2015 год

Аталышы Каттоо №, ИУЖК коду, ИСН Кабарламанын түрү Келип түшкөн датасы

(№ кириш датасы)

Жарыялоо датасы Эскертүү
1 Общество с ограниченной отвественностью «Зёрнышко» Регистрационный номер № 130159-3300-ООО;

Код ОКПО 28324075;

ИНН  00706201310024

о ликвидации 21.07.2015-ж.

№12456

 22.07.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: г. Бишкек ул. Тыныстанов д. 62, кв.5  тел :0778596464
2 Общество с ограниченной отвественностью «Ground» («Граунд»)

 

Регистрационный номер

№ 106630-3300-ООО;

Код ОКПО

24179989 ;

ИНН  01407200610188

о ликвидации 15.07.2015-ж.

№12281

Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Чолпон-Ата көч., 16,
3 Общество с ограниченной отвественностью«JT Global Services LLC» (ДжиТи Глобал Сервисес ЭлЭлСи) Регистрационный номер

№ 119553-3300-ООО;

Код ОКПО

27511071 ;

ИНН  02311201110088

о ликвидации 15.07.2015-ж.

№12256

 20.07.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Тынчтык пр., 97/4, 48-бат,

Тел.: 0550933255

4 Общество с ограниченной ответственностью «Авангард Трейд» Регистрационный номер № 133274-3300-ООО;

Код ОКПО28618612;

ИНН  02211201310025

о ликвидации 15.07.2015-ж.

№12245

 20.07.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Тынчтык пр., 97/4, 48-бат,

Тел.: 0550933255

5 Общество с ограниченной ответственностью «ЭС АЛУУ» Катоо № 4774-3300-ООО, Код ОКПО 21979005 ИНН 00204199810165 О ликвидации 14.08.2015 ж. № 13961  28.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Окраинная көч., 58
6 Общество с ограниченной ответственностью «Niqht Project» («Найт Проджект») Катоо № 125362-3300-ООО, Код ОКПО 27948715, ИНН 00210201210120 О ликвидации 20.08.2015-ж № 14447  25.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек шаары, Киев көч 148 үй
7 Общество с ограниченной ответственностью «МИР СПОРТА» Катоо номери № 50132-3300-ООО, Код ОКПО 23363290, ИНН 00610200310148 Жоюу жөнүнөдө 12.08.2015-ж, № 13796  20.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Жаш-гвардия буль., 20/1
8 Общество с ограниченной ответственностью Букмекерская контора «Мобильные Ставки» Катоо номери № 24276-3300-ООО, Код ОКПО 24435961, ИНН-01804200710079 О ликвидации  20.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Тынчтык пр., 17
9 Общество с ограниченной ответственностью «MINORAT OIL» («МНОРАТ ОИЛ») Регистрационный номер№ 115072-3300-ООО, Код ОКПО-27296218, ИНН-02501201110181 О ликвидации 19.08.2015-ж, № 14330 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Ыссык-Көл обл., Балыкчы шаары, Нарын шоссеси көч., 8-үй
10 Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Финанс Солушенз» (ЕФС) Катоо номери № 132633-3300-ООО, Код ОКПО 28487802, ИНН 01110201310258 О ликвидации 12.08.2015-ж № 13850  20.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Жаш-Гвардия буль, 20/1
11 Общество с ограниченной ответственностью «MINORAT OIL» («МИНОРАТ ОИЛ») Катоо номери № 115072-3300-ООО, Код ОКПО 27296218, ИНН 02501201110181 О ликвидации 19.08.2015-ж, № 14330  25.08.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Ыссык-Көл обл., Балыкчы шаары, Нарын шоссеси көч., 8-үй.
12 Общество с ограниченной ответственностью «СУДЭ Наклиет» Катоо номери № 134047-3300-ООО, Код ОКПО 28619853; ИНН- 03012201310130 Филиал жөнүндө жобонун жоголгондугу тууралуу 5 август 2015 ж. № 13327  11.08.2015
13 Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕЙЖЕ КАРГО В КЫРГЫЗСТАНЕ» Катоо номери № 136016-3300-ООО, Код ОКПО 28732408 ИНН 03103201410336 О ликвидации 28.07.2015 ж. № 12820  11.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат Бишкек ш., Турусбекова, көч 13 Тел.: 0312 455005
14 Общество с ограниченной ответственностью «Аура-Ош» Регистрационный номер № 136670-3300-ООО;

Код ОКПО27630336;

ИНН  02304201410156

о ликвидации 06.08.2015-ж.

