2015 год

Аталышы Каттоо №, ИУЖК коду, ИСН Кабарламанын түрү Келип т\шкън датасы

(№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы Эскертүү
1 «Джунда-Транс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 149705-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-29283540, ИСН-02110101510037 Жоюу жөнүндө 23.12.2015-ж № 21825 04.01.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Грибоедов көч., 10/1-үй 34-батир тел: 0772520858 боюнча кабыл алынат
2 «Koreanshop» (Кореаншоп) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 124629-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27947762, ИСН-017008201210083 Жоюу жөнүндө 22.12.2015-ж № 21754 31.12.2015 Талаптар эки адйны ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Горький көч., 1 –үй; тел: 0312 437043, 0559 005996
3 «Q ENTERPRISES LTD» («КЬЮ ЭНТЕРПРАСИС  ЛТД»)  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 129951-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28323673, ИСН-02705201310112 Жоюу жөнүндө 28.12.2015-ж № 22031 31.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Ленин р-ну, Л.Толстой көч., 120-үй дареги боюнча кабыл алынат
4 «Бирдиктүү көчмө миграция борбору» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 130805-3300-ЖЧК ИУЖК коду-28484886, ИСН-01207201310014 Жоюу жөнүндө 25.12.2015-ж № 21978 29.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек  боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ибраимов көч. 24
5 «Джей Джей Интернэшнл» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 132729-3300-ЖЧК ИУЖК коду-28617653, ИСН-02210201310074 Жоюу жөнүндө 25.12.2015-ж № 21960 29.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 6-к/р., 24-үй 42-батир боюнча кабыл алынат
6 «Програм Монитринг и Эксперт Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 58354-3300-ЖЧК ИУЖК коду-24544905, ИСН-01508200710320 Кайра түзүү жөнүндө 18.12.2015-ж № 21623 25.12.2015 Коом «Кыргыз Спец Тех Услуга» ЖЧКга кошулуу жолу менен карйа түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 25.02.2015-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Пионер көч., 40-41
7 «Кыргыз Спец Тех Услуга» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 143833-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996165, ИСН-02701201510253 Кайра түзүү жөнүндө 18.12.2015-ж № 21624 25.12.2015 Коом ага «Програм Мониторинг и Эксперт Консалт» ЖЧК кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 25.02.2016-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Ленин көч., 4
8 «Топливно-заправочный комплекс» (ЗАО «ТЗК») Жабык акционердик коому Каттоо номери № 112199-3301-ЖАК, ИУЖК коду-27072625, ИСН-00706201010058 Жоюу жөнүндө 03.12.2015-ж, № 20601 24.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Рыскулова көч., 6-үй тел: 0312324555
9 «Сапаттуу Таш» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 131240-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28485654, ИСН-00508201310097 Жоюу жөнүндө 14.12.2015-ж № 21296 24.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Ош обл., Кара-Суу району Жаңы арык а., тел: 0703782009 0772940004 боюнча кабыл алынат
10 «KGM Ltd» (КейджиЭм Лтд) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 109392-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26792352, ИСН-01612200910191 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 17.12.2015-ж № 21520 22.12.2015
11 «Кыргыз Инжинеринг РИК» жоопкерчилиги чектелген коому Регистрационный номер № 143894-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28996277, ИСН-02901201510198 Жоюу жөнүндө 04.12.2015-ж, № 20634 21.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алныта: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Геофизика көч., 44үй тел: 0555955717
12 «Ahlers in Kyrgyzstan» (Алерс в Кыргызстане) Каттоо номери № 24832-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22599552, ИСН-01206200010074 Жоюу жөнүдө 11.12.2015-ж, № 21191 18.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 140-үй, 17-бат, дареги боюнча кабыл алынат
13 «Promised Land» «Промисд Ленд» Окуу-тарбия комплекс мекемеси Каттоо номери № 102715-3300-М-е, ИУЖК коду-26150671, ИСН-01311200810099 Жоюу жөнүндө 10.12.2015-ж, № 20991 17.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 4в-үй дареги боюнча кабыл алынат
14 «Кошма» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134266-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28620164, ИСН-01501201410039 Жоюу жөнүндө 27.11.2015-ж № 20173 14.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, ш., П.Лумумбы көч, 80А тел:0555288111
15 «Арника Фарм» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134162-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28620052, ИСН-01001201410091 Жоюу жөнүндө 30.11.2015-ж. № 20241 14.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек бонча кабыл алынат: Кара-Балта ш., 40 лет Киргизии көч., 22-үй, 35-бат тел: 0550890909
16 “СэнМундо”  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 144373-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28996811;

ИСН

01702201510284

жоюу жѳнүндѳ 02.12.2015-ж.

