Home » Эл аралык гуманитардык укуктун ченемдерин имплементациялоо » Жыйындын протоколдору » 2013-жылдын 23-декабрындагы Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу

2013-жылдын 23-декабрындагы Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу

 

Катышкандар:

Комиссиянын мүчөлөрү:

 

1.Курманбаева А. М.                                              Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү боюнча башкармалыгынын

башкаруучусу, комиссиянын Координатору;

 

2. Шишкин И.Ю.                                                    Коргоо министрлигинин өкүлү;

 

3. Раимов У. Б.                                                         Өкмөткө караштуу курчап турган

чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы

Мамлекеттик агентиктин өкүлү;

 

4. Худайбергенов С.                                               Тышкы иштер министрлигинин өкүлү;

 

5. Орозалиева Г.                                                      Эмгек миграция жана жаштар

минитрлигинин өкүлү;

 

6. Мырзабекова С.                                                   Ички иштер министрлигинин өкүлү;

 

7. Худайбергенов Д.                                               Саламаттык сактоо министрлигинин

өкүлү;

8. Шабданов А.                                                        Мамлекеттик чек ара кызматынын

өкүлү;

 

9. Акиев Э.                                                              Кызыл жарым ай улуттук коомунун

өкүлү;

 

10. Толонов М.                                                        Билим берүү жана илим министрли-

гинин өкүлү;

 

11. Бейшекеев Э.                                                     Улуттук коопсуздук Мамлекеттик

Комитетинин өкүлү;

 

Чакырылгандар:

 

11. Мурзаева А.                                                Эл Аралык Кызыл Крест Комитетинин өкүлү;

 

Ошондой эле:

 

12. Алиева Н.                                                           Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү башкармалыгынын башкы адиси,

комиссиянын отурумунун катчысы;

 

13. Эгенбердиева К.                                                Юстиция министрлигинин ЧУА

долбоорлорун иштеп чыгуу жана

мыйзам долбоорлорун экспертизадан

өткөрүү башкармалыгынын жетектөөчү

адисинин м.а.

 

 

_____________________________________________________________________________

Күн тартиби:

 

  1. 1954-жылдын 14-майында Гаага шаарында кол коюлганКуралдуу чыр-чатактар учурунда маданий баалуулуктарды коргоожөнүндө Конвенциянын ченемдерин улуттук мыйзамдарга киргизүүбоюнча жүргүзүү (2014-жылдын иш –чаралар Планынын 2-пункту-баяндамачы МжТМ)
  2. «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине аскердик кылмыштар жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун жылдыруу (баяндамачысы – Коргоо министрлиги).
  3. 2014-жылдын Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча иш –чаралар Планына киргизилген пункттарды аткарууну талкуулоо (2013-жылдын 23-декабрындагы Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу менен );
  4. Окулуучу семинарлар үчүн темаларга сунуштарды киргизүү.

А. Курманбаева Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын мүчөлөрү менен (мындан ары – Комиссия) саламдашып, Комиссиянын төрагасы К. Майкозов  Комиссия отурумуна катыша албастыгын билдирди.

Ошого байланыштуу, А. Курманбаева тарабынан Комиссиянын мүчөлөрүнөн комиссиянын отурумун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кароо жөнүндө маселе коюлду.

Эч кандай каршылыктар болбогондуктан, күн тартибин талкуулоого өтүштү.

Күн тартибинин 1-пункту боюнча(1954-жылдын 14-майында Гаага шаарында кол коюлган Куралдуу чыр-чатактар учурунда маданий баалуулуктарды коргоожөнүндө Конвенциянын ченемдерин улуттук мыйзамдарга киргизүүбоюнча жүргүзүү (2014-жылдын иш –чаралар Планынын 2-пункту-баяндамачы МжТМ) Маданият жана туризм министрлигинин өкүлү жок болгондуктан, көрсөтүлгөн пункт талкууланган жок.

