Коомдук бирикмени каттоо үчүн керек:

1. Юридикалык жактардын, филиалдардын  (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган,  башка юридикалык жактардын аталышынан  айырмаланган аталышты тандоо;

2. Төмөнкүдөй каттоо документтерин даярдоо жана тапшыруу:

- каттоо арызын (Формасы  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.01.2011-жылындагы № 31 токтому менен бекитилген);

- коомдук бирикмени түзүү жөнүндө  чечимин (чечим “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесине ылайык келүүсү зарыл);

- коомдук бирикменин жетекчисинин кол тамгасы коюлган, эки нускадагы уставды;

- коомдук бирикменин жетектөөчү органынын мүчөлөрүнүн фамилиясы, аты-жөнү, туулган жылы, шайланган кызматы көрсөтүлгөн тизмесин;

-  фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган жылын жана адресин көрсөтүү менен коомдук бирикмени түзүүнүн уюштуруучуларынын тизмесин.

Тизмеге уюштуруучулардын кол тамгасы коюлат, бирок алардын кол тамгасы нотариалдык күбөлөндүрүлүшү зарыл;

-        түзүлүп жаткан коомдук бирикменин жетекчисинин паспортунун көчүрмөсүн.

Маалымат катары:

-                     коомдук бирикменин уюштуруучуларынын саны үчтөн кем эмес аракетке жөндөмдүү жеке жактардан түзүлүшү керек;

-         жеке жактар гана коомдук бирикменин мүчөсү боло алат;

-                     чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат;

-                     чет өлкөлүк катышы бар коомдук бирикме Юстиция министрлигинде катталат, ал эми  чет өлкөлүк катышы жоктору – юстициянын аймактык органдарында.

Документтерди кабыл алуу: күн сайын саат 9-30дан 14-00гө чейин;

Документтерди берүү, аталыш текшерүү: күн сайын саат 14-00дөн 17-00гө чейин;

Каттоо мөөнөтү: каттоо органына документтерди берген күндөн баштап 10 күндүн ичинде;

Каттоо үчүн төлөм: 407 сом + бланкалык өндүрүм үчүн.