Home » Борбордук күрөө каттоо конторасы (БККК) » Борбордук жана областык Күрөө каттоо кенселеринин жайгашкан даректери

Борбордук жана областык Күрөө каттоо кенселеринин жайгашкан даректери

  

Аталышы Адрес: Кызматтык телефон Электрондук  дарек

 

БККК Бишкек ш., Чуй проспекти 219,

5-чи этаж

61-01-03 zalog.kg@mail.ru
Ош областык КККсы Ош ш., Ленин к. 312 0 3222

2-75-67

ozrk.osh@gmail.com
ККК

Каракол шаары

Каракол ш.,  Абдрахманова к. 105 0 3922

5-12-98

ozrk.ysykkol@gmail.com
ККК

Джалал-Абад шаары

Джалал-Абад ш.,  Пушкин к. 51 0 3722

2-56-35

ozrk.jalalabad@gmail.com
ККК

Нарын шаары

Нарын ш., Мамбеталы уулу Таранчы к. 18 0 3522

5-06-92

ozrk.naryn@gmaii.com
ККК

Талас шаары

Талас ш., Бердике Баатыр к. 216 0 3422

5-65-73

ozrk.talas@gmail.com
ККК

Баткен шаары

Баткен ш.,  8 Март к. 1 0 3622

5-17-01

zalog.batken@mail.ru