№20414

14.12.2015-ж. Талаптар эки айдын ичинде  Бишкек ш.,  Киев  кѳч., 58-үй, 1-подъезд, 2-кабат  дареги  боюнча кабыл алынат:
17 «Алисина-трейд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 142776-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28994953, ИСН-01012201410092 Жоюу жөнүндө 27.11.2015-ж № 20169 11.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Юишкек ш.,

Ташкент көч., 51-үй, тел: 0777436373

18 «МУРМАНСКЛАЙН» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 107703-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26737347, ИСН-01709200910149 Жоюу жөнүндө 24.11.2015-ж № 19861 10.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат? Бишкек ш., Садыгалиев көч. 10А
19 «Медико» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 125832-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27949347, ИСН-03010201210072 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 04.12.2015-ж № 20654 10.12.2015
20 «Бишкек Мит» («Bishkek Meat») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 122894-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27705315, ИСН-01405201210025 Жоюу жөнүндө 23.11.2015-ж № 19818 09.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү телефон боюнча кабыл алынат: 0775582369
21 «Омнико Групп» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 145180-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997756, ИСН-02503201510170 Жоюу жөнүндө 20.11.2015-ж № 19696 03.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А-үй дареги боюнча каблы алынат
22 «Альмар финанс» жоопкерчилиги чектелген Каттоо номери № 145178-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997743, ИСН-02503201510168 Жоюу жөнүндө 20.11.2015-ж № 19695 03.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А-үй дареги боюнча каблы алынат
23 «Булак» ЖЧК 123430-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-22572139, ИСН-00706201210013 Жоюу жөнүндө билдирүү 29.10.2015-ж № 690 02.12.2015
24 «АИГ Строительные материалы» ЖЧК 100427-3303-ЖЧК, ИУЖК коду-25802700, ИСН-01006200810020 Жоюу жөнүндө билдирүү 10.11.2015-ж № 715 02.12.2015
25 «Сфера-Мост» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134150-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28619994, ИСН-00801201410035 Жоюу жөнүндө 18.11.2015-ж № 19581 02.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Орозбеков көч., 207
26 «Самарро» жоопкерчилиги чектлеген коому Каттоо номери № 145176-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997727, ИСН-02503201510142 Жоюу жөнүндө 20.11.2015-ж № 19697 02.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А
27 «Корвел лтд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145177-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997733, ИСН-02503201510155 Жоюу жөнүндө 20.11.2015-ж № 19698 02.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Фрунзе көч. 282 А
28 «Бура» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 23488-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24280228, ИСН-01309200610156 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 27.11.2015-ж № 20209 02.12.2015
29 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду» мекемеси Каттоо номери № 15299-3300-М-е, ИУЖК коду-22716696, ИСН-00405200110158 Күбөлүгү жоголгондогу тууралуу 26.11.2015-ж, № 20055 30.11.2015
30 «Биртекс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145174-3300-ЖЧК, ИУЖК коду -28997704, ИСН-02503201510127 Жоюу жөнүндө 20.11.2015 г № 19693 27.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат Бишкек ш., Фрунзе көч., 282 а
31 «Кортек трейд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 145175-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28997710, ИСН-02503201510137 Жоюу жөнүндө 20.11.2015-ж № 19664 27.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат  Бишкек ш., Фрунзе көч., 282 а
32 «Ань Юань» Тоо жумушу» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 130425-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28324617, ИСН-02006201310044 Жоюу жөнүндө 10.11.2015-ж, № 19021 23.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 5 к/р., 63-үй, 55-бат, боюнча кабыл алынат
33 «САФИТ» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 56800-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24339950, ИСН-02401200710213 Жоюу жөнүндө 19.11.2015-ж, № 19639 23.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Эркиндик пр., 7-үй, 17-а бат боюнча кабыл алынат
34 «АРТилек» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 22964-3300-КБ, ИУЖК коду-24164597, ИСН-02303200610484 Жоюу жөнүндө 06.11.2015-ж, № 18989 20.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Киев көч., 135-үй, 3а-бат, тел: 311509 боюнча кабыл алынат
35 «Дэнаро Лимитед» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 105980-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26610954, ИСН-02905200910107 Жоюу жөнүндө 03.11.2015-ж, № 18673 17.11.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Үмөталиев көч. 39А