Буга байланыштуу, А. Курманбаева Күн тартибинин 2-пунктуна («Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине аскердик кылмыштар жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун жылдыруу (баяндамачысы – Коргоо министрлиги) өтүүнү сунуштады. Коргоо министрлигинин өкүлү –Шишкин январь айында жогоруда аталган долбоор боюнча сын-пикирлер жана сунуштар Ведомоство аралык комиссиянын мүчөлөрүнө коюлгандыгын билдирди. Ошондой эле азыркы учурда Кылмыш-жаза кодексине оңдоолорду киргизүү максатсыз экендигин жана жакында Кылмыш-жаза кодексинин жана башка долбоорлордун жаңы редакцияларын чыгаруу пландалып жаткандыгын билдирди.

Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин өкүлү Орозалиева жаңы Кылмыш-жааза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүу боюнча көп убакыт талап кылынаары белгилүү экендигин жана оңдөөлорду киргизүүнү уланта берүүнү сунуштады.

Күн тартибинин 3-пункту боюнча (2014-жылдын Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча иш –чаралар Планына киргизилген пункттарды аткарууну талкуулоо (2013-жылдын 23-декабрындагы Эл аралык гуманитардык укукту киргизүү боюнча ведомостволор аралык комиссиянын отурумунун протоколу менен ), Раимов У.Б.- Өкмөткө караштуу курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик агентствонун өкүлү III-кварталга карата каралган тийиштүү пунктка(1976-жылдын 10-декабрындагы Женва шаарында кол коюлган жаратылыш чөйрөсүнө аскердик же башка согуштук каражаттарды колдонуу каражаттары жөнүндө Конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулушужөнүндө» Мыйзамдын долбоорун белгиленген тартипте макулдашылган Ɵкмөттүн Аппаратына жөнөтүү) макулдашуу боюнча кээ бир жагдайларды тактады.

Ошондой эле, Кызыл Жарым Ай Улуттук Коомунун өкүлү –Акиев Хаятт Ридженси Бишкек отелинде ушул жылдын 8-майында саат 18.00 до Кызыл Жарым Ай Улуттук Коомунун Эл аралык күнү майрамдалаарын жана Комиссиянын чечими боюнча Ведомоство аралык комиссиянын 6 мүчөсү (БИМ, ИИМ, ССМ, ЮМ, УКМК өкүлдөрү жана Юстиция министрлигинин статс-катчысы) кеатышаарын белгиледи.

Мындан тышкары, А. Мурзаева Билим берүү министрлиги менен усулдук кенештин жолугушуусун уюштурууну сунуштады. Ошондой эле, Ведомоство аралык комиссиянын иши үчүн академиялык чөйрөлөрдү, мисалы, лектор Ногойбаева Элида Каныбековнаны, Борубашев Бекбосун Эшимбековичти чакырууну алар да ЭАУ ченемдерин имплементациялоо боюнча Ведомоство аралык комиссия менен иштөөгө көңүлдөрү бар экендигин билдиришти.

Буга байланыштуу 4-пункт боюнча (Окулуучу семинарлар үчүн темаларга сунуштарды киргизүү) сунуштар киргизилген жок, А. Курманбаева Комиссиянын мүчөлөрүнө өздөрүнүн сунуштарын электрондук почта аркылуу жиберүүнү сунуштады.

Отурумдун жыйынтыгы боюнча Комиссиянын мүчөлөрү чечишти:

  1. «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине аскердик кылмыштар жаатында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамдын долбоорун кайра жана кылдаттык кароо менен сунуштарды naza _snb@mail.ru электрондук почтанын дарегине жиберилсин.
  1. Окулуучу семинарлар үчүн темаларга сунуштар naza _snb@mail.ru электрондук почтанын дарегине жиберилсин.

 

Комиссиянын төрайымы:                                                                      А.Курманбаева

 

Комиссиянын катчысы:                                                                         К. Эгенбердиева