№13423

 11.08.2015 Талаптар эки айдын ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат: Ош шаары, Масалиев кѳч., 69-үй, 17-бат.
15 «Казкоммерцбанк Кыргызстан» Открытое акционерное общество «ЦУМ» филиалы Регистрационный номер №

119133-3300-Ф-л;

Код ОКПО 28973810;

ИНН  02910201410030

Филиал жөнүндө жобонун жоголгондугу тууралуу 29.07.2015-ж.

№ 12949

 06.08.2015
16 Общество с ограниченной отвественностью «Антарес трейд»

 

Регистрационный номер №

141450-3300-ООО;

Код ОКПО 28973810;

ИНН  02910201410030

о ликвидации 08.07.2015-ж.

№ 11702

Талаптар эки ай ичинде тѳмѳнкү дарек боюнча кабыл алынат. Бишкек шаары, Күрѳңкеев кѳчѳсү, 190а-үй.

Тел: 0777950777

17 Общество с ограниченной ответственностью «ИСА-Ойл» Регистрационный номер№ 22747-3300-ООО, Код ОКПО-23992794, ИНН-03012200510081 О ликвидации 17.09.2015-ж, № 16053  30.09.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү телефон боюнча кабыл алынат: тел: 0701707053
18   Общество с ограниченной ответственностью «ИСА-Ойл» Регистрационный номер№ 22747-3300-ООО, Код ОКПО-23992794, ИНН-03012200510081 Об утере свидетельства 2015-ж, 21.09. № 16255  30.09.2015
19 Общество с ограниченной ответственностью «Манакор Групп» Регистрационный номер№ 138355-3300-ООО, Код ОКПО-28777457 ИНН-00907201410165 О ликвидации 15.09.2015-ж, № 15881  30.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек, шаары, Раззаков, көч., 32-үй, тел: (0555,0700)-820818
20 Общество с ограниченной ответственностью «Азия Универсал Риэлт» Регистрационный номер№ 56815-3300-ООО Код ОКПО-24340404 ИНН-02601200710069 О ликвидации 18.09.2015-ж, № 16128  30.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек, шаары, Москва көч., 161, тел: 901006
21 Общество с ограниченной ответственностью «НОРОКС ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ» («NOROX OPERATING COMPANY») Регистрационный номер№ 9369-3300-ООО, Код ОКПО-22148677, ИНН-01902199910089 О ликвидации 08.09.2015-ж, № 15435  14.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу. Бишкек шаары, Токтогул көчү 102,104-үй, 1,2-кеңсе
22 Общество с ограниченной отвественностью «Octopus Vicrofinance» («Октопус Майкрофайненс») Регистрационный номер№ 120297-3300-ООО, Код ОКПО-27702138, ИНН-01601201210137 О ликвидации 15.09.2015-ж, № 15904  25.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек, шаары, Сүйөркулов көч., 1/3-үй, 20-бат
23 Общество с ограниченной ответственностью «БРИТИШ ФАРМА» Регистрационный номер№ 137620-3300-ООО, ИУДК коду-28734583, ИНН-00406201410139 О ликвидации 10.09.2015-ж, № 15572  17.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Токтогул көч., 175-үй, 20-бат
24 Общество с ограниченной ответственностью «Ecober» (Экобер)  Регистрационный номер№ 22726-3300-ООО, Код ОКПО-23992197, ИНН-02812200510130 О ликвидации 07.09.2015-ж № 15352  16.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу Бишкек, шаары, Л.Толстой көч., 120-үй
25 Общество с ограниченной ответственностью «Darvin Studio» («Дарвин Студио») Регистрационный номер№ 129442-3300-ООО, Код ОКПО-28322900, ИНН-02504201310181 о ликвидации 10.09.2015-ж, № 15543  15.09.2015 Талаптар эки  айдын  ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек, шаары, Джал Артис кичи рай., 202-үй, 903-батир
26 «Ак конүл самарянин» кайрымдуулук мекемеси  Регистрационный номер№ 22107-3300-М-е, Код ОКПО-23733225 ИНН-02403200510183 О ликвидации 26.08.2015-ж, № 14726  15.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек, шаары, Иваницин көч., 83-үй, 33-бат, тел: 906878, 0553917333
27 Общество с ограниченной ответственностью «UK Group» (УК Групп)  Катоо номери № 120729-3300-ООО, Код ОКПО- 27702523, ИНН-00102201210136 О ликвидации 02.09.2015 ж. № 15069  09.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек шаары, Киев көч., 77-үй
