Home » Юридикалык жактарды каттоо » Юридикалык жактарды каттоонун тартибин жөнгө салган ченемдик актылар » Приказ « О мерах по совершенствованию деятельности регистрирующих органов Министерства юстиции» от 18.04.2012 № 49

Приказ « О мерах по совершенствованию деятельности регистрирующих органов Министерства юстиции» от 18.04.2012 № 49