Home » Эл аралык кызматташтык » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атынан чет мамлекеттер менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери » Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги менен Беларусь Республикасынын Адилет министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги менен Беларусь Республикасынын Адилет министрлигинин ортосундагы кызматташуу жөнүндө Макулдашуу

Бишкек шаары

1997-жылдын 27-марты


         Кыргыз Республикасынын Адилет министрлиги менен Беларусь Республикасынын Адилет министрлиги, мындан ары «Тараптар» деп аталган эки өлкөнүн адилет министрликтеринин адилет министрликтеринин ортосундагы кызматташуунун маанилүүгүн таанып,

эки өлкөнүн ортосундагы илимий, техникалык жана маданий кызматташуунун оң тажрыйбаларын, ошондой эле эки өлкөнүн ортосундагы жүрүп жаткан интеграциялык процесстерди эске алып,

кыргыз жана беларусь адилеттердин ортосундагы өз ара түшүнүүнү жана достук кызматташууну мындан ары бекемдөө максатында төмөнкүлөр жөнүндө макулдашты:

1-берене

Тараптар төмөнкү багыттар боюнча кызматташууну жүзөгө ашырышат:

1)    юридикалык илимдин жана практиканын ар түрдүү маселелери боюнча эки тараптуу симпозиумдарды, конференцияларды жана семинарларды уюштурууну;

2)    мыйзамдар жана укуктук структуралар жөнүндө мааламаттарды алмашууну;

3)    юстиция органдарынын жана мекемелеринин уюмдары жана иштери менен толугураак таанышуу үчүн Тараптар делегацияларды алмашууну;

4)    юридикалык кадрларды даярдоо, адистерди өз ара алмашуу иштерине жардам көрсөтүүнү;

5)    Тараптардын юстиция органдарынын жана мекемелеринин ортосундагы өнөктөштүк байланыштарды орнотууну;

6)    мыйзамдардын укуктук экспертизалары үчүн адистердин тобун паритеттик башталышта түзүүнү;

7)    юстициянын улуттук системаларынын маалыматтар багытында адистерди алмашууну жүзөгө ашырууну.

2-берене

Тараптар ушул Макулдашуунун чектеринде менчиктүүлүк, инвестициялар жана макулдашылган тематикалардын сферасында мыйзамдардын программасын биргелешип иштеп чыгуу жана өркүндөтүү боюнча комиссияны уюштура алат.

3-берене

Тараптар эки өлкөнүн мыйзамдарын гармонизациялоо жана унификациялоо, ошондой эле эки өлкөнүн арасындагы экономикалык өнүгүүнүн жана байланыщты кеңейтүүнү жагдайларын эки алып, интеграциялык программалардын долбоорлорун иштеп чыгуу, боюнча күч –аракеттерин жумшашат.

4-берене

Тараптар ушул Макулдашууну аткаруу максатында тийиштүү финансылык мүмкүнчүлүктөрүнө ылыйык өздөрүнүн кызматташуусунун конкреттүү долбоорлорун жыл сайын тактап турушат.

Кырматташуу боюнча биргелешкен чараларды финансылаштырууда Тараптар принциптүүлүктү сакташат, ошого ылайык мүмкүн болгон медициналык чыгымдар–кабыл алуучу Тарапка , автоунаа менен тиги жакка жана кайра келишине жол кире боюнча чыгымдар-жиберүүчү тарапка жүктөлөт.

5-берене

Тараптардын өз ара макулдашуулары боюнча ушул Макулдашууга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

Ушул Макулдашуунун колдонуу багытына таандык маселелер боюнча Тараптар ортосундагы талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер эки тараптуу сүйлөшүүлөр жана консультация алышуу жолу менен чечилет.

6-берене

Ушул Макулдашуу ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана чектелбеген убакытка чейин колдонулат.

Тараптардын бирөө тарабынын ал бузулушу мүмкүн жана башка Тарап жагынан бузуу жөнүндө билдирүү алынган кундөн алты айдан өтүшү боюнча өзүнүн колдонуу күчүн жоготот.

1997-жылдын 27-мартда Бишкек шаарында кыргыз, беларусь жана орус тилдеринде эки нускада ишке ашырылды, ошондой эле текстин бардыгы бирдей күчкө ээ.

Бул Макулдашуунун текстин түшүндүрүү маселелеринде Тараптар орус тилиндеги текстти пайдаланышат.

 

Кыргыз Республикасынын                                                                             Беларусь Республикасынын

Юстиция Министрлиги                                                                                     Юстиция Министрлиги