Home » Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору (СЭМБ) » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борборнун ишмердүулүгүн жөнгө салуучу актылар » Постановление Правительства КР г.Бишкек, от 22 октября 2013 года N 577 “О Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики”

Постановление Правительства КР г.Бишкек, от 22 октября 2013 года N 577 “О Государственном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции Кыргызской Республики”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, 2013-жылдын 22-октябры N 577

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору жөнүндө

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 25-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Тиркелген: Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу соттук экспертизалардын мамлекеттик борбору жөнүндө жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 30-апрелиндеги N 243 “Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Соттук экспертизанын мамлекеттик борбору жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп табылсын.

3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2013-жылдын 25-октябрында N 86 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри   Ж.Сатыбалдиев