28 Общество с ограниченной ответственностью «TK Tex Traiding» («ТК Текс Трейдинг») Катоо номери № 130030-3300-ООО, Код ОКПО-28323822, ИНН-03005201310128 Юридикалык жактын күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 24 августу 2015 ж. № 14613  08.09.2015
29 Общество с ограниченной ответственностью «ТК Tex Traiding» («ТК Текс Трейдинг») Катоо номери № 130030-3300-ООО, Код ОКПО, 28323822 ИНН 03005201310128  О ликвидации 24.08.2015-ж, № 14614  04.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек. Ш. Юнусалиев көч. 122
30 Общество с ограниченной ответственностью «Евро Мебель Бишкек» Катоо номери № 119237-3300-ООО, Код ОКПО 27510580 ИНН-00111201110048 О ликвидации 21.08.2015-ж, № 14511  03.09.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш, Чүй пр. 219/1
31 Общество с ограниченной ответственностью «Евро Мебель Бишкек» Катоо № 119237-3300-ООО, Код ОКПО 27510580, ИНН, 00111201110048 Юридикалык жактын күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 21 августу 2015 ж № 14481  03.09.2015
32 Общество с ограниченной ответственностью «Нурэлес» Кыргыз-Россия Регистрационный номер№ 101642-3300-ООО, Код ОКПО-23168297, ИНН-02503200310110 О ликвидации 20.10.2015-ж, № 17954 29.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Чүй пр, 219-үй,2-каб, дареги 614588 тел, боюнча кабыл алынат
33 Общество с ограниченной ответственностью «Азия Трэйдинг» Регистрационный номер№ 137617-3300-ООО, Код ОКПО-28734554, ИНН-00306201410281 О ликвидации 16.10.2015-ж, № 17795 27.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде тел: 0701808006 боюнча кабыл алынат
34 Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Трейд Оил» Регистрационный номер№ 133774-3300-ООО, Код ОКПО-28619439, ИНН-01812201310024 О ликвидации 21.10.2015-ж, № 18000 26.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 27-үй, 308-бат, тел: 0770019111 боюнча кабыл алынат
35 Общество с ограниченной ответственностью «АЮТ-Кордай» Регистрационный номер№ 134850-3300-ООО, Код ОКПО-28620922, ИНН-01002201410030 О ликвидации 08.10.2015-ж, № 17265 22.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Салиева көч 145-үй, 99-бат, дареги боюнча кабыл алынат
36 Общество с ограниченной ответственностью «Аркс Секьюрити» детективдик-күзөт агенттиги» Регистрационный номер№ 129249-3300-ООО, Код ОКПО-28322722, ИНН-01704201310129 О ликвидации 16.10.2015-ж, № 17799 22.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Л.Толстой көч, 62-үй,  тел: 900836, 900837 боюнча кабыл алынат
37 Общество с ограниченной ответственностью «Балтикумс Интернешнл» нун Кырыгыз Республикасындагы Өкүлчүлүгү Регистрационный номер№ 130609-3300-Ө-к, Код ОКПО-28484519, ИНН-00107201310076 Өкүлүктүн жобосунун жоголгондугу жөнүндө 12.10.2015-ж, № 17407 21.10.2015
38 Общество с ограниченной ответственностью «T.D. Company» (Т.Д. Компани) Регистрационный номер№ 116058-3300-ООО, Код ОКПО-27297252, ИНН-03103201110153 О ликвидации 08.10.2015-ж, № 17318 21.10.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек шаары, Фрунзе көч., 428-үй; тел: 0559099555
39 Общество с ограниченной ответственностью «ДИНСАЛ» Регистрационный номер№ 103904-3300-ООО, Код ОКПО- 26268833, ИНН-00402200910134 О ликвидации 08.10.2015-ж, № 17294 21.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Манас пр. 26-үй, 19-бат, дареги боюнча кабыл алынат
40 Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз-Кытай курулуш материалдар комбинаты» Регистрационный номер№ 24247-3300-ООО, Код ОКПО-24435211, ИНН-01104200710130 О ликвидации 05.10.2015-ж, № 17032 20.10.2015 ТТалаптар эки айдын ичинде Чүй обл., Сокулук р-ну, Шопоков шаары, Биринчи май көч, 1а-үй дареги боюнча кабыл алынат