36 «Ак конул самарянин» кайрымдуулук мекемеси Каттоо номери № 22107-3300-М-е, ИУЖК коду-23733225, ИСН-02403200510183 Күбөлдүгү жоголгондугу тууралуу 13.11.2015-ж, № А-6129 17.11.2015
37 «Chevnon Texco LTD»  (Шевнон Тексико ЛТД) жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 106371-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-26735549, ИСН-01706200910158 Жоюу жөнүндө 06.11.2015-ж, № 18924 11.11.2015 Талаптар  эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, 7 к.р, 45-үй, 13-бат
38 «Кы Тай Кыргыз мунайзат инженердик-технологиялык компаниясы» жоопкерчсилиги чектелген коому 142676-3300 ЖЧК, ИУЖК коду- 28994812, ИСН-00312201410220 Юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгү жоголгон тууралу № 683, 28.10.2015 ж 11.11.2015
39 «Кыргыз-Кытай курулуш материалдар комбинаты» жоопкерчилиги чектелеген коому Каттоо номери № 24247-3300-ХR, ИУЖК коду-24435211, ИСН-01104200710130 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 28.10.2015 ж, № 18368 02.11.2015
40 «МАЛТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 114554-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27231957, ИНС-02112201010213 Жоюу жөнүндө 28.10.2015-ж, № 18345 02.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат Бишкек шаары Орозбеков көч., 110А-үй, 2-бат, тел: 0555980717
41 «Альянс-Плюс» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 8211-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22025495, ИСН-01709199810087 Кайра түзүү жөнүндө 27.10.2015-ж, № 18279 02.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Л.Толстого көч., 17/а/3-үй тел: 0777997952
42 «Нурэлес» Кыргыз-Россия жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 101642-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23168297, ИСН-02503200310110 Жоюу жөнүндө 20.10.2015-ж, № 17954 29.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Чүй пр, 219-үй,2-каб, дареги 614588 тел, боюнча кабыл алынат
43 «Азия Трэйдинг» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 137617-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28734554, ИСН-00306201410281 Жоюу жөнүндө 16.10.2015-ж, № 17795 27.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде тел: 0701808006 боюнча кабыл алынат
44 «Инвест Трейд Оил» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 133774-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28619439, ИСН-01812201310024 Жоюу жөнүндө 21.10.2015-ж, № 18000 26.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 27-үй, 308-бат, тел: 0770019111 боюнча кабыл алынат
45 «АЮТ-Кордай» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 134850-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28620922, ИСН-01002201410030 Жоюу жөнүндө 08.10.2015-ж, № 17265 22.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Салиева көч 145-үй, 99-бат, дареги боюнча кабыл алынат
46 «Аркс Секьюрити» детективдик-күзөт агенттиги» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 129249-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28322722, ИСН-01704201310129 Жоюу жөнүндө 16.10.2015-ж, № 17799 22.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Л.Толстой көч, 62-үй,  тел: 900836, 900837 боюнча кабыл алынат
47 «Балтикумс Интернешнл» жоопкерчилиги чектелген коомунун Кырыгыз Республикасындагы Өкүлчүлүгү Каттоо номери № 130609-3300-Ө-к, ИУЖК коду-28484519, ИСН-00107201310076 Өкүлүктүн жобосунун жоголгондугу жөнүндө 12.10.2015-ж, № 17407 21.10.2015
48 «T.D. Company» (Т.Д. Компани) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 116058-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27297252, ИСН-03103201110153 Жоюу жөнүндө 08.10.2015-ж, № 17318 21.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Фрунзе көч., 428-үй; тел: 0559099555
49 «ДИНСАЛ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 103904-3300-ЖЧК, ИУЖК коду- 26268833, ИСН-00402200910134 Жоюу жөнүндө 08.10.2015-ж, № 17294 21.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Манас пр. 26-үй, 19-бат, дареги боюнча кабыл алынат
50 «Кыргыз-Кытай курулуш материалдар комбинаты» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 24247-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24435211, ИСН-01104200710130 Жоюу жөнүндө 05.10.2015-ж, № 17032 20.10.2015 ТТалаптар эки айдын ичинде Чүй обл., Сокулук р-ну, Шопоков шаары, Биринчи май көч, 1а-үй дареги боюнча кабыл алынат
51 «Флавитлайф» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 112484-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27215199, ИСН-02906201010085 Жоюу жөнүндө 08.10.2015-ж, № 17263 20.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Раззаков көч, 32-үй, 404-каб, дареги боюнча кабыл алынат
52 «Plast Line» («Пласт Лайн») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22943-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24163155, ИСН-02303200610074 Жоюу жөнүндө 06.10.2015-ж, № 17100 19.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Боконбаев көч, 76-Нй, 30-бат, тел: 0700705037 дареги боюнча кабыл алынат
