнастики Кыргызской Республики» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 21549-3300-КБ, ИУЖК коду-23542347, ИСН-02704199310085 Уставы жоголгондугу жөнүндө 02.09.2016 № 14970 04.10.2016  
120 «Холдинговая Компания «Интерлаб» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 59863-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24638523, ИСН-00704200810085 Жоюу жөнүндө 22.09.2016-ж № 16051 11.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Москва к., 193-үй, 13-бат., 0701 70 19 60 0312 35 25 16 боюнча кабыл алынат
121 «Тянь-Шаньолово» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 11107-3302-ЖЧК, ИУЖК коду-22324252, ИСН-00710199910157 Жоюу жөнүндө 21.09.2016-ж № 15987 12.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ысык-Көл обл., Каракол ш., Ч-Валиханов көч., 63 тел: 0555 75 53 23
122 «Lianda Weiye» (Лянда Вейе) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 118003-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27508577, ИСН-00408201110187 Жоюу жөнүндө 29.09.2016 ж № 16406 12.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Абдрахманов к., 125-үй, 0555 45 11 45 тел боюнча кабыл алынат

 

123 «ЮВ и ЦА авто» (Юго-Восточные и Центрально-Азиатское авто) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 120503-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27702233, ИСН-02101201210326 Жоюу жөнүндө 28.09.2016-ж № 16296 12.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек, ш., Турусбеков к., 109/1-үй боюнча кабыл алынат
124 «МЕП» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 149046-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29282775, ИСН-02809201510046 Жоюу жөнүндө 27.09.2016-ж № 16241 12.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Нарын ш., Ленин к., 146А-үй 26-бат боюнча кабыл алынат
125 «Бир Эл» демократиялык партиясы Каттоо номери № 22334-3300-СП, ИУЖК коду-23889401, ИСн-02107200510114 Жоюу жөнүндө 05.10.2016-ж № 16680 13.10.2016 Талапатар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр. 151-үй 16-бат 0553 900 931 тел боюнча кабыл алынат
126 «HK Partner» (ЭйчКей Партнер) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 118252-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27509074, ИСН-02508201110079 Жоюу жөнүндө 28.09.2016-ж № 16298 13.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Турусбеков к., 109/1-үй 108 кеңсебоюнча кабыл алынат
127 «Кыргызский Липидно коронарный центр» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 90434-3300-КБ, ИУЖК коду-21849293, ИСН-01609199710119 Жоюу жөнүндө 28.09.2016-ж № 16297 13.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Токтогул к., 228/1 үй 0555 91 07 85 тел боюнча кабыл алынат
128 «Импорт экспорт жана консалтинг Компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 23938-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24341835, ИСН-00202200710425 Жоюу жөнүндө 11.10.2016 ж № 17095 24.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Чүй обл., Аламүдүн р., Кара-Жыгач айылы, Фрунзе к., 128-үй боюнча кабыл алынат
129 «IPAR Biotechnology International» (ИПАР Биотехнолоджи Интернэшнл) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 104715-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26433469, ИСН-01803200910083 Жоюу жөнүндө 05.10.2016-ж № 16723 24.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Байтик Баатыр к., 41-үй, 0550 01 18 18 тел боюнча кабыл алынат
130 «ГОРОД ЛОТО» жоопкерчилиги чектлген коому Каттоо номери № 141099-3300-ЖЧК, ИУЖк коду-28993284, ИСН-01010201410189 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 24.10.2016-ж № 17798 26.10.2016  
131 «Lianda Weiye» (Лянда Вейе) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118003-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27508577, ИСН-00408201110187 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 13.10.2016-ж № 17255 26.10.2016  
132 «ПромТрансТрэйд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136908-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28733595, ИСН-00805201410018 Күбөлүгү мөөрү жоголгондугу тууралуу 18.10.2016-ж № 17521 27.10.2016  
133 «Керамзит» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149528-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29283355, ИСН-01510201510140 Жоюу жөнүндө 12.10.2016-ж № 17184 27.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек, ш., Манас пр., 101/1-үй, 406-каб., 0550 10 11 01 тел боюнча кабыл алынат
134 «Xgate Bishkek» (Искгейт Бишкек) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 100836-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26027261, ИСН-00407200810024 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 19.10.2016-ж № 17582 28.10.2016  
135 «Лимпидус» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 133380-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28618769, ИСН-02811201310090 Жоюу жөнүндө 21.10.2016-ж № 17716 28.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, ш., Токтогул көч., 102/104-үй, 5-бат, тел: 0312 88 17 34, 0555 97 79 71
136 «Позит Коул» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 124490-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27947561, ИСН-00808201210097 Жоюу жөнүндө 21.10.2016-ж № 17720 31.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, ш., Токтогул, көч., 102/104-үй 5-бат, тел: 0312 88 17 34, 0555 97 79 71
137 «АвиаРемКомплект» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 116318-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27297525, ИСН-01404201110178 Жоюу жөнүндө 14.10.2016-ж № 17359 31.10.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Москва к., 248/1-үй, 301640 тел боюнча кабыл алынат