41 Общество с ограниченной ответственностью «Флавитлайф» Регистрационный номер№ 112484-3300-ООО, Код ОКПО-27215199, ИНН-02906201010085 О ликвидации 08.10.2015-ж, № 17263 20.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Раззаков көч, 32-үй, 404-каб, дареги боюнча кабыл алынат
42 Общество с ограниченной ответственностью «Plast Line» («Пласт Лайн») Регистрационный номер№ 22943-3300-ООО, Код ОКПО-24163155, ИНН-02303200610074 О ликвидации 06.10.2015-ж, № 17100 19.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Боконбаев көч, 76-Нй, 30-бат, тел: 0700705037 дареги боюнча кабыл алынат
43 Общество с ограниченной ответственностью «САФИТ» Регистрационный номер№ 56800-3300-ООО, Код ОКПО-24339950, ИНН-02401200710213 Күбөлүгү жоголгондугу жөнүндө 07.10.2015-ж, № 17200 19.10.2015
44 «Тең укуктар жана мүмкүрчүлүктөр институту» коомдук бирикмеси Регистрационный номер№ 14804-3300-КБ, Код ОКПО-22724690, ИНН-01502200110133 Об утере свидетельства 12.10.2015 № 17420 19.10.2015
45 «Тең укуктар жана мүмкүрчүлүктөр институту» коомдук бирикмеси Регистрационный номер№ 14804-3300-КБ, Код ОКПО-22724690, ИНН-01502200110133 О ликвидации 12.10.2015-ж, № 17421 19.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Чуй пр. 42-үй, тел.  0551243555 боюнча кабыл алынат
46 Общество с ограниченной ответственностью Охранно-детективное агентство «Хо  и Корпорейшн-Секьюрити» Регистрационный номер№ 53816-3300-ООО, Код ОКПО-23897263, ИНН-01509200510109 О ликвидации 06.10.2015-ж, № 17101 15.10.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек шаары, Элебаев көч., 7; тел: 0555271981, 0312906025, 0312591327
47 Общество с ограниченной ответственностью «Кыргызгеосервис» Регистрационный номер№ 25168-3300-ООО, Код ОКПО-24623214, ИНН-02012200710147 О ликвидации 01.10.2015-ж, № 16801 15.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Тыныстанова көч, 62/1-үй, 3-бат. Дареги боюнча кабыл алынат
48 Общество с ограниченной ответственностью «Мир Авто» Регистрационный номер№ 23532-3300-ООО, Код ОКПО-24283474, ИНН-02809200610047 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 08.10.2015-ж, № 17327 15.10.2015
49 Общество с ограниченной ответственностью «Петрокас Энерджи КГ» Регистрационный номер№ 128972-3300-ООО, Код ОКПО-28322260, ИНН-00204201310110 О ликвидации 02.10.2015 ж, № 16917 12.10.2015 Тадаптар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, Турубеков көч, 109/1-үй, 504-бөл, тел:0772518551
50 Общество с ограниченной ответственностью «Интертек (КГ)» Регистрационный номер№ 130729-3300-ООО, Код ОКПО-28484726, ИНН-00407201310189 О ликвидации 28.09.2015-ж № 16589 07.10.2015 Талаптар эки ай ичинде Бишкек шаары, Эркиндик пр., 71-үй дареги боюнча кабыл алынат
51 Общество с ограниченной ответственностью «ТУРИМПЕКС-ГРУПП» Регистрационный номер№ 139805-3300-ООО, Код ОКПО-28917220, ИНН-00309201410244 О ликвидации 22.09.2015-ж, № 16350 07.10.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек шаары, Юнунсалиев көч, 122-үй дареги боюнча кабыл алынат
52 «Рееммтсма-Кыргызстан» Ачык акционердик коомдун Филиалы-Талас» Регистрационный номер№ 10413-3300-Ф-л, Код ОКПО-22322201, ИНН-43006199910153 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 2015-ж, 01.10. № 16814  07.10.2015
53 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонду» мекемеси Регистрационный номер№ 15299-3300-М-е, Код ОКПО-22716696, ИНН-00405200110158 Күбөлүгү жоголгондогу тууралуу 26.11.2015-ж, № 20055 30.11.2015
54 Общество с ограниченной ответственностью «Биртекс» Регистрационный номер№ 145174-3300-ООО, Код ОКПО -28997704, ИНН-02503201510127 О ликвидации 20.11.2015 г № 19693 27.11.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу Бишкек ш., Фрунзе көч., 282 а
