Home » Эл аралык кызматташтык » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин атынан чет мамлекеттер менен түзүлгөн Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери » Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Россия Федерациясынын Юстиция министрлигинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Россия Федерациясынын Юстиция министрлигинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө Макулдашуу

Москва шаары

1992-жылдын 10-июну

 

Мындан ары «Тараптар» деп аталуучу, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги жана Россия Федерациясынын Юстиция министрлиги,

Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы достук, кызматташтык жана өз ара жардамдашуу жөнүндө 1992-жылдын 10-июнундагы келишимди жетекчиликке алып,

өз ара кызыгууга жана укук менен укук колдонуу практика жагында эмгектештикти  өнүктүрүүсүнө негизделип, аны менен бирге мындан аркы эки мамлекеттин арасында мамилелерди бекемдөө максатында  укуктук суроолор боюнча эмгектештикти  өнүктүрүү аркылуу төмөндөгүгө макул болушту:

 

 

1-Берене

 

Тараптар алардын компетенциясына катыштуу ишкердиктин төмөнкү багыттарында эмгектештикти өнүктүрүшөт:

- юстиция органдарынын, соттордун, адвокатуранын, нотариаттын жана башка юстиция мекемелердин  уюштуруу жана  ишкердиги;

- укук жөнүндөгү илим жана юридикалык билим жагында;

- юстиция органдарынын жана мекемелеринин кызматчыларынын профессионалдык деңгээлин  көтөрүү.

 

2-Берене

 

Макулдашуунун 1-беренесине ылайык кызматташтык төмөнкүдөй таризлерде ишке ашырат:

- укуктук маселелер боюнча маалымат менен алмашуу;

- укуктук жана нормативдик актылар  жана аларды практикалык ишке ашыруунун тажрыйбасы менен өз ара алмашуу;

-эки мамлекеттин юридикалык органдарынын байланыштарын орнотуу жана  өнүктүрүү;

- макулдашылган программалардын изилдөөсүн жүргүзүү;

- окуу жайларында юридикалык адистерин даярдоонун тажрыйбасы, окуу пландары жана программалары, илим информациясы, юридикалык адабият менен алмашуу;

- тажрыйбасы менен алмашуу жана дасык көтөрүү максатында юридикалык органдарынын окумуштуулардын, адистердин,практикалык кызматкерлердин эки тараптан болгон сапарлары;

- семинарларды, практикалык сабактарды жана такшалмаларды уюштуруу.

 

3-Берене

 

Ушул Макулдашуу айкын чаралардын жана алардын иш жүзүнө ашыруунун шарттарынын тизмеси бар болгон биргелешип иштеп чыгарылган протоколдордун негизинде аткарылат.

Протоколдорго юстиция министрлери же өкүлдүк берилген адамдар кол коюшат.

 

4-Берене

 

Тараптар өз ара сүйлөшүп, келишкендик боюнча ушу келишимде алдын ала караштырылган эмес, бирок Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын ортосунда юстиция жагында эмгектештикти өнүгүү максатына туура келген чараларга жардам кылышат.

 

5-Берене

 

Бул Макулдашуу белгисиз мөөнөткө түзүлөт жана кол коюлган күндөн баштап күчүнө кирет жана Тараптардын бири экинчи Тараптан Макулдашууну колдонууну токтотууну ниеттендигижөнүндө жазуу жүзүндөгү билдирүүсүн алган күндөн баштап алты ай бою күчүндө калат.

 

Москва шаарында 1992-жылдын 10-июнунда эки түп нускада орус тилинде түзүлдү, бирдей күчкө ээ.

 

 

Кыргыз Республикасынын                                             Россия Федерациясынын

Юстиция министри                                                            Юстиция министри

У.Мукамбаев                                                                              Н.Федеров