53 «САФИТ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 56800-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24339950, ИСН-02401200710213 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 07.10.2015-ж, № 17200 19.10.2015
54 «Тең укуктар жана мүмкүрчүлүктөр институту» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 14804-3300-КБ, ИУЖК коду-22724690, ИСН-01502200110133 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 12.10.2015 № 17420 19.10.2015
55 «Тең укуктар жана мүмкүрчүлүктөр институту» коомдук бирикмеси Каттоо номери № 14804-3300-КБ, ИУЖК коду-22724690, ИСН-01502200110133 Жоюу жөнүндө 12.10.2015-ж, № 17421 19.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Чуй пр. 42-үй, тел.  0551243555 боюнча кабыл алынат
56 Охранно-детективное агентство «Хо  и Корпорейшн-Секьюрити» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 53816-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23897263, ИСН-01509200510109 Жоюу жөнүндө 06.10.2015-ж, № 17101 15.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Элебаев көч., 7; тел: 0555271981, 0312906025, 0312591327
57 «Кыргызгеосервис»  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 25168-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24623214, ИСН-02012200710147 Жоюу жөнүндө 01.10.2015-ж, № 16801 15.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Тыныстанова көч, 62/1-үй, 3-бат. Дареги боюнча кабыл алынат
58 «Мир Авто» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 23532-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-24283474, ИСН-02809200610047 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 08.10.2015-ж, № 17327 15.10.2015
59 «Петрокас Энерджи КГ» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 128972-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28322260, ИСН-00204201310110 Жоюу жөнүндө 02.10.2015 ж, № 16917 12.10.2015 Тадаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Турубеков көч, 109/1-үй, 504-бөл, тел:0772518551
60 «Интертек (КГ)» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 130729-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28484726, ИСН-00407201310189 Жоюу жөнүндө 28.09.2015-ж № 16589 07.10.2015 Талаптар эки ай ичинде Бишкек шаары, Эркиндик пр., 71-үй дареги боюнча кабыл алынат
61 «ТУРИМПЕКС-ГРУПП» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 139805-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28917220, ИСН-00309201410244 Жоюу жөнүндө 22.09.2015-ж, № 16350 07.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Юнунсалиев көч, 122-үй дареги боюнча кабыл алынат
62 «Рееммтсма-Кыргызстан» Ачык акционердик коомдун Филиалы-Талас» Каттоо номери № 10413-3300-Ф-л, ИУЖК коду-22322201, ИСН-43006199910153 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 2015-ж, 01.10. № 16814  07.10.2015
63 «ИСА-Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22747-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23992794, ИСН-03012200510081 Жоюу жөнүндө 17.09.2015-ж, № 16053  30.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү телефон боюнча кабыл алынат: тел: 0701707053
64  «ИСА-Ойл» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 22747-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23992794, ИСН-03012200510081 Жоголгон күбөлук 2015-ж, 21.09. № 16255  30.09.2015
65 «Манакор Групп» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 138355-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28777457 ИСН-00907201410165 Жоюу жөнүндө 15.09.2015-ж, № 15881  30.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Раззаков, көч., 32-үй, тел: (0555,0700)-820818
66 «Азия Универсал Риэлт» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 56815-3300-ЖЧК ИУЖК коду-24340404 ИСН-02601200710069 Жоюу жөнүндө 18.09.2015-ж, № 16128  30.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Москва көч., 161, тел: 901006
67 «НОРОКС ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ» («NOROX OPERATING COMPANY»)  жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 9369-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-22148677, ИСН-01902199910089 Жоюу жөнүндө 08.09.2015-ж, № 15435  14.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат. Бишкек шаары, Токтогул көчү 102,104-үй, 1,2-кеңсе
68 «Octopus Vicrofinance» («Октопус Майкрофайненс») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 120297-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27702138, ИСН-01601201210137 Жоюу жөнүндө 15.09.2015-ж, № 15904  25.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Сүйөркулов көч., 1/3-үй, 20-бат
69 Жоопкерчилиги чектелген коому«Кирстоун» Регистрационный номер № 130794-3300-ООО, код ОКПО-28467662, ИНН-01007201310279 Жоюу жөнүндө 13.01.2016 г № 459 25.01.2016 Претензии принимаются в течение двух месяцев по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй д. 178 кв. 30 тел: 0555222684
70 «БРИТИШ ФАРМА» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 137620-3300-ЖЧК, ИУДК коду-28734583, ИСН-00406201410139 Жоюу жөнүндө 10.09.2015-ж, № 15572  17.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Токтогул көч., 175-үй, 20-бат
