Home » Адвокатура » Адвокаттык иш боюнча маалымат

Адвокаттык иш боюнча маалымат

Адвокаттык иш жүргүзүүгө жеке жана юридикалык жактарга алардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын коргоону жүзөгө ашырууда квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүнү билдирет.

Адвокат болу укугуна төмөнкү квалификасиалык талаптарга ээ:

- Кыргызс Республикасынын жараны боло алат;

- юридикалык жогорку билими бар;

- юридикалык кесип жогорку окуу жайын бүтүргөндөн кийин бир жылдан кем эмес стажы же болбосо адвокаттык жардамчысы болуп бир жыл кем эмес иш стажы бар;

- мыйзамда белгиленген тартипте аракетке жөндөмсүз же аракетке жөндөмдүүлүгү чектелген эмес;

- жаманатты жагдайлар боюнча укук коргоо органдарынан жана башка мамлекеттик органдардан чыгарылган эмес;

- квалификациалык сынакты ийгиликтүү өткөн.

Адвокаттар жана адвокаттардын жардамчылары бир эле учурда мамлекеттик кызматта боло алышпайт. Адвокаттарга, адвокаттардын жардамчыларына окутуучулук, илимий жана башка чыгармачылык иш жүргүзүүгө уруксат берилет.Адвокат иш-аракетин кесиптик адвокатык мекемеде же жеке ишкер болуп иштесе болот.

Адвокаттык иш мамлекет тарабынан лицензиялануучу иштин түрү.

Адвокаттык иш жүргүзүүгө укугуна ээ болгон лицензиясын:

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан берилет;

- квалификациялык сынактын ийгиликтүү тапшыргандыгы туралуу чечимдин негизинде;

- лицензия берүү учурунда бланктык өздүк басы 17 сом төлөнөт

Адвокаттык иш жүргүзүү лицензиясынын берилген күнү анын башталыш датасы болуп эсептелет. Адвокаттык иш жүргүзүү лицензиясы токтотулуп же жараксыз деп табылганга чейин күчүндө болот.

Адвокаттык иш жүргүзүүгө укук берген лицензиясынан ажыратылган лицензиар, кайрадан 3 жылдык мөөнөттөн кийин арызын кайра берсе болот.

Жарандарга өз укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн квалификациялык профессионалдык милдеттүү денгелде аткаргандарга же же эрежени бузгандарга кызматтык иликтөө жүргүзүлөт.

Көнүл буруу: Адвокаттык иш жүргүзүүнү каалаган жана прокуратурада, адвокатурада, ИИМде, УКМде, сотто, Кыргыз Республикасынын Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын жана Эл өкүлдөр жыйынынын юридикалык бөлүмдөрүндө беш жыл иштеген адамдарга, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин юрист-депутаттарына лицензия сынаксыз берилет.

Квалификациялык комиссия адвокаттык  иш жүргүзүү укугуна лицензия алууга талапкер адамдардын арызын мыйзамдуу түрүндө кабыл алынат.

Адвокаттык иш жүргүзүү укук берген лицензияны алууга Квалификациалык сынака өтүнүчү менен кайрылуу арызды жана тиешелүү документерди Квалификациялык комиссия карайт.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин адам укуктары жана адвокатура башкармалыгынын дареги жана телефондору: (720040, Бишкек шаары, М.Ганди бул., 32, тел. 35-30-60, 65-32-12,  факс (312) 65-34-46).