55 Общество с ограниченной ответственностью «Кортек трейд» Регистрационный номер№ 145175-3300-ООО, Код ОКПО-28997710, ИНН-02503201510137 О ликвидации 20.11.2015-ж № 19664 27.11.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу  Бишкек ш., Фрунзе көч., 282 а
56 «Ань Юань» Тоо жумушу» жоопкерчилиги чектелеген коому Регистрационный номер№ 130425-3300-ООО, Код ОКПО-28324617, ИНН-02006201310044 О ликвидации 10.11.2015-ж, № 19021 23.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 5 к/р., 63-үй, 55-бат, боюнча кабыл алынат
57 Общество с ограниченной ответственностью «САФИТ» Регистрационный номер№ 56800-3300-ООО, Код ОКПО-24339950, ИНН-02401200710213 О ликвидации 19.11.2015-ж, № 19639 23.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Эркиндик пр., 7-үй, 17-а бат боюнча кабыл алынат
58 «АРТилек» коомдук бирикмеси Регистрационный номер№ 22964-3300-КБ, Код ОКПО-24164597, ИНН-02303200610484 О ликвидации 06.11.2015-ж, № 18989 20.11.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Киев көч., 135-үй, 3а-бат, тел: 311509 боюнча кабыл алынат
59 Общество с ограниченной ответственностью «Дэнаро Лимитед» Регистрационный номер№ 105980-3300-ООО, Код ОКПО-26610954, ИНН-02905200910107 О ликвидации 03.11.2015-ж, № 18673 17.11.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Үмөталиев көч. 39А
60 «Ак конул самарянин» кайрымдуулук мекемеси Регистрационный номер№ 22107-3300-М-е, Код ОКПО-23733225, ИНН-02403200510183 Күбөлдүгү жоголгондугу тууралуу 13.11.2015-ж, № А-6129 17.11.2015
61 «Chevnon Texco LTD»  (Шевнон Тексико ЛТД) жоопкерчилиги чектелеген коому Регистрационный номер№ 106371-3300-ООО, Код ОКПО-26735549, ИНН-01706200910158 О ликвидации 06.11.2015-ж, № 18924 11.11.2015 Талаптар  эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек шаары, 7 к.р, 45-үй, 13-бат
62 Общество с ограниченной ответственностью «Кы Тай Кыргыз мунайзат инженердик-технологиялык компаниясы» 142676-3300 ООО, Код ОКПО- 28994812, ИНН-00312201410220 Юридикалык жактын мамлекеттик Регистрационный номер жөнүндөгү күбөлүгү жоголгон тууралу № 683, 28.10.2015 ж 11.11.2015
63 Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз-Кытай курулуш материалдар комбинаты» Регистрационный номер№ 24247-3300-ХR, Код ОКПО-24435211, ИНН-01104200710130 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 28.10.2015 ж, № 18368 02.11.2015
64 Общество с ограниченной ответственностью «МАЛТ» Регистрационный номер№ 114554-3300-ООО, Код ОКПО-27231957, ИНС-02112201010213 О ликвидации 28.10.2015-ж, № 18345 02.11.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу Бишкек шаары Орозбеков көч., 110А-үй, 2-бат, тел: 0555980717
65 Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Плюс» Регистрационный номер№ 8211-3300-ООО, Код ОКПО-22025495, ИНН-01709199810087 Кайра түзүү жөнүндө 27.10.2015-ж, № 18279 02.11.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек шаары, Л.Толстого көч., 17/а/3-үй тел: 0777997952
66 Общество с ограниченной ответственностью «Koreanshop» (Кореаншоп) Регистрационный номер№ 124629-3300-ООО, Код ОКПО-27947762, ИНН-017008201210083 О ликвидации 22.12.2015-ж № 21754 31.12.2015 Талаптар эки адйны ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Горький көч., 1 –үй; тел: 0312 437043, 0559 005996
67 «Q ENTERPRISES LTD» («КЬЮ ЭНТЕРПРАСИС  ЛТД»)  Общество с ограниченной ответственностью Регистрационный номер№ 129951-3300-ООО, Код ОКПО-28323673, ИНН-02705201310112 О ликвидации 28.12.2015-ж № 22031 31.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Ленин р-ну, Л.Толстой көч., 120-үй дареги боюнча кабыл алынат