138 «IPAK» (ИПАК) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22177-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23739088, ИСН-01205200510167 Жоюу жөнүндө 24.10.2016-ж № 17815 01.11.2016 Талапатар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Интергельпо көч., 1/5 тел: 0312 65 23 43
139 «Бишкек Табак» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144168-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996521, ИСН-01102201510015 Жоюу жөнүндө 17.10.2016-ж № 17381 01.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Джал-23 к/р., 11-үй, 28-бат., 0555 999987 тел боюнча кабыл алынат
140 «Азиалык Мунай Компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 159834-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29650078, ИСН-02806201610244 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 28.10.2016-ж № 18142 01.11.2016  
141 «Азым» жоопчерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 103306-3300-ЖЧК, ИУЖк коду-26431571, ИСН-02412200810072 Жоюу тууралуу 20.10.2016-ж № 17682 01.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Абдрахманов к., 125-үй 0555 45 11 45 тел боюнча кабыл алынат
142 «Азым» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 103306-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26431571, ИСН-02412200810072 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 19.10.2016-ж № 17583 01.11.2016  
143 «КАЙ ИНТЕРПРАЙЗ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 58637-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24551495, ИСН-02709200710315 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 31.10.2016-ж № 18195 04.11.2016  
144 «Автогигант» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 118872-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27509938, ИСН-00510201110057 Жоюу жөнүндө 20.10.2016-ж №17681 04.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Абдрахманова к., 125-үй, 0555 45 11 45 тел боюнча кабыл алынат
145 «Метро Кей Джи» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 158035-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29437930, ИСН-01204201610145 Жоюу тууралуу 24.10.2016-ж  № 17814 09.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Боконбаев к., 10-үй, 51-бат 0551 75 79 72 тел боюнча кабыл алынат
146 «Первое Мая Компани» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 110482-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26740450, ИСН-01202201010208 Жоюу жөнүндө 27.10.2016-ж № 17996 10.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 164-үй боюнча кабыл алынат
147 «ФОНТЕ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 148715-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29282350, ИСН-01509201510033 Жоюу тууралуу 03.11.2016-ж № 18478 15.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде 0312 64 32 03, 0555 66 72 22 тел боюнча кабыл алынат
148 «NEOMED-FARM» (НЕОМЕД ФАРМ) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 25062-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24558923, ИСН-02211200710252 Жоюу жөнүндө 04.11.2016-ж  185545 17.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү телефон боюнча кабыл алынат 0312 906090
149 «Восточная зерновая компания» жоопкерчилиги чектелген Каттоо номери № 99014-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24177157, ИСН-01807200610020 Жоюу тууралуу 02.11.2016-ж  № 18370 18.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 140/4-үй, 720001 почта индекси, audit-esap@mail.ru электрондук дареги боюнча кабыл алынат
150 «Элет-Капитал» Микрокредиттик компаниясы» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 53891-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23898819, ИСН-02909200510102 Кайра түзүү жөнүндө 15.11.2016-ж № 19134 18.11.2016 Коом «Элет-Капитал» Микрофинансылык компаясы» Жабык акционердик коомуна өзгөртүп түзүү жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 18.01.2016-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Москва көч., 125-үй,  тел: 0312 66 37 09
151 Кыргызстандын Республикалык «Таза коом» саясий партиясы Каттоо номери № 23401-3300-СП, ИУЖК коду-24275977, ИСН-00408200610124 Устав жоголгондугу тууралуу 02.11.2016 ж № 18360 23.11.2016  
152 «KAYNAK» (КАЙНАК) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 18278-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23094506, ИСН-02908200210042 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 18.11.2016-ж № 19351 25.11.2016  
153 «DSI» (ДиЭсАй) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 121717-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27703528,  ИСН-01303201210140 Жоюу жөнүндө 21.11.2016-ж № 19425 25.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., 10-кичи району, 18 үй 52-бат
154 «Development and Cooperation in Central Asia»  («DCCA») («Девелопмент энд Коперейшн ин Сентрэл Эйше») (ДССА) коомдук фонду Каттоо номери № 16322-3300-КФ, ИУЖК коду-22868940, ИСН-01910200110065 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 22.11.2016-ж № 19551 25.11.2016  
155 «Agora» (Агора) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 23329-3300-КФ, ИУЖК коду-20895890, ИСН-00808199510063 Жоюу жөнүндө 22.11.2016 ж № 19527 29.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Гражданская көч., 119-үй тел: 0770 79 91 22, 0556 18 45 84
156 «Үйкур» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 130567-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28484488, ИСН-02806201310059 Жоюу жөнүндө 23.11.2016-ж № 19646 30.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, ш., Чү пр., 243-үй, тел: 0700 18 83 43
157 «Форей» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 114949-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27296046, ИСН-02001201110147 Жоюу жөнүндө 24.11.2016-ж № 19746 30.11.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Токтоналиев көч., 6А-үй, 17-бат тел: 0555 44 88 12
