Жоопкерчилиги чектелген коомду каттоо үчүн төмөнкүлөр керек:

1. Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестринде камтылган, башка юридикалык жактардын аталышынан  айырмаланган аталышты тандоо;

2. Төмөнкүдөй каттоо документтерин даярдоо жана тапшыруу:

- каттоо арызын (Формасы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 28.01.2011-жылындагы № 31 токтому менен бекитилген);

- жоопкерчилиги чектелген коомду түзүү жөнүндө  чечимин (чечимдин үлгүсүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайтынын  (http://minjust.gov.kg) «юридикалык жактарды каттоо”  бөлүмүнөн тапса болот);

- жоопкерчилиги чектелген коомдун уюштуруучусунун (жеке жактын) паспортунун көчүрмөсүн;

- уюштуруучунун (юридикалык жактын) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндөгү күбөлүгүнүн көчүрмөсүн – эгер ал жергиликтүү  юридикалык жак болсо;

- уюштуруучусу өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган легалдаштырылган көчүрмөсүн – эгер ал чет өлкөлүк юридикалык жак болсо.

Кыргыз Республикасы катышуучу болгон тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышуучу мамлекеттердин юридикалык жактары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт.

Өз өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча аракеттеги юридикалык жак болуп санала тургандыгын күбөлөндүргөн мамлекеттик реестрден алынган көчүрмөнү же башка документти тапшыруу мөөнөтү аталган документтерди берген күндөн тартып 6 айдан ашпоого тийиш.

-түзүлүп жаткан жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчисинин паспортунун көчүрмөсүн.

Маалымат катары:

- жоопкерчилиги чектелген коом үчүн уставдык капиталдын минималдуу жана максималдуу өлчөмү аныкталган эмес;

-                     жоопкерчилиги чектелген коомдун катышуучуларынын саны 1 ден 30 га чейин болушу мүмкүн;

-                     жоопкерчилиги чектелген коом жалгыз катышуучу катары бир адамдан турган башка чарбалык коомго ээ боло албайт;

-                     чет тилде түзүлгөн документтер каттоочу органга мамлекеттик же расмий тилдеги нотариалдык күбөлөндүрүлгөн котормосу менен кошо тапшырылат;

-                     чет өлкөлүк катышы бар жоопкерчилиги чектелген коом Юстиция министрлигинде катталат, ал эми чет өлкөлүк катышы жоктору – юстициянын аймактык органдарында.

 

 

Документтерди кабыл алуу: күн сайын саат 9-30дан 14-00гө чейин;

Документтерди берүү, аталыш  текшерүү: күн сайын саат 14-00дөн 17-00гө чейин;

Каттоо мөөнөтү: каттоо органына документтерди берген күндөн баштап 3 жумушчу күндүн ичинде;

Каттоо үчүн төлөм: 407 сом + бланкалык өндүрүм үчүн;

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин расмий сайты: http://minjust.gov.kg