Home » Эл аралык кызматташтык » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атынан чет мамлекеттер менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери » Соттук экспертиза жагындагы кызматташтык жөнүндө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Өзбекстан Республикасынын Юстиция министрлигинин ортосундагы Макулдашуу

Соттук экспертиза жагындагы кызматташтык жөнүндө Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен Өзбекстан Республикасынын Юстиция министрлигинин ортосундагы Макулдашуу

Бишкек шаары

2000-жылдын 27-сентябры

 


Мындан ары «Тараптар» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Өзбекстан Республикасынын Юстиция министрлиги соттук экспертиза жагындагы байланыштарды жөнгө салууга умтулуу жана ортодо орун алган достук жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоо эки өлкөнүн тең улуттук таламдарына жооп берет деп эсептөө менен, укук жана укук колдонуу практикасы жагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү аркылуу ортодогу мамилелерди андан ары чыңдоо максатында төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашышты:

 

1-берене.

Тараптар соттук экспертизанын теориялык жана методикалык проблемаларын иштеп чыгуу боюнча илим-изилдөө иштери, эксперттик профилактиканын натыйжалуугу, жаңы ыкмаларды түзүү  жана орун алган ыкмаларды жана методикаларды өркүндөтүү, экмперттик пратикада тажрыйба алмашуу жагында кызматташтыкты жүзөгө ашырат.

 

2-берене.

Кызматташтыкты жүзөгө ашырууда Тараптар бири бири менен түздөн-түз жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Мамлекеттик соттук экспертизалар борбору жана Өзбекстан Республикасынын Х. Сулайманова атындагы Криминологиялык борбору аркылуу байланышта болот.

 

3-берене.

Тараптар соттук экспертиза жагындагы кызматташтыкты, өздөрүнүн компетенциясына таандык кылынган иштин төмөндөгү багыттары:

- соттук экспертизанын проблемалары боюнча илимий ишти координациялоо, ыкмаларды жана  методикаларды биргелешип иштеп чыгуу;

- маалыматтык-справкалык иш жагындагы маалымдамаларды алмашуу;

- жаңы ыкмалар менен методикаларды өздөштүрүү үчүн биргелешкен семинарларды, курстарды өткөрүү;

- эксперттик жана илимий кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жагындагы кызматташтык;

- илимий иштеп чыгууларды рецензиялоо;

- методикалык жана илимий адабияттарды алмашуу;

-  илимий жана эксперттик иш маселелеринде бири бирине илимий-методикалык жана практикалык  жардам көрсөтүү;

- стажировкадан өтө турган адистерди алмашуу боюнча өнүктүрөт.

 

4-берене.

Тараптар өз ара  макулдашуу боюнча Макулдашууда каралбаган, бирок Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы соттук экспертиза жагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүнүн максаттарына жооп берген иш-чараларга көмөк көрсөтөт.

 

5-берене.

Тараптар ушул Макулдашуу ишке ашыруу максатында кошумча макулдашууларды түзүшсө болот.

 

6-берене.

Ушул Макулдашуу Тараптардын өз ара макулдугу менен жазуу жүзүндө өзгөртүлүшү жана толукталышы мүмкүн.

 

Тараптардын ортосунда ушул Макулдашууну колдонуу чөйрөсүнө таандык кылынган маселелер боюнча  келип чыккан талаштар жана пикир келишпестиктер эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана консультациялар аркылуу чечилет.

 

7-берене.

Ушул Макулдашуу кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана ушул Макулдашуунун колдонулушун токтотуу жөнүндө бир Тараптын ниеттениши жөнүндө экинчи Тарап жазуу жүзүндөгү билдирүүнү алган күндөн тартып алты ай өткөнгө чейин колдонулат.

 

2000-жылдын 27-сентябрында Бишкек шаарында кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде эки нускада жазылды, мында бардык тексттер бирдей күчкө ээ болот.

 

Ушул Макулдашууну чечмелөө максатында Тараптар орус тилиндеги текстти пайдаланат.

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  Юстиция               Өзбекстан Республикасынын

Юстиция

министрлиги  үчүн                                            министрлиги үчүн

 

колу_________________________                            колу ___________________

 

 

 

(*) 2000-жылдын 27-сентябрында күчүнө кирди