71 «Ecober» (Экобер) жоопкерчилиги чектелген коому  Каттоо номери № 22726-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-23992197, ИСН-02812200510130 Жоюу жөнүндө 07.09.2015-ж № 15352  16.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат Бишкек, шаары, Л.Толстой көч., 120-үй
72 «Darvin Studio» («Дарвин Студио») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 129442-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28322900, ИСН-02504201310181 жоюу жөнүндө 10.09.2015-ж, № 15543  15.09.2015 Талаптар эки  айдын  ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Джал Артис кичи рай., 202-үй, 903-батир
73 «Ак конүл самарянин» кайрымдуулук мекемеси  Каттоо номери № 22107-3300-М-е, ИУЖК коду-23733225 ИСН-02403200510183 Жоюу жөнүндө 26.08.2015-ж, № 14726  15.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Иваницин көч., 83-үй, 33-бат, тел: 906878, 0553917333
74 «UK Group» (УК Групп) жоопкерчлиги чектелген коому  Катоо номери № 120729-3300-ЖЧК, ИУЖК коду- 27702523, ИСН-00102201210136 Жоюу жөнүндө 02.09.2015 ж. № 15069  09.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Киев көч., 77-үй
75 «TK Tex Traiding» («ТК Текс Трейдинг») жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 130030-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-28323822, ИСН-03005201310128 Юридикалык жактын күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 24 августу 2015 ж. № 14613  08.09.2015
76 «ТК Tex Traiding» («ТК Текс Трейдинг») жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 130030-3300-ЖЧК, ИУЖК коду, 28323822 ИСН 03005201310128  Жоюу жөнүндө 24.08.2015-ж, № 14614  04.09.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек. Ш. Юнусалиев көч. 122
77 «Евро Мебель Бишкек» жооп керчилиги чектелген коому Катоо номери № 119237-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 27510580 ИСН-00111201110048 Жоюу жөнүндө 21.08.2015-ж, № 14511  03.09.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш, Чүй пр. 219/1
78 «Евро Мебель Бишкек» жооп керчилиги чектелген коому Катоо № 119237-3300-ООО, ИУЖК коду 27510580, ИНН, 00111201110048 Юридикалык жактын күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 21 августу 2015 ж № 14481  03.09.2015
79 «ЭС АЛУУ» жооп керчилиги чектелген коому Катоо № 4774-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 21979005 ИСН 00204199810165 Жоюу жөнүндө 14.08.2015 ж. № 13961  28.08.2015 Доомат эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Окраинная көч., 58
80 «Niqht Project» («Найт Проджект») жоопкерчилиги чектелген коому Катоо № 125362-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 27948715, ИСН 00210201210120 Жоюу жөнүндө 20.08.2015-ж № 14447  25.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Киев көч 148 үй
81 «МИР СПОРТА» жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 50132-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 23363290, ИСН 00610200310148 Жоюу жөнүнөдө 12.08.2015-ж, № 13796  20.08.2015 Доомат эки айыдн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Жаш-гвардия буль., 20/1
82 Букмекерская контора «Мобильные Ставки» жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 24276-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 24435961, ИСН-01804200710079 Жоюу жөнүндө  20.08.2015 Доомат эки айыдн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тынчтык пр., 17
83 «MINORAT OIL» («МНОРАТ ОИЛ») жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо номери № 115072-3300-ЖЧК, ИУЖК коду-27296218, ИСН-02501201110181 Жоюу жөнүндө 19.08.2015-ж, № 14330 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ыссык-Көл обл., Балыкчы шаары, Нарын шоссеси көч., 8-үй
84 «Евразия Финанс Солушенз» (ЕФС) жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 132633-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 28487802, ИСН 01110201310258 Жоюу жөнүндө 12.08.2015-ж № 13850  20.08.2015 Доомат эки айыдн ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Жаш-Гвардия буль, 20/1
85 «MINORAT OIL» («МИНОРАТ ОИЛ») Катоо номери № 115072-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 27296218, ИСН 02501201110181 Жоюу жөнүндө 19.08.2015-ж, № 14330  25.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ыссык-Көл обл., Балыкчы шаары, Нарын шоссеси көч., 8-үй.
86 «СУДЭ Наклиет» жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 134047-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 28619853; ИСН- 03012201310130 Филиал жөнүндө жобонун жоголгондугу тууралуу 5 август 2015 ж. № 13327  11.08.2015
87 «ЛЕЙЖЕ КАРГО В КЫРГЫЗСТАНЕ» жоопкерчилиги чектелген коому Катоо номери № 136016-3300-ЖЧК, ИУЖК коду 28732408 ИСН 03103201410336 Жоюу жөнүндө 28.07.2015 ж. № 12820  11.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат Бишкек ш., Турусбекова, көч 13 Тел.: 0312 455005
88 «Аура-Ош» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 136670-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду 27630336;