158 «Kutisay Mining» (Кутисай Майнинг) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 109254-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26739100, ИСН-00912200910055 Кайра түзүү жөнүндө 25.11.2016 ж № 19784 07.12.2016 Коом ага «Stans Energy Kg» (Стэнс Энержи Кей Джи) ЖЧК кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 08.02.2017-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ахунбаев көч., 42-А, тел: 0550 56 15 44
159 «Алтын Финанс» микрофинансылык компаниясы жабык акционердик коому Каттоо номери № 154891-3300-ЖАК, ИУЖК коду-29435285, ИСН-01301201610246 Жоюу жөнүндө 02.12.2016-ж № 20239 08.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, ш., Манас пр., 41А-үй, 4-бат
160 «ФинансЭнергоФорм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 100498-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-25913316, ИСН-01106200810369 Жоюу жөнүндө 28.11.2016-ж № 19898 09.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Абдрахманов көч., 170а-үй, 23 каб боюнча 9:00 18:00 чейин кабыл алынат
161 «Aygun Modern Ltd»  («Айгюн Модерн Лтд») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 21999-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23726886, ИСН-00902200510191 Жоюу жөнүндө 30.11.2016-ж № 20046 09.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Махатма Ганди пр. 222-үй 0700 37 11 13, 0312 25 16 81 тел боюнча кабыл алынат
162 «Stans Energy Kg» (Стэнс Энержи Кей Джи) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22893-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24001381, ИСН-00303200610205 Кайра түзүү жөнүндө 07.12.2016 ж № 20480 28.09.2016 Коом «Kutisya Mining» (Кутисай Майнинг) ЖЧКга кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 15.12.2017-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ахунбаев көч., 42-А тел: 0550 56 15 44
163 «Кожа Кей Джи» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 144860-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997264, ИСН-01003201510223 Жоюу тууралуу 29.11.2016-ж № Б-8675 12.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Курманжан-Датка к., 144-үй, 0551 727210 тел боюнча кабыл алынат
164 «Кылым Таш ЛТД» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 138190-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28915528, ИСН-00307201410041 Жоюу тууралуу 29.11.2016-ж № Б-8675 12.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Курманжан-Датка к., 144-үй, 0551 727210 тел боюнча кабыл алынат
165 «Media Solutions» (Медиа Солюшнс) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 23610-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24287644, ИСН-02710200610062 Жоюу жөнүндө 02.12.2016 ж № 20209 14.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 5 к/р., 18-үй, 56 бат., 0770 92 91 00 тел боюнча кабыл алынат
166 «ПромТрансТрэйд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 136908-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28733595, ИСН-00805201410018 Жоюу тууралуу 02.12.2016 ж № 20212 14.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Тынчтык пр., 303 үй, “Бишкек ЭЭА” 0312 31 61 00, 0312 87 18 07, 0700 87 18 07 тел боюнча кабыл алынат
167 «Марк О`Поло.кей джи» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 157386-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29436801, ИСН-01103201610046 Жоюу тууралуу 05.12.2016 15.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде 0702 45 77 92 тел боюнча кабыл алынат
168 «РЕФОРМ СТРОЙ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22985-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24165728, ИСН-00704200610180 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 12.12.2016 ж № 20835 15.12.2016  
169 «ХАДЛ Логистик» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 159720-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29649900, ИСН-02706201610013 Жоюу тууралуу 06.12.2016-ж № 20412 21.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 5 к/р 4/2-үй, 2 бат, боюнча кабыл алынат
170 ответственностью «EAST-OCEAN DEVELOPMENT» (ИСТ-ОУШЕН ДЕВЕЛОПМЕНТ) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 101062-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26147628, ИСН-01807200810116 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 20.12.2016 № 21438 22.12.2016  
171 «ФинансЭнергоФорм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 100498-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-25913316, ИСН-01106200810369 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 14.12.2016-ж № М-9042 22.12.2016  
172 «Айхан Кум» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143465-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28995622, ИСн-01201201510071 Жоюу тууралуу 09.12.2016-ж № 20777 22.12.2016 Талаптар эки айдын  ичинде Бишкек ш., Элебесов к., 28, дареги, 0558 75 44 23 тел боюнча кабыл алынат
173 «Парад-Тур» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 116887-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27416510, ИСН-02005201110160 Жоюу тууралуу 08.12.2016-ж № 20656 22.12.2016 Талаптар эки айдын  ичинде Бишкек ш., Абдрахманов к., 217-13 дареги 0707 19 43 13 тел боюнча кабыл алынат
174 «Сян Тдэй» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 98938-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-21678485, ИСН-01103199710066 Кайра түзүү жөнүндө 15.12.2016-ж № 21207 23.12.2016 Коом ага «HAIRUN INT»  ЖЧК кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 24.02.2017-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тынчтык пр. 303, «Бишкек» ЭЭЗ, Ак-Чий тел: 0312 60 03 99
175 «HAIRUN INT» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо №

98921-3300-ЖЧК;

 

ИУЖК        коду 24340982;

 

ИСН  00202200710071

кайра түзүү жѳнүндѳ 07.12.2016-ж.

№ 21183

23.12.2016 Коом  «Сян Тдэй» ЖЧК кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун ѳтүп жатат.  Талаптар 24.02.2017-ж. чейин тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Бишкек ш., Тынчтык пр, 303, “Бишкек” ЭЭЗ, Ак-Чий

тел.: 0312600399

176 Ачык акционердик коомунун Россия-Кыргызстандык «Аманбанк» Балыкчы шаарындагы филиал Каттоо номери № 18025-3300-Ф-л, ИУЖК коду-23093725, ИСн-41607200210143 Уюштуруу документтеринин жоголгондугу жөнүндө 14.12.2016-ж № 21121 23.12.2016  
177 «Аксай-Инвест» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 99005-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-25775179, ИСН-01503201010267 Жоюу тууралуу 14.12.2016-ж № Л-9036 27.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Талас обл., Кара-Буура р., Куру-Маймак айылы, «Маймак» ЭЭА дареги, 0554 79 00 74 тел боюнча кабыл алынат
  «Өзөктүк клиника» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 146487-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29199175, ИСН-02205201510197 Жоюу тууралуу 09.12.2016-ж № 20715 29.12.2016 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Горький к., 133 дареги 0555 00 16 10 тел боюнча кабыл алынат
178 «Интерлекс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 114205-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27295213, ИСН-03011201010083 Жоюу тууралуу 20.12.2016