Home » Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусу » 2014-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

2014-жылдагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши демилге кылган Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн корутундусунун тизмеги

Өкмөттүн корутундусунун аталышы

 

 

Өкмөттүн токтому

күнү жана номери

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.О.Осмоналиев, Н.В.Никитенко, Р.К.Акназарова, Э.С.Иманалиева, Э.Эрматов демилге кылган “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексинин долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу . 2014-жылдын 3-марты № 115
2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ө.Ч.Текебаев, А.А.Сасыкбаева, Н.В.Никитенко, Ж.Р.Сапарбаев жана Б.К.Калмаматов тарабынан демилгеленген “Сырткы видео байкоо жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн сунуштаган корутундусу. 2014-жылдын 17-марты № 142
3. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ы.К.Кадыралиева демилге кылган “Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 21-апрели № 232
4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары К.К.Иманалиев, К.К.Исаев жана К.Ж.Рыспаев тарабынан демилге кылынган “Спорттун улуттук түрлөрү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 12-майы № 253
5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.Ч.Текебаев демилгелеген “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 27-майы № 281
6. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Н.В.Никитенко, Г.А.Скрипкина, А.А.Сасыкбаева, Э.Б.Джумалиева, М.Б.Тиленчиева, Э.Б.Иманкожоева, Б.С.Кадыров демилгелеген “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу . 2014-жылдын 3-июну № 299
7. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ы.К.Кадыралиева тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын Турак жай кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу . 2014-жылдын 3-июну № 300
8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Б.Калматов демилге кылган “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу . 2014-жылдын 4-июну № 309
9. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Г.Бекматов, Н.А.Нарматова, К.С.Дыйканбаев, Э.А.Кочкарова, А.О.Кутушев, Г.А.Скрипкина тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 11-июну № 321
10. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.К.Келдибеков демилгелеген “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу 2014-жылдын 27-июну № 358
11. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Бекматов тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу жактырылсын. 2014-жылдын 8-июлу № 378
12. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Ө.Ч.Текебаев демилгелеген “Салттуу диндерди мамлекеттик колдоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 24-июлу № 419
13. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Ниязалиева Д.И., Турсунбеков Ч.А., Сулайманов А.Т., Рыспаев К.Д., Бакиров М.И., Узакбаев Т.М., Кочкорбаев А.К., Орозова К.Б., Нышанов С.К. демилгелеген “Нан унун байытуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 1-августу № 433
14. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары М. Бакиров, Д. Бекешев, А. Режавалиев жана Н. Алимбеков тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы калкты социалдык жактан тейлөөнүн негиздери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу”, “Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлоруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу 2014-жылдын 5-августу № 443
15. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Э.Джумалиеванын, К.Самаковдун, Д.Ниязалиеванын, М.Тиленчиеванын, А.Баатырбековдун, Э.Иманкожоеванын, Э.Исаковдун, Т.Левинанын, Г.Жамгырчиеванын жана А.Режавалиевдин демилгеси менен киргизилген “Эл аралык гуманитардык жардам жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 5-августу № 446
16 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты А.Н.Измалкова тарабынан демилгеленген “Кошуп эсептелген пайыздар, туумдар жана салыктык санкциялар боюнча карыздарды кайра түзүмдөштүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 18-сентябры № 536
17. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Н.Измалкова, Ч.А.Турсунбеков, Ж.К.Исаев, К.С.Самаков, Г.О.Жамгырчиева, Т.А.Салимов, Р.К.Акназарова, З.И.Бекбоев, А.А.Арапбаев жана И.К.Гусаров тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиркелген корутундусу. 2014-жылдын 23-сентябры № 546