Home » Борбордук күрөө каттоо конторасы (БККК) » Акы төлөнүүчү кызматтардын тарифи

Акы төлөнүүчү кызматтардын тарифи

Күрөө каттоо конторалары тарабынан көрсөтүлгөн кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо кызматтар үчүн төлөмдөрдүн өлчөмдөрү


Акылуу кызматтардын аталышы

Каттоо жыйымдары

(КР Өкмөтүнүн 24.05.2017ж. №303 токтому)

(сом)

1. Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо үчүн, кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугунун өзгөртүү жөнүндө жазууларды жана токтотуу тууралуу жазууларды күрөө кабарлоосуна киргизүү үчүн

200

2. Кыймылдуу мүлккө карата талап укуктарынын Бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмөлөр

дү берүү үчү

100

 

Төмөнкү реквизиттер:

 

БИК: 440001

Алуучу: Ленинское РОК

Эсептик эсеп: №4402051103010023

Төлөмдүн коду: 14234900

 

Төлөмдүн багыты:

- кыймыддуу мүлккѳ карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо, өзгөртүү киргизүү жана токтотуу үчүн – 200 сом;

- кыймылдуу мүлккѳ талап укуктарынын Бирдиктүү мамлекеттик реестрден маалымат берүү үчүн – 100 сом.