68 Общество с ограниченной ответственностью «Бирдиктүү көчмө миграция борбору» Регистрационный номер№ 130805-3300-ООО Код ОКПО-28484886, ИНН-01207201310014 О ликвидации 25.12.2015-ж № 21978 29.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек  боюнча кабыл алынат: Бишкек ш., Ибраимов көч. 24
69 Общество с ограниченной ответственностью «Джей Джей Интернэшнл» Регистрационный номер№ 132729-3300-ООО Код ОКПО-28617653, ИНН-02210201310074 О ликвидации 25.12.2015-ж № 21960 29.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., 6-к/р., 24-үй 42-батир боюнча кабыл алынат
70 Общество с ограниченной ответственностью «Програм Монитринг и Эксперт Консалт» Регистрационный номер№ 58354-3300-ООО Код ОКПО-24544905, ИНН-01508200710320 Кайра түзүү жөнүндө 18.12.2015-ж № 21623 25.12.2015 Коом «Кыргыз Спец Тех Услуга» ОООга кошулуу жолу менен карйа түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 25.02.2015-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Пионер көч., 40-41
71 Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Спец Тех Услуга» Регистрационный номер№ 143833-3300-ООО, Код ОКПО-28996165, ИНН-02701201510253 Кайра түзүү жөнүндө 18.12.2015-ж № 21624 25.12.2015 Коом ага «Програм Мониторинг и Эксперт Консалт» ООО кошулуу жолу менен кайра түзүү жол-жобосун өтүп жатат. Талаптар 25.02.2016-ж чейин төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Ленин көч., 4
72 Закрытое акцонерное общество «Топливно-заправочный комплекс» (ЗАО «ТЗК») Регистрационный номер№ 112199-3301-ЖАК, Код ОКПО-27072625, ИНН-00706201010058 О ликвидации 03.12.2015-ж, № 20601 24.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Рыскулова көч., 6-үй тел: 0312324555
73 Общество с ограниченной ответственностью «Сапаттуу Таш» Регистрационный номер№ 131240-3300-ООО, Код ОКПО-28485654, ИНН-00508201310097 О ликвидации 14.12.2015-ж № 21296 24.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Ош обл., Кара-Суу району Жаңы арык а., тел: 0703782009 0772940004 боюнча кабыл алынат
74 Общество с ограниченной ответственностью «KGM Ltd» (КейджиЭм Лтд) Регистрационный номер№ 109392-3300-ООО, Код ОКПО-26792352, ИНН-01612200910191 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 17.12.2015-ж № 21520 22.12.2015
75 Общество с ограниченной ответственностью «Кыргыз Инжинеринг РИК» Регистрационный номер № 143894-3300-ООО, Код ОКПО-28996277, ИНН-02901201510198 О ликвидации 04.12.2015-ж, № 20634 21.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек боюнча кабыл алныта: Жалал-Абад обл., Кочкор-Ата ш., Геофизика көч., 44үй тел: 0555955717
76 «Ahlers in Kyrgyzstan» (Алерс в Кыргызстане) Регистрационный номер№ 24832-3300-ООО, Код ОКПО-22599552, ИНН-01206200010074 Жоюу жөнүдө 11.12.2015-ж, № 21191 18.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 140-үй, 17-бат, дареги боюнча кабыл алынат
77 «Promised Land» «Промисд Ленд» Окуу-тарбия комплекс мекемеси Регистрационный номер№ 102715-3300-М-е, Код ОКПО-26150671, ИНН-01311200810099 О ликвидации 10.12.2015-ж, № 20991 17.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Чүй пр., 4в-үй дареги боюнча кабыл алынат
78 Общество с ограниченной ответственностью «Кошма» Регистрационный номер№ 134266-3300-ООО, Код ОКПО-28620164, ИНН-01501201410039 О ликвидации 27.11.2015-ж № 20173 14.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек, ш., П.Лумумбы көч, 80А тел:0555288111
79 Общество с ограниченной ответственностью «Арника Фарм» Регистрационный номер№ 134162-3300-ООО, Код ОКПО-28620052, ИНН-01001201410091 О ликвидации 30.11.2015-ж. № 20241 14.12.2015 Дооматтар эки айдын ичинде төмөнкү дарек бонча кабыл алынат: Кара-Балта ш., 40 лет Киргизии көч., 22-үй, 35-бат тел: 0550890909
80 Общество с ограниченной ответственностью «СэнМундо» Регистрационный номер № 144373-3300-ООО;

