Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Комиссиянын ишин жөнгө салган укуктук актылар » 2015-жылга эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо боюнча иш-чаралардын планы

2015-жылга эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо боюнча иш-чаралардын планы