ИСН  02304201410156

жоюу жѳнүндѳ 06.08.2015-ж.

№13423

 11.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Масалиев кѳч., 69-үй, 17-бат.
89 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» Ачык Акционердик Коомунун «ЦУМ» филиалы Каттоо №

119133-3300-Ф-л;

ИУЖК коду 28973810;

ИСН  02910201410030

Филиал жөнүндө жобонун жоголгондугу тууралуу 29.07.2015-ж.

№ 12949

 06.08.2015
90 «Антарес трейд»

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо №

141450-3300-ЖЧК;

ИУЖК коду 28973810;

ИСН  02910201410030

жоюу жѳнүндѳ 08.07.2015-ж.

№ 11702

Талаптар эки ай ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат. Бишкек шаары, Күрѳңкеев кѳчѳсү, 190а-үй.

Тел: 0777950777

91 «Зёрнышко» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 130159-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28324075;

ИСН  00706201310024

жоюу жѳнүндѳ 21.07.2015-ж.

№12456

 22.07.2015 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат:Бишкек ш., Тыныстанов к., 62-үй, 5-батир;.: тел. :0778596464
92 «Ground» («Граунд»)

жоопкерчилиги чектелген коому

Каттоо

№ 106630-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду

24179989 ;

ИСН  01407200610188

жоюу жѳнүндѳ 15.07.2015-ж.

№12281

Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Чолпон-Ата көч., 16,
93 «JT Global Services LLC» (ДжиТи Глобал Сервисес ЭлЭлСи) жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо

№ 119553-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду

27511071 ;

ИСН  02311201110088

жоюу жѳнүндѳ 15.07.2015-ж.

№12256

 20.07.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тынчтык пр., 97/4, 48-бат,

Тел.: 0550933255

94 «Авангард Трейд» жоопкерчилиги чектелген коому Каттоо № 133274-3300-ЖЧК;

ИУЖК        коду 28618612;

ИСН  02211201310025

жоюу жѳнүндѳ 15.07.2015-ж.

№12245

 20.07.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Тынчтык пр., 97/4, 48-бат,

Тел.: 0550933255