Home » Эл аралык кызматташтык » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атынан чет мамлекеттер менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Кытай Эл Республикасынын Юстиция министрлиги ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Кытай Эл Республикасынын Юстиция министрлиги ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Пекин шаары

2002-жылдын 24-июну


 

Мындан ары “Тараптар” деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Кытай Эл Республикасынын Юстиция министрлиги,

эки өлкөнүн юстиция министрликтеринин ортосунда кызматташтыктын маанилүү экендигин таанышып,

кыргыз жана кытай юристтеринин ортосунда өз ара түшүнүү жана достук кызматташтыгын андан ары бекемдөө максатында төмөнкөлөөр жөнүндө

макулдашты:

 

1-статья.

Тараптар төмөнкүдөй багыттар боюнча кызматташтыкты инке ашырат:

- юридика илими жана тажрыйбасы тармагында ар кандай маселелер жана жанылыктар (новациялар) боюнча эки тараптуу симпозумдарды, конференцияларды жана семинарларды уюштуруу;

- улуттук мыйзамдар жана укуктук структуралар тууралуу маалымат менен алмашуу;

- эки мамлекеттин юстиция мекемелерин уюштуру жана иши менен таанышуу үчүн Тараптардын делегацияларын өз ара жиберүү;

- юридика кадрларын даярдоо, адистерди өз ара алмашуу ишине көмөктөшүү;

- Тараптардын юстиция органдары жана мекемелери ортосунда өнөктоштүк мамилелерди түзүү;

- улуттук юстиция системалардын маалымдантыруу тармагында адистерди алмашууну ишке ашыруу.

 

2-статья.

Тараптар ушул Макулдашуу аткару максатында алардын тиешелүү финансылык мумкундукторуно таянып, кийинки жылдары өздөрунун кызмат ташгынынтак долбоорлорун жыл сайын макуулдашып турушат.

Тараптар кызматташтык боюнча биргелешкен иш-чарларды каржылоодо уюштуруу жана болу, баруу келүү жана боюнча чыгымдарды, ошондой эле боло турган мадициналык чыгымдарды жиберүүчү тарап өзүнө ала турган принципти карманышат.

 

3-статья.

Бул Макулдашууга Тараптардын өз ара макулдугу боюнча ушул Макулдашуунун ажырагыс болуп эсептелген өзунчө протоколдор менен тариз делген өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

Ушул Макулдашуунун колдонуу чөйрөсундө тиешелүү маселелер боюнча Тараптардын ортосунда талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер болгон учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана консультациялар аркылуу чечилет.

 

4-статья.

Бул Макулдашуу кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Ар бир Тарап ушул Макулдашуунун колдонулушу токтотулгганга чейин алты ай мурда экинчи тарапка жазуу жүзүндө билдирип, ушул Макулдашууну денонсация кылышы мүмкүн.

2002 -жылдын “24″ июнунда Пекин шаарында кыргыз, кытай, орус жана англис тилдеринде эки нускада түзүлдү. Мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ. Бул Макулдашуунун жоболорун чечмелөодө келишпестиктер пайда болгон учурда, тараптар англис тилиндеги текстке артыкчылык беришет.

 

Кыргыз Республикасынын                        Кытай Эл Республикасынын

Юстиция министри                                    Юстиция министри