Home » ЧУА инвентаризациялоо боюнча комиссия » Анализ деятельности МВК по инвентаризации НПА » Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 2013-жылдан 2015-жылга чейинки ишмердүүлүгүнө салыштырма талдоосу

Ченемдик укуктук актыларды инвентаризациялоо боюнча ведомстволор аралык комиссиянын 2013-жылдан 2015-жылга чейинки ишмердүүлүгүнө салыштырма талдоосу

Мамлекеттик органдар

ЧУА долбоорлорунун жалпы саны

ЧУА долбоорлорунун саны

 

ЧУА түрлөрү

Кабыл алынган Өкмөттүн токтомдору/буйруктары

 

(проценттик ара катышы менен сандык көрсөткүчтө)

 

Жогорку Кеӊеш менен кабыл алынган

(проценттик ара катышы менен сандык көрсөткүчтө)

Президенттин колу коюлган

(проценттик ара катышы менен сандык көрсөткүчтө)

Кол коюлган Президент

тин жарлык

тары

 

(проценттик ара катышы менен сандык көрсөткүчтө)

2013 – жыл

1

Юстиция министрлиги

26

(81,25%)

 

7

(26,9%)

Мыйзамдар

6

(85,7%)

6

(100%)

5

(83,3%)

 

13

(50%)

Өкмөттүн токтомдору

10

(76,9%)

 

 

 

4

(15,4%)

Президент

тин жарлыктары

——–

3

(75%)

2

(7,7%)

Өкмөттүн буйруктары

2

(100%)

 

 

 

2

Мамлекеттик органдар

6

(18,1%)

4

(66,6%)

Мыйзамдар

4

(100%)

4

(100%)

4

(100%)

 

2

(33,3%)

Өкмөттүн токтомдору

2

(100%)

 

 

 

Бардыгы

32

(100%)

32

(100%)

 

24

(75%)

10

(31,2%)

9

(28,1%)

3

(9,4%)

 

2014 – жыл

1

Юстиция министрлиги

37 (92,5%)

21 (56,7%)

Мыйзамдар

12

(57,1%)

8

(66,6%)

5

(62,5%)

 

14

(37,8%)

Өкмөттүн токтомдору

7

(50%)

1

(2,7%)

Президент

тин жарлыктары

——-

-

1

(2,7%)

Өкмөттүн буйруктары

1

(100%)

2

Мамлекеттик органдар

3

(7,5%)

2

(66,6%)

Мыйзамдар

1

(50%)

1

(100%)

1

(100%)

 

1

(33,3%)

Өкмөттүн токтомдору

-

Бардыгы

40 (100%)

40

(100%)

21

(52,5%)

9

(42,8%)

6

(66,6%)

-

 

2015 – жылдын январь айынан октябрь айы боюнча

1

Юстиция министрлиги

30 (81,1%)

17

(56,6%)

Мыйзамдар

2

(11,7%)

-

-

13

(43,3%)

Өкмөттүн токтомдору

2

(15,4%)

2

7

(18,9%)

4

(57,1%)

Мыйзамдар

-

3

(42,8%)

Өкмөттүн токтомдору

1

(33,3%)

Бардыгы

37

(100%)

37

(100%)

5

(13,5%)