Код ОКПО28996811;

ИНН

01702201510284

о ликвидации 02.12.2015-ж.

№20414

14.12.2015-ж. Талаптар эки айдын ичинде  Бишкек ш.,  Киев  кѳч., 58-үй, 1-подъезд, 2-кабат  дареги  боюнча кабыл алынат:
81 Общество с ограниченной ответственностью «Алисина-трейд» Регистрационный номер№ 142776-3300-ООО, Код ОКПО-28994953, ИНН-01012201410092 О ликвидации 27.11.2015-ж № 20169 11.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Юишкек ш.,

Ташкент көч., 51-үй, тел: 0777436373

82 Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНСКЛАЙН» Регистрационный номер№ 107703-3300-ООО, Код ОКПО-26737347, ИНН-01709200910149 О ликвидации 24.11.2015-ж № 19861 08.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу? Бишкек ш., Садыгалиев көч. 10А
83 Общество с ограниченной ответственностью «Медико» Регистрационный номер№ 125832-3300-ООО, Код ОКПО-27949347, ИНН-03010201210072 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 04.12.2015-ж № 20654 10.12.2015
84 Общество с ограниченной ответственностью «Бишкек Мит» («Bishkek Meat») Регистрационный номер№ 122894-3300-ООО, Код ОКПО-27705315, ИНН-01405201210025 О ликвидации 23.11.2015-ж № 19818 09.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде төмөнкү телефон боюнча кабыл алынат: 0775582369
85 Общество с ограниченной ответственностью «Омнико Групп» Регистрационный номер№ 145180-3300-ООО, Код ОКПО-28997756, ИНН-02503201510170 О ликвидации 20.11.2015-ж № 19696 03.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А-үй дареги боюнча каблы алынат
86 Общество с ограниченной ответственностью «Альмар финанс» Регистрационный номер№ 145178-3300-ООО, Код ОКПО-28997743, ИНН-02503201510168 О ликвидации 20.11.2015-ж № 19695 03.12.2015 Талаптар эки айдын ичинде Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А-үй дареги боюнча каблы алынат
87 «Булак» ООО 123430-3303-ООО, Код ОКПО-22572139, ИНН-00706201210013 О ликвидации билдирүү 29.10.2015-ж № 690 02.12.2015
88 «АИГ Строительные материалы» ООО 100427-3303-ООО, Код ОКПО-25802700, ИНН-01006200810020 О ликвидации билдирүү 10.11.2015-ж № 715 02.12.2015
89 Общество с ограниченной ответственностью «Сфера-Мост» Регистрационный номер№ 134150-3300-ООО, Код ОКПО-28619994, ИНН-00801201410035 О ликвидации 18.11.2015-ж № 19581 02.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Орозбеков көч., 207
90 Общество с ограниченной ответственностью «Самарро» Регистрационный номер№ 145176-3300-ООО, Код ОКПО-28997727, ИНН-02503201510142 О ликвидации 20.11.2015-ж № 19697 02.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Фрунзе көч., 282А
91 Общество с ограниченной ответственностью «Корвел лтд» Регистрационный номер№ 145177-3300-ООО, Код ОКПО-28997733, ИНН-02503201510155 О ликвидации 20.11.2015-ж № 19698 02.12.2015 Претензии принимаются в течении двух месяцев по адресу: Бишкек ш., Фрунзе көч. 282 А
92 Общество с ограниченной ответственностью «Бура» Регистрационный номер№ 23488-3300-ООО, Код ОКПО-24280228, ИНН-01309200610156 Күбөлүгү жоголгондугу тууралуу 27.11.2015-ж № 20209 02.12.2015